Marianne Kirkegaard og Verner Sønderby, henholdsvis kontaktlærer og praktikansvarlig på Sosu Østjylland mener begge, at den digitale læringsplatform DU-IT giver langt bedre sammenhæng mellem skoleperioder og praktikperioder.
Marianne Kirkegaard og Verner Sønderby, henholdsvis kontaktlærer og praktikansvarlig på Sosu Østjylland mener begge, at den digitale læringsplatform DU-IT giver langt bedre sammenhæng mellem skoleperioder og praktikperioder.

Digital læringsplatform på tværs af skole og praktik giver bedre læring

Den interaktive, digitale læringsplatform Du-it, der bruges i både skoleperioder og praktikker skaber en rød tråd og bedre læringsforløb for eleverne på Sosu Østjylland. Det mener såvel kontaktlærere som praktikvejledere.

Publiceret

Fakta omDu-it

Du-it står for Din Uddannelse-itog er en interaktiv, digital læringsplatform, der kan bruges påtværs af skoler og praktiksteder.

Du-it er udviklet i et samarbejde mellem Sosu Østjylland, deøstjyske kommer og Region Midtjylland - med midler fra RegionMidtjylland.

Du-it har kørt i en projektfase fra 2017-2021. De første eleverkom på platformen ultimo 2018, og p.t. er platformen åben for alleelever på GF2 og hovedforløb på sosu-uddannelserne.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvordan skaber man en bedre sammenhæng i elevens læring, når uddannelsen veksler mellem skoleperioder og praktik, som tilfældet er på sosu-uddannelserne?

Svaret på det spørgsmål hedder på Sosu Østjyllands tre afdelinger i Aarhus, Skanderborg og Silkeborg Du-it (Din Uddannelse-it). En interaktiv, digital læringsplatform, som elever, studievejledere, kontaktlærere og praktikvejledere kan bruge i såvel skole som praktik.

Selvom andre erhvervsuddannelser også er vekseluddannelser, så er sosu-uddannelserne helt særlige. For hvor en tømrerlærling har én praktikplads, kommer en social- og sundhedsassistentelev i praktik fire forskellige steder; først i en kommune, så i psykiatri, så i somatik og igen i en kommune. Og det kan gøre det svært at skabe en rød tråd.

"Den eneste, der binder det hele sammen, er eleven selv, og det at skabe sammenhæng og progression i elevens læring på tværs af så mange forskellige uddannelsesdele, forsøger vi at understøtte med Du-IT", fortæller Verner Sønderby, vejleder og praktikansvarlig for alle tre afdelinger under Sosu Østjylland.

Vi kan følge eleverne meget tættere

Marianne Kirkegaard er underviser og kontaktlærer på hovedforløbene på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent på Sosu Østjylland, og hun er glad for, at tidligere papirnotater, uddannelsesskemaer mv. nu er skiftet ud med ét samlet digitalt system.

"Med Du-it kan vi følge eleverne meget tættere, og som kontaktlærer får jeg langt mere overblik over hele uddannelsesforløbet for den enkelte elev. Det skaber en rød tråd og et helhedsbillede, at jeg her på skolen også kan følge med i, hvilke opgaver de har lavet i praktikkerne", siger Marianne Kirkegaard og fortsætter:

"Hvor stille elever godt kan forsvinde lidt i en stor klasse her på skolen, så er praktikken én-til-én mellem elev og praktikvejleder, så Du-it hjælper mig også til at se, hvor den enkelte elev er læringsmæssigt, og jo bedre jeg kender den enkelte elev, jo bedre kan jeg tilrettelægge undervisningen".


Et langt bedre forløb for den enkelte elev

Social- og sundhedsassistent og praktikvejleder på det socialpsykiatriske bosted Tuesten Huse i Aarhus Kommune, Merete Wolfram, er også begejstret for Du-it.

"Før brugte vi mails, kladdehæfter og et dokumentationsprogram. Nu har vi alt om den enkelte elev inde i Du-it; arbejdsplaner, referater fra samtaler, logbog, opgaver, refleksioner - alt", siger Merete Wolfram.

Hun mener, at ved at samle skoleperioder og praktikperioder under ét, bliver der skabt en rød tråd og en klar sammenhæng.

"Det skaber et langt bedre forløb for den enkelte elev, når jeg som praktikvejleder kan gå ind og se elevens udvikling på både skole og i praktikker, fordi jeg får et billede af, hvor jeg skal lave en større indsats, og hvor jeg måske ikke behøver at have så meget fokus".

Samtlige 19 bosteder i Aarhus Kommune bruger Du-it, og Merete Wolfram opfordrer alle andre til at bruge det også.

"Du-it er et nemt stykke værktøj; så ligetil og overskueligt, og for eleverne bliver deres egen udvikling også langt mere konkret og tydelig, når vi for eksempel til midtvejsevalueringen kan sidde sammen med eleven og gennemgå deres udvikling via tanker, refleksioner, opgaver mv. på Du-it", siger hun.


Et krav at bruge Du-it i socialpsykiatrien

Du-it er elevens rum, og det er den enkelte elev, der skal logge på systemet og også invitere både kontaktlærere og praktikvejledere ind i de forskellige rum.

Den frivillighed udfordrer i skoledelen, hvor langt fra alle elever bruger Du-it, men hos de 19 socialpsykiatriske bosteder i Aarhus Kommune er det et krav, at alle elever bruger systemet.

"Når vi får at vide, hvilke elever vi får i praktik, sender vi dem en velkomstmail, hvor der også står, at de skal logge sig på Du-it og give os praktikvejledere adgang. Så hos os er det et krav", pointerer hun.

Går fra projekt til drift

Verner Sønderby er godt klar over, at der skal arbejdes på at få flere på systemet. Foreløbig lukker Sosu Østjylland selve projektdelen af Du-it ned i slutningen af denne måned. Fra næste måned overgår det til normal drift.

"Du-it har vist sig at være et rigtig godt værktøj til at fastholde læring, skabe sammenhænge mellem de forskellige uddannelsesdele og til hurtigere at få øje på udfordringer; fagligt, i forhold til fravær eller andet".

"Vi er dog slet ikke i mål endnu med at få vores elever til at bruge det, men her har ledelsen sagt, at Du-it skal skrives ind i skolens lokale undervisningsplan, så det bliver også et krav her hos os", slutter Verner Sønderby.

Powered by Labrador CMS