Som formand for censorerne i det nuværende KLM-fag er Lakshmi Sigurdsson nervøs for, at fagets afløser mister sammenhæng, hvor det bliver spredt ud over for mange semestre på læreruddannelsen.
Som formand for censorerne i det nuværende KLM-fag er Lakshmi Sigurdsson nervøs for, at fagets afløser mister sammenhæng, hvor det bliver spredt ud over for mange semestre på læreruddannelsen.

Udkast til indhold i faget 'Livsoplysning' er klar: "Religionsfagligheden står fortsat stærkt"

I den nye læreruddannelse bliver KLM-faget til Livsoplysning. Det betyder ikke en nedprioritering af kristendomskundskaben, påpeger medlem af skrivegruppen, der nu har leveret sit bud på en fagbeskrivelse.

Publiceret Senest opdateret

Med den nye læreruddannelse, der træder i kraft efter sommerferien, bliver faget KLM - Kristendomskundskab, Livsoplysning og Medborgerskab - til Livsoplysning.

Men det betyder ikke, at det kristendoms- og religionsfaglige bliver nedprioriteret.

Det understreger lektor ved Købehavns Professionshøjskole Lakshmi Sigurdsson, som er medlem af den skrivegruppe, der netop har afleveret sit udkast til fagbeskrivelse til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Det fulde navn på faget er 'Livsoplysning: Kristendomskundskab, idehistorie, medborgerskab og autoritet'. KLM fylder 15 ECTS-point i den nuværende læreruddannelse, mens Livsoplysning fylder 20 i den nye.

”Det lå i den politiske aftale, at KLM skulle videreføres med et ekstra element, der hedder ’retorik, autoritet og dømmekraft’. Vi har i skrivegruppen beskrevet Livsoplysning som et – fortsat – alment lærerkvalificerende fag, hvor fokus er på dannelses- og værdispørgsmål, som skal anskues ud fra sammenhængen mellem en religionsfaglig, en idehistorisk og en medborgerskabsteoretisk synsvinkel”, siger Lakshmi Sigurdsson.

Så selv om livsoplysning rykker om på den anden side af et kolon, og kristendomskundskab bliver stående, så er dynamikken fra KLM-faget videreført, understreger lektoren.

”Det bliver fortsat et integrativt fag, hvor de forskellige synsvinkler og områder skal spille sammen. Og i vores formålsbeskrivelse ligger, at det handler om at undersøge forskellige syn på menneske, samfund, verden og natur. Altså det brede syn på folkeskolens opgave, og dermed også varetagelse af dens formål”, siger Laksmi Sigurdsson.

Da der endnu udstår en høring og en politisk bearbejdelse af fagbeskrivelsen, ønsker skrivegruppen dog ikke udkastet offentliggjort i sin helhed.

Offentlig debat har ført til klart opdrag

KLM-fagets fremtid i en ny læreruddannelse har været genstand for en livlig offentlig debat, der kulminerede med en høring i folketingets forsknings- og uddannelsesudvalg i februar.

Debatten førte til, at det i den politiske aftale om en ny læreruddannelse er "meget tydeligt markeret, at man fra politisk hold har ønsket at bevare og udvide KLM-faget i den nye læreruddannelse, og at det religionsfaglige fortsat skal stå stærkt som en del af Livsoplysningsfaget”, fortæller Lakshmi Sigurdsson.

Hun pointerer, at der i skrivegruppens udkast til fagbeskrivelse indgår et indholdsområde, der hedder ’kristendomskundskab, religion og kultur’.

Og at der i målene for faget blandt andet står, at de studerende skal kunne forholde sig til kristendommens betydning for værdigrundlaget i Danmark og Europa samt forholdet mellem evangelisk luthersk kristendom, skolen og det danske samfund i historisk og aktuelt perspektiv.

”Livsoplysning kan tolkes på mange måder, men en af de centrale referencepunkter er Grundtvig. Så i den forstand er det en fastholdelse af pointen om, at skolens dannelsesopgave er bred og både sigter mod at forberede eleverne på videre uddannelse og i menneskelivet i bred forstand. Og det er klart, at forskellige syn på mennesket også omfatter forskellige religiøse syn på mennesket”, siger hun.

Desuden påpeger Lakshmi Sigurdsson, at det ikke kun i formålet for læreruddannelsen men også i de enkelte fag fremgår, at de studerende ikke alene skal kunne tage afsæt i en aktuel situation, men også i et bredere historisk perspektiv.

”Derfor er det værd at nærlæse aftalen som helhed. Det er nyt, at man har udarbejdet et egentlig formål for læreruddannelsen, og det, synes jeg, er meget positivt”, siger hun.

Faget risikerer at miste sammenhæng

Mindre positivt er det dog, at det i den nye uddannelse i højere grad er op til uddannelsesinstitutionerne at vurdere, hvilken rækkefølge fagene skal placeres i, mener Lakshmi Sigurdsson, der også er formand for censorerne i det nuværende KLM-fag.

Det betyder nemlig blandt andet, at man nogle steder lægger op til at splitte Livsoplysnings-faget op, så en del ligger på første semester, og resten kommer på sidste år af uddannelsen.

”Det vil sige, at der i praksis kommer til at være mere end to års pause mellem den første og den sidste del af faget. Det finder jeg som censorformand problematisk”, siger hun og tilføjer:

”Der er 10 prøver i alt i den nye læreruddannelse, og Livsoplysning er en af dem. Jeg tænker, at det bliver svært både for undervisere og studerende, hvis de skal eksamineres i noget, de har haft to-tre år tidligere. Det er vigtigt at holde fast i, at det er tænkt som et samlet fag, hvor der skal være integration mellem de forskellige indholdsområder og metoder”.

Da den nuværende læreruddannelse blev evalueret i 2018, fremhævede mange studerende, at KLM fungerede som en god indføring til ikke bare lærerprofessionen, men også studiet.

”Den mulighed mister vi, hvis en meget lille del af faget ligger på første årgang. I evalueringen fremhævede mange studerende almen dannelse som et vigtigt fundament for den samlede uddannelse og for at forstå skolens dannelsesopgave. Det er et fundament, man står på i det videre uddannelsesforløb”, siger Lakshmi Sigurdsson.

Skrivegruppen har nu afleveret sit udkast til en fagbeskrivelse for Livsoplysning. Efter planen skal den nu gennemgås med partierne bag den politiske aftale om en ny læreruddannelse, inden den i februar sendes i offentlig høring.

Høringssvarene fremlægges for forligskredsen i marts, og giver det anledning til ændringer, skal det vendes med de faglige skrivegrupper. Efter planen skal bekendtgørelsen udstedes i april.

Powered by Labrador CMS