Tosprogede
0   11

Sprogportrætter øger den sproglige bevidsthed

9.a på Søndervangskolen i Aarhus har siden børnehaveklassen været en del af forskningsprojektet »Tegn på sprog«. Klassen fremlagde sit 
sidste aktionsforskningsprojekt for lærerstuderende på Via.

»Jeg har tegnet det afghanske flag på hjertet, for afghansk er mit modersmål. Og det danske og engelske flag på benene, for de sprog bruger jeg, når jeg går rundt«.

»Det ene ben har jeg farvet rødt, det viser mit gamersprog, for jeg spiller meget. Hovedet og hænderne er sorte - det er det sprog, jeg bander på«.

»Hånden er hundesprog, fordi jeg har en hund, jeg går til hundetræning med«.

Snakken går livligt rundt ved de otte borde i rum D402 på professionshøjskolen Via i Aarhus. Om engelsk, tyrkisk, arabisk, dansk, fransk, spansk. Om dialekter, fodboldsprog, dansesprog, salgssprog, kærlighedssprog og musiksprog. For eleverne fra 9.a på Søndervangskolen er på besøg hos et hold tredjeårsstuderende på læreruddannelsen. Som afslutning på et forløb om sprogportrætter.

Artiklen fortsætter under banneret

TO SPOR

»Tegn på sprog« har to spor - dels flere årlige forskningsstyrede dataindsamlingsaktiviteter, som foregår ens på de fem skoler. Dels to årlige undervisningsforløb, der planlægges på de enkelte skoler ud fra deres aktuelle behov.

På Søndervangskolen i Aarhus er der gennem årene arbejdet med blandt andet:

• Læsning af børnebøger på dansk og elevernes modersmål i 1. klasse.

• Skriftsprog, der sælger - salgstekster til brug for salg af skolen i 4. klasse.

• Læsning af det periodiske system i fysik/kemi i 7. klasse ud fra såvel et fysik/kemi-fagligt perspektiv som et læsestrategisk perspektiv.

Sprogportrætterne er et af mange projekter i forskningsprojektet »Tegn på sprog«, hvor forskere og lærere i fællesskab udvikler, planlægger og afprøver konkrete undervisningsforløb for at skabe viden om, hvordan man bedst tilrettelægger læse- og skriveundervisning for tosprogede elever.

Sproglige forudsætninger

Såvel 9.-klasseeleverne som de lærerstuderende har lavet sprogportrætter. En metode, som oprindelig var et forskningsredskab til at få indblik i børn, unge og voksnes flersprogethed, men som også bruges som et konkret værktøj med stort didaktisk potentiale.

»Man kan lære hinanden at kende via sprogportrætter, få afdækket elevernes sproglige resurser og vækket deres sproglige nysgerrighed og bevidsthed, som er helt nødvendigt for at lære sprog«, forklarer Line Møller Daugaard, ph.d., docent i sprogpædagogisk praksis og Vias forskerrepræsentant i projektet.

Klasselærer og dansklærer i 9.a, Pia Ottesen, bakker op:

TEGN PÅ SPROG

»Tegn på sprog - tosprogede børn lærer at læse og skrive« er et tiårigt forsknings- og udviklingsprogram på tværs af professionshøjskolerne Via, Nord, Lillebælt, UCC og Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse og fem kommuner. Målet er at øge indsigten i tosprogede elevers læse- og skrivetilegnelse og udvikle læse- og skrivepædagogikken, så den i højere grad sikrer de tosprogede elevers skriftsproglige udvikling og deres muligheder for at klare sig videre i uddannelsessystemet.

Projektet har fulgt fem klasser, fra de begyndte i børnehaveklasse i 2008. Klasserne er på Søndervangskolen i Aarhus, Herningvej Skole i Aalborg, Abildgårdskolen i Odense, Blågård Skole i København og Novaskolen i Vejle.

Projektet er støttet af Undervisningsministeriet. Forskningsresultaterne er løbende offentliggjort på ucc.dk, og i februar 2019 udkommer en opsamlende forskningsrapport.

»Sprogportrætter er et godt redskab til at komme tæt på eleverne som personer og på deres sprog. Hvilket er meget vigtigt i forhold til tosprogede elever, for skal de gøres dygtigere i dansk, kræver det en dybere forståelse for, hvilke sprog der rører sig hos dem. Hvad deres sproglige forudsætninger er«, siger Pia Ottesen.

De lærerstuderende har lavet deres sprogportrætter ud fra en færdig skabelon. Eleverne i 9.a har brugt tid på at tage selfies i positioner, der siger noget om dem hver især. Efterfølgende er selfien blevet brugt som skitse til sprogportrættet.

»For at give eleverne ejerskab og gøre sprogportrætterne mere personlige valgte vi, at de skulle bruge tid på selfies. Samtidig er det altid vigtigt at arbejde meget visuelt med tosprogede, fordi de ikke er 'sprogbadet' i det danske sprog«, fortæller Pia Ottesen.

Ned i detaljen

Hvor Line Møller Daugaard har været tilknyttet klassen som forsker helt siden første skoledag, har Pia Ottesen først fået klassen i 7. klasse. Der er 24 elever i 9.a., alle tosprogede, fordelt på ti forskellige nationaliteter, men kun én er født uden for Danmark. Deltagelsen i »Tegn på sprog« har især højnet hendes bevidsthed om elevernes flersprogethed.

»Den største øjenåbner har været, hvor vigtigt det er at have fokus på det sproglige. Ikke kun det danskfaglige, men hele det sproglige fundament hos hver enkelt elev. For deres sproglige resurser kan bruges til at knække koder, ordstillinger, begreber, læsestrategier«.

