Rosenkrantz-Theil er parat til at se på bedre mulighed for udlandsophold for STU-elever

I modsætning til elever på andre ungdomsuddannelser kan unge ikke uden videre tage til udlandet i forbindelse med deres STU. Det bekymrer Venstres Anni Matthiesen, men undervisningsministeren er klar til at drøfte problemstillingen som led i de igangværende STU-drøftelser.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Medlem af Folketingets børne- og undervisningsudvalg Anni Matthiesen (V) har spurgt undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), om det er rimeligt og logisk, at unge i et STU-forløb er underlagt strenge regler og krav i forhold til ophold i udlandet, fordi de modtager uddannelseshjælp frem for SU.

"Det på trods af at de er tilknyttet en ungdomsuddannelse som andre danske unge i for eksempel gymnasiet", skriver Anni Matthiesen.

Pernille Rosenkrantz-Theil mener ikke, at STU-elever generelt skal være dårligere stillet end andre unge i uddannelse.

"STU er ikke en SU-berettiget uddannelse, så unge, som er fyldt 18 år og deltager i en STU, modtager typisk enten uddannelseshjælp eller førtidspension", opridser ministeren.

Problematikken kan indgå i forhandlingerne om STU

Pernille Rosenkrantz-Theil gør derefter opmærksom på, at de konkrete regler om uddannelseshjælp, herunder i forhold til ophold i udlandet, hører under Beskæftigelsesministeriets ressort. Det får hende dog ikke til at holde sig tilbage.

"Jeg er klar til at drøfte eventuelle udfordringer omkring STU-elevernes muligheder for ophold i udlandet som led i vores igangværende STU-drøftelser og i den forbindelse få belyst, hvilke regler, der gælder", skriver undervisningsministeren i sit svar.

To yderligere spørgsmål om samme emne

Anni Matthiesen har stillet to yderligere spørgsmål om emnet.

Først vil hun vide, om ministeren mener, at STU-elever, som i forvejen har særlige behov, bør være ringere stillet end elever på landets øvrige ungdomsuddannelser, som det eksempelvis er tilfældet, hvad angår muligheden for at modtage SU og dermed ikke være underlagt strenge restriktive krav, som reglerne for uddannelseshjælp medfører.

Dernæst spørger hun, om ministeren tage initiativ til at undersøge muligheden for, at unge i STU-forløb kan modtage SU og eventuelt handicaptillæg frem for uddannelseshjælp og dermed undgå den urimelige restriktive overvågning og godkendelsesproces af selv dagsophold i udlandet.

I begge tilfælde henviser Pernille Rosenkrantz-Theil til sit svar på Anni Matthiesens første spørgsmål. Du kan læse via dette link:

Læs mere

Undervisningsministerens svar