Der er ikke brug for, at vi bare laver en helt ny uddannelse. Det har vi prøvet før, og det virker ikke, siger censorformand Hans Krab Koed.
Der er ikke brug for, at vi bare laver en helt ny uddannelse. Det har vi prøvet før, og det virker ikke, siger censorformand Hans Krab Koed.

Kritiske censorer ønsker sig små justeringer af læreruddannelsen

Politikerne behøver ikke gå ind og lave de store ændringer ved læreruddannelsen. I stedet bør de lade parterne omkring uddannelsen styrke uddannelsen inden for de nuværende rammer, lyder anbefalingen fra censorformandskabet.

Publiceret

Udvalgte ønsker fra censorformandskabet

- Færre og længere moduler

- Færre og sværere prøver

- Der skal gives en separat karakter for de studerendessproglige og skriftlige præstationer ved prøverne

- Praktikken skal afsluttes med én prøve efter det sidstepraktikforløb i stedet for de tre prøver, som i dag afslutter hvertaf uddannelsens tre praktikforløb

- De studerende skal læse mere primær videnskabelig litteraturog færre lærebøger

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er bekymrende mange indrapporteringer fra landets censorer på læreruddannelsen om et lavt fag-fagligt niveau. Faktisk er det så lavt, at mange censorer vurderer det fagfaglige niveau til ikke at være højt nok til, at de kommende lærere vil kunne levere undervisning af en tilstrækkelig høj kvalitet.

Censorer slår alarm over lavt fag-fagligt niveau blandt kommende lærere

Sådan har konklusioner lydt fra censorformandskabet i de årlige censorrapporter, siden læreruddannelsen senest blev lavet om tilbage i 2013.

Alligevel mener formanden for censorerne Hans Krab Koed ikke, at der er brug for massive ændringer nu, hvor læreruddannelsens fremtidige form diskuteres politisk i kølvandet på den endelige evaluering af uddannelsen, der blev præsenteret i midten af januar.

"Vi mener, at man kan styrke uddannelsen på en række punkter inden for den nuværende bekendtgørelse, hvilket betyder, at det ikke behøver at blive et politisk spørgsmål", siger han.

Evaluering af læreruddannelsen: Kravene til studerende bør skærpes

Dermed er han meget på linje med formand for professionshøjskolerne Stefan Hermann, som tidligere har udtalt, at han maksimalt håber på begrænsede lovændringer.

"Selvom vores kritik ikke altid bliver taget så vel imod af rektoratet på uddannelsen, så er vi helt enige om, at vi skal samarbejde for at gøre uddannelsen bedre, og at vi kan få meget mere ud af de nuværende rammer", siger Hans Krab Koed.

Lad os bruge evalueringen til at blive bedre

Ifølge censormanden er det helt afgørende, at uddannelsen ikke bliver ændret i hast. Han håber i stedet, at parterne omkring læreruddannelsen nu kan få tid til at bruge konklusionerne fra evalueringen til at lave forbedringer.

"Vi håber på, at vi sammen kan komme med et bud på, hvordan vi hæver kvaliteten af uddannelsen, og så håber vi på, at politikerne er parate til at lade os gøre det. For der er ikke brug for, at vi bare laver en helt ny uddannelse. Det har vi prøvet før, og det virker ikke", siger Hans Krab Koed.

I de årlige censorrapporter peger uddannelsens censorer på en række elementer, de finder problematisk. Derfor er det også let for censorformanden at udpege de ting, censorerne gerne ser justeret.

Skru ned for antallet af mål

Et af de mest centrale ønsker er et ønske at indføre længere og mere sammenhængende moduler. I dag har modulerne en størrelse, der gør, at de studerende kan nå tre moduler på et semester.

Studerende: Gør nu læreruddannelsen til et fuldtidsstudie

De korte moduler kombineret med et stort antal mål, som de studerende skal nå at opfylde i løbet af studiet, bevirker nemlig ifølge Hans Krab Koed, at der bliver for lidt fordybelse på uddannelsen.

"Mange mål gør, at man skøjter over det hele, og at man fordyber sig meget lidt. Når vi har haft noget i to timer, så går vi videre til det næste. Det fungerer naturligvis ikke for de studerende. De har brug for først at møde det. Så arbejde med det og så møde det igen og så drøfte og diskutere det".

Der er brug for flere penge

Fordybelsen forudsætter også, at de studerende skal til at bruge flere timer på studiet, men censorformanden.

"Der er helt klart brug for, at de studerende får flere undervisningstimer. Evalueringen peger jo også på, at studieintensiteten er for lav på studiet. For at det kan lade sig gøre må politikerne indse, at der er brug for flere penge i stedet for, at vi som nu hvert år skal spare to procent", siger han.

Ifølge beregninger fra dr.dk har hver ansat på professionshøjskolerne fået ansvar for flere studerende siden 2011.

SF: Vi skal også have læringsmålstyringen ud af læreruddannelsen

Mediets beregninger viser, at der i perioden 2011 til 2017 er kommet næsten 25 procent flere studerende på landets professionshøjskoler, mens der er i samme periode er blevet ansat seks procent flere medarbejdere.

"Hvis politikerne virkelig vil lave en styrket læreruddannelse, så er pengene givet meget bedre ud ved at bruge pengene på at styrke den nuværende uddannelse. Det bliver hurtigt rigtigt dyrt at lave en helt ny uddannelse", siger Hans Krab Koed.

Håber på at komme med i nyt udvalg

I forbindelse med offentliggørelsen af den endelige evaluering af læreruddannelsen udtalte Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, at han på baggrund af evalueringens konklusioner er bekymret for det faglige niveau og studieintensiteten.

Og samtidig sagde han, at han ville invitere partierne bag den nuværende læreruddannelse til politiske drøftelser.

Læreruddannelsen skuffer: Frafaldet er stadig tårnhøjt 

Siden har der været politisk stilhed omkring læreruddannelsen. Hans Krab Koed forventer, at de politiske partier bliver enige om at nedsætte et udvalg, der skal komme med bud på ændringer til læreruddannelsen.

Et udvalg, som Hans Krab Koed håber blandt andet vil bestå af medlemmer fra censorformandskabet.

"Jeg håber virkelig, at de inviterer folk med fra ledernetværket og fra censorformandskabet. Når vi nu gerne vil gøre det her sammen, så er det vigtigt, at vi også for lov til at gøre det".

Korte, valgfri moduler går ud over kvaliteten på læreruddannelsen 

 

Powered by Labrador CMS