»Samtidig har det overrasket mig, hvor langt ned i detaljen man skal gå, for at tosprogede forstår begreber. Nogle gange skal man helt ned til, hvordan man bevæger øjnene - hen over for eksempel det periodiske system. Men det er nødvendigt. For ellers taber du eleverne, og de lader, som om de forstår det«, siger Pia Ottesen.

Formiddagen på Via er ved at være slut. Såvel elever som lærerstuderende er begejstrede. Det samme er læreren og forskeren:

»Praksisnær forskning som 'Tegn på sprog' med et tæt videnskredsløb mellem skole, uddannelse og forskning er meget værdifuldt og brugbart. Fordi vi er helt inde i maskinrummet med ægte lærere og elever i klasser med udfordringer og muligheder i hverdagens klasserum«, mener Line Møller Daugaard.

De lærerstuderende er enige. Efter at have læst en masse om flersprogethed og tosprogede havde de i dag besøg af rigtige levende tosprogede, som de fandt ud af er både seje, sprogligt bevidste, målrettede, reflekterende - men først og fremmest bare unge mennesker i 9. klasse.

Skam spænder 
ben for læring

Når andengenerationsindvandrerelever ikke klarer sig bedre end førstegenerationsindvandrerelever, kan det, ifølge Helle Pia Laursen, lektor og ph.d. på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) og projektleder på »Tegn på sprog«, hænge sammen med en følelse af skam over ikke at kunne godt nok dansk.

Som et biresultat af en af dataopsamlingerne i »Tegn på sprog« fandt forskerne nemlig ud af, at der blandt andengenerationsindvandrerelever i 4. klasse var en stor del, der ikke forstod den læste tekst, men som samtidig gjorde alt for at skjule, at de ikke forstod den.

»Vi fandt ud af, at mange af de her børn oplever, at der er en forventning om, at de skal leve op til bestemte dansksprogede normer, når de er vokset op som flersprogede i Danmark. Og de finder det både skamfuldt og flovt, hvis de ikke kan, og den følelse spænder ironisk nok ben for deres læring og sprogtilegnelse, for den bevirker, at de ikke kaster sig ud i arbejdet i klassen«, fortæller hun.

Dansk som 
andetsprog i 
læreruddannelsen


Med den nye læreruddannelse fra 2013 er det ikke længere muligt at tage et linjefag/undervisningsfag i dansk som andetsprog. I stedet får samtlige studerende nu modulet »Undervisning af tosprogede elever«. På Via et modul på 3. eller 4. årgang med et omfang på ti ECTS.

Ph.d. Line Møller Daugaard underviser på modulet og mener, det er rigtig godt, at alle lærerstuderende nu får et modul om tosprogede elever.

»Det betyder, at vi fremover ikke har nogle lærere ude i skolen uden en grundlæggende viden om, hvad tosprogede elever er, hvilke udfordringer de har, og hvordan man kan arbejde med tosprogede«, siger Line Møller Daugaard.

Uden muligheden for et decideret undervisningsfag i dansk som andetsprog ser hun dog også faldgruber.

»Det her modul fylder ti ECTS-point, det tidligere linjefag fyldte 36 ECTS. Så vi mangler specialisterne, dem, der kan gå i dybden, og jeg er nervøs for, at vi taber en masse elever - især nyankommne og de svage tosprogede - ved kun at uddanne generalister. Det bedste ville absolut være, hvis der både var det grundlæggende modul for alle og så mulighed for et undervisningsfag i dansk som andetsprog«, mener hun.

Stræk sproget 
- og brug 
elevernes 
flersprogethed

Tosprogede elever bliver bedre til at skrive og læse dansk, når lærerne på en eller anden måde bringer elevernes forskelligartede potentialer og resurser i spil. Det samme gælder, når lærerne arbejder med at strække elevernes sprog.

Det er de to vigtigste budskaber fra det ti år lange forsknings- og udviklingsprojekt »Tegn på sprog - tosprogede børn lærer at læse og skrive«.

Netop de to områder kan lærere få masser af konkret inspiration til arbejde med i bogen »Inspiration til literacyundervisningen i flersprogede klasserum«. En bog skrevet på erfaringer fra netop »Tegn på sprog«.

I afsnittet »Det intersprogsstrækkende perspektiv« har forskningsprojektets seks forskere samlet deres afprøvede didaktiske erfaringer rettet mod, at børnene strækker deres sprog. Så eleverne ikke alene lærer at klare sig med det sprog, de kan, men så de kan udfordres sprogligt og stimuleres til sproglig nysgerrighed gennem systematisk opmærksomhed på forskellige måder at strække sproget på.

I afsnittet »Det tværsproglige perspektiv« har forskerne på samme måde samlet deres erfaringer med at inddrage tværsprogligheden i læse- og skriveundervisningen. I det flersproglige klasserum kan børnene aktivere og bruge alle de erfaringer, de måtte have med sprog. Så mange forskelligartede sproglige erfaringer bliver brugt i fælles refleksioner over sprog og sprogbrug til læseforståelse og læsestrategier på tværs af sprog. Bogen kan hentes på ucc.dk.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Netværket Dansk som andetsprog er for alle, som underviser i dansk som andetsprog eller har interesse for undervisning af flersprogede elever og nyankomne.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
928 andre er allerede tilmeldt

Netværket for danskundervisning er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Dansklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
3.592 andre er allerede tilmeldt