Marienhoffskolen fik afslag på at bruge midler fra en kommunal pulje til at pengepræmiere elever i udskolingen - nu bruges i stedet penge fra Løkkes præmiepuljeordning til lavtpræsterende skoler.

Skoles præmiepenge til eleverne kommer fra Løkkes præmiepulje

Marienhoffskolen på Djursland præmierer elever i udskolingen med op til 3.000 kroner for bl.a. gode karakterer og godt kammeratskab. Skolen bruger af sin præmiesum fra regeringens præmiepulje til lavtpræsterende skoler, der løfter bundkaraktererne.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er store beløb involveret i Projekt Elevløft, som er det formelle navn for den præmiepulje, regeringen sidste år udlovede til 120 skoler, hvis de i perioden 2017-2020 formår at løfte elevernes afgangskarakterer i dansk og matematik.

En halv milliard kroner er der på højkant for de 104 skoler, der har valgt at takke ja til at være med i ordningen. En af skolerne er Marienhoffskolen i Syddjurs Kommune, og her har man valgt at sende nogle af pengene direkte videre til de elever, hvis karakterer det i sidste ende handler om.

Præmiepuljeskoler efter første puljeår: Vores karakterer vil svinge fra år til år 

Projektet kaldes Hall of Fame og går ud på, at eleverne præmieres med pengebeløb på op til 3.000 kroner for for eksempel at få gode karakterer, for at forbedre sig mest og for at være "en god kammerat".

Skolen havde oprindeligt ansøgt om at få præmierne dækket af en kommunal pulje, men da den fik afslag, valgte man i stedet af lade præmiepuljepenge gå til formålet.

Skoleleder Birgitte Agersnap understreger, at præmieringen af eleverne er en del af en samlet indsats for at løfte eleverne i udskolingen, hvor man i den treårige periode har fokus på at lægge vanetænkningen på hylden.

15 præmiepulje-skoler har fået hjælp af eksterne

"Vi har blandt andet fagfaglige indsatser, mentorordninger, CD-ord, holddannelse, coachsamtaler og nu altså også Hall of Fame-projektet", siger hun til folkeskolen.dk og tilføjer:

"Vi er meget ambitiøse omkring at bruge de tre år med projektet på at prøve nogle ting af og blive klogere på egen praksis. Det gør vi lige nu ved at lægge vores traditioner lidt til side og fokusere mere på elevernes reaktioner og tilbagemeldinger end på klassisk pædagogisk tænkning".

Klar til at justere eller ændre systemet

Birgitte Agersnap pointerer, at man på skolen har en afprøvende tilgang, og sidste forår forsøgte Marienhoffskolen at lave små konkurrencer for nogle af drengene i udskolingen, som ellers var svære at motivere.

"Det virkede, og dermed var spirren plantet til at prøve det af i større skala", siger hun og understreger, at indsatserne på skolen har bund i faglige input fra blandt andre Undervisningsministeriets læringskonsulenter, som præmiepuljeskolerne kan trække på.

Præmiepuljen: Sygeprøver gav milliongevinst på én skole

Skolen er desuden opmærksom på at følge indsatserne tæt og løbende justere, hvis de viser sig at have uheldige og utilsigtede konsekvenser.

"Der er ugentlig og månedlig evaluering, som lærerne foretager i teamet med ledelsen meget tæt på. Vi lægger også vægt på elevernes tilbagemeldinger. Det er en dialogisk proces. Hvis dem tæt på kerneopgaven aflæser noget bekymrende, skrider vi naturligvis til handling", siger Birgitte Agersnap.

Men du har vel også på seminariet hørt den klassiske kritik af behaviorismen, nemlig at den ikke sikrer elevernes indre motivation, hvorfor den hensigtsmæssige adfærd ikke fortsætter, når belønningen er væk?

"Vi har blandt andet taget udgangspunkt i lektor Mette Pless' fem forskningsbaserede motivationsorienteringer og sikret, at vi belønner inden for dem alle. Vi har også kigget på Louise Klinges forskning i relationskompetencer. Så vi føler os godt klædt på teoretisk", lyder det fra Birgitte Agersnap, der tilføjer:

Forskere: »Motivation« skal nytænkes

"Vi ved godt, vi arbejder noget anderledes end den klassiske, danske pædagogiske tradition i et dannelsesperspektiv. Men det er vigtigt for mig at understrege, at der ikke ligger nogen dybere ideologi bag - kun en ambition om nysgerrigt og fordomsfrit at udvikle vores praksis gennem eksperimenter med rod i forsknnigsbaseret teori".

Skolen har sendt denne video ud i sit seneste nyhedsbrev til forældrene, hvor Birgitte Agersnap forklarer Hall of Fame-projektet: