Skolepsykolog/PPR
0   7

Angst sætter sit præg på nye lettere behandlingstilbud i PPR

Behandling af angst går igen i flere af de 37 kommuner, som får tilskud til lettere behandling i PPR af psykisk mistrivsel hos børn og unge. En af kommunerne vil sætte ind, før angsten bider sig fast og fører til behov for en større psykiatrisk indsats.

37 kommuner har fået bevilget i alt 102,9 millioner kroner i støtte fra satspuljeinitiativet En styrket indsats i PPR, som løber frem til 2022. Målet er, at PPR i højere grad end i dag skal give lettere behandling til børn og unge i psykisk mistrivsel, så problemerne ikke udvikler sig til egentlige psykiske lidelser.

Ishøj Kommune har fået bevilget 3,74 millioner kroner og vil som flere af de andre kommuner arbejde med angstproblematikker. Det sker med forløbet Få styr på angsten.

"Vi vil opnå hurtig kontakt til familier, som har børn med ængstelighed og angst, så vi kan sætte tidligt ind med relativ lidt hjælp og undgå at angsten sætter sig", siger psykolog faglig leder Anna Paulsen fra Center for Børn og Forebyggelse, som med bevillingen supplerer med tre psykologer.

Du er ti år - du kan godt sove selv

Artiklen fortsætter under banneret

Centret tilbyder i forvejen Cool Kids, som er for 10 til 12-årige børn med svær angst. Forløbene begynder hvert halve år og er altid overtegnede.

Få styr på angsten henvender sig til børn, som for eksempel ikke kan sove for sig selv, ikke kan sove hos andre, har svært ved at sige noget i skolen eller ikke tør gå en tur i angst for hunde.

Se, om din kommune har fået tilskud

Disse kommuner har fået tilskud fra satspuljen til lettere behandling i PPR-regi:

 • Albertslund
 • Ballerup
 • Billund
 • Brønderslev
 • Egedal
 • Favrkov
 • Faxe
 • Fredericia
 • Frederiksberg
 • Frederikssund
 • Glostrup
 • Greve
 • Hedensted
 • Herning
 • Hillerød
 • Holbæk
 • Holstebro
 • Horsens
 • Ikast-Brande
 • Ishøj
 • Jammerbugt
 • København
 • Langeland
 • Lemvig
 • Nyborg
 • Randers
 • Rebild
 • Ringkøbing-Skjern
 • Silkeborg
 • Skive
 • Solrød
 • Thisted
 • Tønder
 • Vesthimmerland
 • Aabenraa
 • Aalborg
 • Aarhus

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

"Forældre kan være tilbøjelige til at undgå de ting, barnet er bange for. Så hvis barnet er bange for at sove for sig selv, får barnet lov til at sove hos forældrene. På den måde understøtter forældrene barnets angst. I den lettere behandling kan vi give barnet strategier til at styre sine tanker og bekymringer, og forældrene kan få et sprog for barnets angst, så de ikke bare siger: 'Du er ti år - du kan godt sove selv'", siger Anna Paulsen.

Lærere vejledes i at tale med børn med angst

Nogle børn er angste for at komme i skole: Hvordan ser de andre på mig, og hvad mon de tænker om mig, når jeg siger noget? Børn kan også sidde i skolen og være bekymret for deres forældre, og så har de måske ikke overskud til at indgå i fællesskaber med de andre elever.

"Vi ser en del børn, som ikke møder i skole på grund af ængstelighed og angst, så parallelt med vores indsats i familien vil vi vejlede lærere om, hvordan de kan tale med børn med angst", siger Anna Paulsen.

I første omgang vil Center for Børn og Forebyggelse afvikle to hold á cirka otte elever med begyndende angst.

"Vi har en kultur om, at der skal præsteres, så man kan hurtigt føle sig fortabt og blive angst for fremtiden. Men vi kan gøre noget ved angsten, så børnene bliver ved med at komme i skole", siger den psykologfaglige leder.

Nordjysk indsats for unge med flere former for mistrivsel

I Jammerbugt Kommune spiller angst også en rolle. Her har PPR fået penge til tre indsatser, hvoraf den ene retter sig mod elever i udskolingen med en variation af mistrivsel.

"Det kan komme af mobning, tendens til ængstelse, pres om at præstere eller af overgangen fra barn til ung, hvor man skal tegne en tydeligere figur af sig selv. Derfor vil vi tilbyde samtaleforløb, både individuelt og i grupper", siger PPR-leder Pernille Skyum.

Den brede målgruppe skyldes, at en stor del unge har mistrivsel, som ikke nødvendigvis skyldes diagnoser eller fraværende forældre.

