Eleverne har haft mulighed for at tale om perfekthedskulturen og hvilke styrker de har hver især og som klasse.
Eleverne har haft mulighed for at tale om perfekthedskulturen og hvilke styrker de har hver især og som klasse.

Headspace rådgiver unge – nu også i samarbejde med skolen

Rådgivere fra Headspace taler med over 15.000 unge om deres problemer hvert år. Tilbuddet er gratis og anonymt til unge mellem 12 og 25 år. Desuden samarbejder de med en række skoler om at øge elevers trivsel og selvværd i klassen.

Publiceret

rådgivning til unge

Headspace - Det Sociale Netværk er et gratis og anonymtlandsdækkende rådgivningstilbud til børn og unge mellem 12 og 25år. De tilbyder fysisk rådgivning i en række byer og ellers digitalchat- og videorådgivning på headspace.dk. Headspace har årligt over15.000 individuelle samtaler og møder omkring 40.000 unge omåret.

Det Sociale Netværk er stiftet af blandt andre Poul Nyrup ogarbejder for mental sundhed hos børn og unge. Læs mere på www.detsocialenetvaerk.dk

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fra 2018 til 2020 har Det Socale Netværks rådgivning Headspace haft et samarbejde med seks skoler om at øge elevernes mentale trivsel og selvværd. Nu foreligger der en evaluering af det arbejde. Den viser, at et flertal af de elever, der har svaret på spørgeskemaet, oplever at de har udviklet sig, har reduceret deres behov for at være perfekte og har fået større bevidsthed om egne styrker. Eleverne oplever at have udviklet deres sociale relationer og de føler sig som del af et fællesskab. Elevernes svar viser, at de har udviklet deres self-efficacy og mener at have øget evnen til at håndtere udfordringer og dilemmaer.

Der er over 500 elever fra seks pilotskoler, der har deltaget i workshops om mental sundhed, men kun omkring en tredjedel har besvaret progressionsspørgsmålene om deres selvudvikling. Af de besvarelser er det mellem 68 og 81 procent af eleverne, der beskriver en positiv udvikling indenfor forskellige kategorier så som øget selvværd, socialt tilhørsforhold og sociale kompetencer.

Coronanedlukningen har betydet, at en række workshops er blevet aflyst og forløb er blevet afbrudt, så det har ikke været muligt at bruge de før- og eftermålinger, som var planlagt, beskrives det i evalueringen.

Blog: Poul Nyrup: Jeg var en rod, men passede alligevel ind

Netop eftervirkningerne af corona vil Det sociale Netværk arbejde videre på sammen med Danmarks Lærerforening med en række konferencer til efteråret.

De deltagende pilotskoler er Herlev Byskole, Vorbasse Skole, Stubbæk Skole, Kroggårdsskolen, Giersings Realskole og Frederiksberg Privatskole.

At tale om styrker og fællesskab

En tredjedel af eleverne, der har deltaget mener, at de klart er blevet bedre til at sætte sig ind i andres tanker og følelser, mens knapt halvdelen mener, at de er blevet noget bedre til det.

Projektleder Sofie Ravn fra Det Sociale Netværk fortæller, at lokale Headspace-centre har samarbejdet med de seks pilotskoler i Aabenraa, Billund, Herlev, Odense og Rødovre, hvor ungerådgivere i samarbejde med lærere og skoleledelse har lavet aktiviteter i klasserne. Det kan være at tale om styrker ud fra nogle kort med 24 karakterstyrker eller at tale om klassens styrker.

DLF og Poul Nyrup vil skabe bedre trivsel for udsatte elever

"Eleverne tænker ofte, at man kan være god til et fag eller god til fodbold, men vi kan også tale om menneskelige styrker så som at være omsorgsfuld og venlig, vi kan tale om hvordan man kan være en god ven og om fællesskabets styrker i klassen", forklarer projektleder Sofie Ravn fra Det Sociale Netværk.

"Det er meget forskelligt, hvordan man har grebet arbejdet an på skolerne. Nogle steder har man talt om præstationspres, fordi både elever, lærere og ledelse talte om at de oplevede en perfekthedskultur. Andre steder har man talt om, hvorvidt karakterer er den bedste vurdering af en person og om hvem, der skal vurdere, hvornår man gør sit bedste".

Eleverne kan også være blevet præsenteret for dilemmaøvelser, der kan sætte gang i en samtale. Egentlig var arbejdet tænkt som forløb, men coronanedlukningen fik forstyrret den del, så nogle forløb er blevet afbrudt og arbejdet er fortsat på en anden måde.

Ungerådgivere fra Headspace har nogle steder været med til forældremøder, fortæller Sofie Ravn.

"Vi har planlagt sammen med lærerne, og det har klart rykket mest, når lærerne kan følge op. En gang imellem har der været svære emner oppe i forbindelse med dilemmaøvelserne, og her handler det jo om at løfte det op til noget mere generelt og ikke gøre det personligt", siger hun.

Interesserede lærere kan kontakte det lokale Headspacecenter, hvis de er interesseret i et samarbejde med ungerådgivere om selvværd, sociale kompetencer og udvikling af self-efficacy.

Powered by Labrador CMS