PD-projekt It
1   215

PD: Elever skal hjælpes meget for at blive kritiske undersøgere

Mange lærere mangler både viden om kildekritik og basale kompetencer til søgning på internettet. Læremidlet SøgSmart.dk er tænkt som selvinstruerende, men det er det ikke. Både lærere og elever har brug for hjælp, siger Maria Nørgaard i sit diplomprojekt.

Fake news er blevet en del af hverdagen, internettet gør det muligt for alle at udtrykke sig, og afsenderen kan være hvem som helst. "At kunne læse, forstå, håndtere og vurdere informationer er af afgørende betydning for deltagelse i et demokratisk samfund, der i høj grad inddrager digitale løsninger og online-kommunikation", siger Maria Preisler Nørgaard i sit pædagogiske diplomprojekt fra Professionshøjskolen Nordjylland.  Til daglig arbejder hun som bibliotekar ved professionshøjskolens Center for Undervisningsmidler, CFU.

"På trods af, at det aldrig har været lettere at få adgang til viden på internettet, har jeg erfaret, at CFU's brugere ofte mangler basale søgekompetencer og viden om kildekritik. Jeg er derfor særligt optaget af at kunne kvalificere mine vejledningskompetencer med henblik på at ruste brugerne til at agere mere selvhjulpne og dermed mere informationskompetente" siger hun.

Eleven som kritisk undersøger

For at kunne planlægge undervisning, der giver eleverne informationskritiske færdigheder, kræves det, at lærerne selv har de fornødne redskaber og den nødvendige viden. I diplomprojektet har Maria Nørgaard derfor undersøgt, om SøgSmart.dk kan bruges til at "understøtte og optimere grundskoleelevers informations-kompetence og evne til at agere kildekritiske". I problemformuleringen spørger hun derfor:

Artiklen fortsætter under banneret

"Hvordan kan SøgSmart understøtte 'Eleven som kritisk undersøger'og hvilke muligheder og begrænsninger har værktøjet i forhold til at kunne stilladsere og optimere elevers informationskompetence i grundskolen?"

Af Pisaundersøgelse fra 2015 fremgår det, at 15-åriges kompetencer er "i beskeden fremgang", når det gælder om at kunne "uddrage, sammenkæde og fortolke information" og "reflektere over og vurdere information", refererer hun. "Jeppe Bundsgaard mener, at vi i Danmark ligger under for en vrangforestilling om, at elever mestrer de digitale teknologier, taler det digitale sprog som indfødte, og at vi derfor ikke behøver at undervise dem i, hvordan de forholder sig til anvendelsen af it. Ole Sejer Iversen mener, at børn og unge mangler et sprog eller forståelse for digital teknologi, og at fraværet af sprog om digitalisering er et problem, da sproget netop kvalificerer en forståelse af digitaliseringen", skriver Maria Nørgaard. Så selvom børn og unge kan google og finde alt på internettet, mangler de et sprog for at kunne identificere deres behov ud fra en målrettet kildekritisk strategi til søgning, analyse og vurdering af information, siger hun.

SøgSmart.dk

SøgSmart er et konkret bud på, hvordan man kan indarbejde elevpositionen, 'Eleven som kritisk undersøger', fra det tværgående tema 'It og medier', og søgeprocessen er delt i tre faser:

- "Før I søger - eleverne laver problemformulering, mindmap og konkrete spørgsmål".

- "Mens I søger - vælger søgeværktøjer: Søgemaskiner, databaser eller biblioteket".

- "Efter I har søgt - kildekritik og vurdering".

"Målet er", skriver Maria Nørgaard, "at indarbejde metodiske søgerutiner og give eleverne en forståelse for, hvornår det er mest relevant at søge information i bibliotekets fysiske samlinger, i en database eller at google på internettet".

Eleverne arbejder sammen som makkerpar eller i mindre grupper med hver sin tablet eller computer, og de kan undervejs få vejledning via små infotapes med tekst, links og YouTube-videoer.

Værktøjet indeholder et grundlæggende forløb i tre niveauer: til "begyndere" i 3.- 4. klasse til "øvede" i 5.- 9. klasse og til "eksperter" i 5.- 9. klasse. SøgSmart indeholder også et kildekritisk forløb, tre forløb til brug ved Folkeskolens Afgangsprøver og "Professor Nysgerrigs Vidensskab"til indskolingen.

SøgSmart er principielt selvinstruerende, men det anbefales, at læreren foretager en fælles gennemgang i klassen, første gang eleverne skal bruge værktøjet.

I analysen af SøgSmart har Maria Nørgaard tage afsæt i Rasmus Fink Lorentzen og Simon Skov Fougts definition af 'Eleven som kritisk undersøger' fra det tværgående tema 'It og medier':

Søgning: "Søge information relateret til opgaver eller projekter og arbejde ud fra en søgestrategi med relevante søgeord. sortere i denne information og udvælge/afgrænse relevante kilder".

Sammenfatte og formidle: "Gengive kilder med egne ord, citere og referere fra kilder med korrekt brug af citationstegn og kildeangivelse. Har viden om rettighedsregler i forhold til brug af multimodal information, tekst, billeder, video og lydfiler".