"Det er unge, som er i fare for at få et ringe udbytte af undervisningen og måske ender i skolevægring. Hvis ikke vi tager hånd om dem i udskolingen, hvor der er mulighed for at få støtte af voksne, risikerer vi, at de ikke får en ungdomsuddannelse", siger Pernille Skyum.

Hun vil i samarbejde med afdelingslederne i skolernes overbygninger finde frem til elever med mistrivsel.

"Vi håber, at vi kan finde elever, som vi kan sætte sammen. Særligt for unge er det godt at høre, at andre også kæmper med noget. Så kan de også bidrage positivt til hinandens udvikling. Ellers bliver det klassiske psykologterapeutiske samtaleforløb, hvor man korrigerer for de mønstre, som skaber vanskeligheder den unge", siger PPR-lederen.

Børnene vil hurtigt få det bedre

De to andre indsatser i Jammerbugt Kommune retter sig mod henholdsvis indskolingselever med udfordrende adfærd, og elever med autisme.

Pernille Skyum er sikker på, at skolerne vil være topmotiverede for at bruge de nye tilbud, fordi indholdet påvirker det enkelte barn direkte, hvor PPR ellers vejleder barn, lærere og pædagoger gennem indirekte interventioner.

"Her vil de forhåbentlig opleve, at barnet hurtigt får det bedre og begynder at agere anderledes. På den måde holder vi hånden under den indsats, lærere og pædagoger leverer", siger Pernille Skyum, som med en bevilling på 5,8 millioner kroner plus en egenfinansiering på 1,45 millioner kroner har ansat fire psykologer og en projektleder til at supplere PPR i de to år, projektet varer.

"Det bliver otte ud af vores ti faste psykologer, som opkvalificeres til at stå for den lettere behandling, så erfaringerne bliver i PPR, når projektet er slut", siger Pernille Skyum.

Østjyder vil hjælpe elever med begyndende fravær

Favrskov Kommune nordvest for Aarhus har fået 2,96 millioner kroner til at supplere angstforløbene Cool Kids og Chilled med en helhedsorienteret indsats for børn med begyndende skolefravær

"Hvis fraværet først bliver massivt, er børnene svære at få tilbage i skole", lyder Helle Støves ræsonnement. Som chef for børne- og familieafdelingen kan hun se, at skolevægring i større og større omfang er en af henvisningsårsagerne i familiesager.

"Angst spiller en rolle i, at børn ikke kommer i skole. Derfor vil vi tilbyde en lettere grad af Cool Kids, hvor vi involverer forældre, skole og barnets netværk, så vi sammen kan finde ud af, hvad vi kan gøre for, at fraværet ikke bliver forværret", siger Helle Støve.

Forældrene står ofte i afmagt, når de ikke kan få barnet i skole.

"Vi giver forældrene redskaber til, hvordan de kan tale om fraværet, så de formår at hjælpe deres barn. Samtidig får barnet terapi og lærer at handle i forskellige situationer".

Den østjyske kommune er ved at tilknytte en ny PPR-leder, som så skal være med til at ansætte de to psykologer, der skal køre indsatsen på kommunens 13 skoler.

Målet er at fortsætte med lettere behandling uden tilskud

Når projektet med lettere behandling udløber om to år, skal en evaluering undersøge virkningen af indsatserne i de 37 medvirkende kommuner.

Ishøj, Jammerbugt og Favrskov Kommuner vil selv holde øje med, hvad der kommer ud af deres behandlinger.

"Vi skal gerne kunne se, at børnene ikke har udviklet massivt fravær, for så kan det betale sig at arbejde videre med indsatsen, og vi kan spare henvisninger til mere omfattende indsatser senere", siger Helle Støve fra Favrskov Kommune.

Samme melding lyder fra PPR i Jammerbugt Kommune.

"Det er vores ambition, at vi fortsat skal kunne tilbyde behandling. Derfor er det vigtigt, at vi kan dokumentere, at behandlingen i vores tre indsatser fører til varige ændringer i både familier, skoler og børnenes fritidsliv. Vi vil også gerne bidrage til, at lærere ikke bliver slidte, fordi de står med elever, som er svære at magte", siger Pernille Skyum.

Også i Ishøj er målet, at behandlingen giver så gode resultater, at der er grundlag for at fortsætte.

"Hvis vi kan afhjælpe angst med et lettere behandlingsforløb tæt på børnenes hverdagsliv, skal de ikke forbi psykiatrien. Men det kræver, at forældrene har mod på at tackle barnets ængstelighed, så de skal være resursestærke. Derfor når vi ikke alle elever med tilbuddet", siger Anna Paulsen.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

PPR-netværket er for ansatte og andre med interesse for Pædagogisk Psykologisk Rådgivningsområdet. I samarbejde med Samrådet af Specialpædagogiske Foreninger i DLF. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
698 andre er allerede tilmeldt

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.592 andre er allerede tilmeldt