Læse og vurdere: "Læse på internettet i en multimodal kontekst. afkode skriftsprog og andre modaliteter og udlede, hvad teksten handler om. identificere afsender, budskaber og holdninger. analysere de forskellige modaliteters samspil. vurdere tekstens troværdighed og afsenderens reelle hensigt. perspektivere teksten til virkeligheden samt inddrage andre kilder til nuancering af denne virkelighed".

Skolebibliotekaren som gatekeeper

Empirien blev indsamlet på en skole i Aalborg Kommune, hvor skolebibliotekaren samarbejder med skolens ledelse og lærere i et forløb fra 6. klasse frem mod 9. klasse, hvor eleverne skal aflevere den obligatoriske projektopgave, fortæller hun. "Jeg valgte skolebibliotekaren som gatekeeper, da han er primus motor i skolens arbejde med udvikling af elevers informationskompetence", og "jeg var opmærksom på de særlige etiske overvejelser, der opstår, når man interviewer og observerer børn og indhentede forældreunderskrifter, inden jeg gennemførte undersøgelsen", skriver Maria Nørgaard.

Gode projekter

Lærerprofession.dk    præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

- Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist her

- Uafhængige dommere af lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere udpeger hvert år tre projekter til præmiering. Læs om formålet og se dommerkomiteerne her

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af professionshøjskolerne og fagbladet Folkeskolen.

- Sponsoreres af Akademisk Forlag, Gyldendal Uddannelse, Hans Reitzels Forlag, Kähler Design, Lærerstandens Brandforsikring og Sinatur-hotellerne.

Efter forløbet måtte hun konkludere, at observationen punkterede fortællingen om, at SøgSmart er selvinstruerende. Mange elever havde brug for hjælp undervejs, og kun de dygtigste kunne løse opgaverne selvstændigt, fortæller hun: "Mine informanter var dygtige elever, som var udvalgt i forhold til at kunne svare reflekteret på mine spørgsmål. Det samme gjorde sig gældende for skolebibliotekaren. Derfor viser min undersøgelse kun, hvordan SøgSmart virker i én klasse og kan af samme årsag ikke bruges til at sige noget generelt om værktøjet".

Om undersøgelsen konkluder hun, at: "både dygtige og svage elever bliver stilladseretaf SøgSmart", og at "elevers informationskritiske kompetencer optimeresud fra teorien om nærmeste udviklingszone og Bruces relationelle tilgang til den enkeltes forskellige tilgang til at forstå information og bringe den i anvendelse".

Brug for tid og ildsjæle

"Hvis man vil udvikle et sprog og et særligt mindset om informationskritiske kompetencer, kræver det rammesætning. CFU har fået opgaven og forpligtet sig til at lave en målrettet indsats for, at SøgSmart bringes i spil på en didaktisk velovervejet måde. Min undersøgelse har bekræftet mig i, at denne indsats i første omgang involverer CFU og de pædagogiske læringscentre, PLC. Når PLC er gjort bekendt med SøgSmart, er næste trin at PLC og skoleledelsen samarbejder om at ville sætte informationskritiske kompetencer i spil. PLC, læringsvejledere og fagudvalgsformænd skal sammen hjælpe lærerne med at implementere SøgSmart i undervisningen", skriver Maria Nørgaard.  Hvis det ikke sker, og hvis der ikke er ildsjæle til at bære det frem, "vil værktøjet leve en skyggetilværelse", mener hun.

"Mit arbejde med at udbrede kendskabet til SøgSmart har vist, at viden om informationskompetence og kildekritik stadig er begrænset, både hos elever og lærere", hedder det i diplomprojektets afsluttende afsnit

Brug for en pixiudgave

"SøgSmart er et bud på, hvordan skolerne kan arbejde med 'Eleven som kritisk undersøger'. Min opgave er at gøre skolerne bekendt med SøgSmarts eksistens og samtidig lytte til den feedback og kritik, jeg får på værktøjets form og indhold. Den tidskrævende arbejdsproces er både læremidlets styrke i forhold til elevernes læringsudbytte og refleksion, men også dets svaghed, siger lærere og kolleger", skriver Maria Preisler Nørgaard.

"Lærerne er pressede, derfor tror jeg, at SøgSmart kan nå ud til flere lærere ved at arbejde målrettet med formidling af mere lettilgængelige formater, for eksempel en 'pixiudgave', som i kort form didaktiserer og rammesætter arbejdet med udvikling af informationskritiske kompetencer".

Se hele projektet:


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

It-netværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for it i folkeskolen. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.047 andre er allerede tilmeldt

De bedste professionsbachelorprojekter og pædagogiske diplomprojekter

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.400 andre er allerede tilmeldt

PLC-netværket er for ansatte og andre med interessere for skolernes pædagogiske læringscentre. I samarbejde med Pædagogisk LæringsCenterForening. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
734 andre er allerede tilmeldt

Netværket for danskundervisning er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Dansklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
3.603 andre er allerede tilmeldt