"En ikke lille del af lærerarbejdet - og i endnu højere grad for de tillidsvalgte - indebærer, at man arbejder med personoplysninger, og der giver Chromebooks tilsyneladende en række udfordringer", siger lærerkredsformand Leif Plauborg.

1.500 Chromebooks på vej i Randers: Lærere bekymrede

Man køber ikke læremidler i form af bogsæt længere, man køber digitale platforme. Derfor er det vigtigt, at eleverne har adgang til en computer. Sådan lyder begrundelsen fra Randers Kommune på, at kommunen har besluttet at udstyre 1.500 elever og lærere med en Chromebook.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ifølge formanden for kommunens skole- og uddannelsesudvalg, Steen Bundgaard (Socialdemokratiet), er beslutningen taget for at stille alle elever lige, når alle har deres eget personlige device til skolebrug.

Desuden er håbet, at computerne vil holde længere, når hver elev har sin egen, som eleven har ansvaret for. Endelig har kommunen også skævet til økonomien, påpeger udvalgsformanden.

"Chromebooks er billigere end pc'er, og det har selvfølgelig været en faktor. Desuden har vi i kommunen i et stykke tid arbejdet henimod at arbejde mere i Googles programmer end i Microsofts, hvor abonnementerne er noget dyrere", siger Steen Bundgaard til folkeskolen.dk/it.

I sin budgetlægning har kommunen også besluttet at opsige skolernes abonnement på Microsofts office-programmer.

Lærerforening uenig i valget

I Randers Lærerforening er formand Leif Plauborg glad for, at alle elever får et device til skolebrug, som kommunen stiller til rådighed. Han mener dog, det havde været mere oplagt med en pc.

"Det er tvivlsomt, at det netop er den valgte løsning, de vil komme til at bruge resten af livet. Her er det mere sandsynligt, at man allerede fra ungdomsuddannelserne vælger office-løsninger", siger han.
Desuden undrer han sig over kommunens udmelding om, at indkøbene blandt andet begrundes med, at man ikke længere indkøber bogsæt.

"Selv om, at meget arbejde foregår via pc'er, chromebooks m.m., så har bøger og glæden ved at mærke papiret, når man læser, bruger bogen som opslagsværk en stor værdi", siger Leif Plauborg. 
Lærerne får også Chromebooks

Aarhus Kommune udrullede Chromebooks til alle elever efter sommerferien.

Meningen var, at også lærerne skulle skifte til den simple skolecomputer, men efter lærerprotester blev skiftet sat på pause, ind til kommunen har gjort sig flere erfaringer med Chromebook som arbejdsværktøj for lærerne.

I et høringssvar til Randers Kommunes beslutning om at skifte til Chromebooks rejser lærerne på Tirsdalens Skole samme bekymring om, hvorvidt computeren med den lille skærm og de hovedsageligt cloudbaserede programmer er et godt redskab for lærerne.

Ifølge Steen Bundgaard har en gruppe lærere på Randers' skoler testet Chromebooks i et stykke tid, og tilbagemeldingerne er overordnet positive. 

"Der er selvfølgelig altid udfordringer, man må ordne henad vejen. Der er for eksempel programmer, man har været vant til at bruge, man ikke kan bruge mere, og hvor man så skal vænne sig til at bruge noget nyt", siger han.

På nogle skoler har man derfor valgt at lade det pædagogiske personale benytte både deres pc og Chromebooks i en overgangsperiode. Men hensigten er helt at gå over til Chromebooks, påpeger Steen Bundgaard.

"Man kan ikke beslutte, at nogle skoler skal have Office-pakke mens andre skal køre Chromebooks. Meningen er at skabe ensartethed på skolerne", lyder det fra udvalgsformanden.

Datasikkerheden bekymrer

Chromebooken er groft sagt en computer, der primært består af en browser, man kan åbne programmer på internettet med, mens der ikke ligger programmer på selve computeren.

I høringssvaret fra Tirsdalens Skole udtrykkes der bekymring for, at det kan give udfordringer de dage, hvor internettet ikke fungerer stabilt.

Desuden udtrykkes bekymring for datasikkerheden, når der skal arbejdes mere i skyen og i Google-programmer.

"Vi voksne ved (forhåbentligt), at man ikke skal gemme fortroligt materiale i skyen, det underviser vi i, men det sker ofte, at eleverne i deres skriftlige opgaver er ganske fortrolige", står der i høringssvaret, som fortsætter:

"Når skolen anviser eleverne at anvende Google som det produkt, de skal lære at bruge og bruge for at lære, signaleres der samtidig en tillid til Google, som virksomheden har vist sig ikke at kunne leve op til".

Samme bekymring rejser den lokale lærerkreds.

"En ikke lille del af lærerarbejdet - og i endnu højere grad for de tillidsvalgte - indebærer, at man arbejder med personoplysninger, og der giver Chromebooks tilsyneladende en række udfordringer. Det skal simpelthen være styr på datasikkerheden", siger Leif Plauborg.

Fra politisk side er man meget opmærksomme på problemstillingen omkring datasikkerhed, forsikrer Steen Bundgaard. 

"Vi er også meget optagede af, hvordan man optimerer den ved hjælp af firewalls og andet. Det er en del af udrulningen, at vi følger op på det opmærksomhedspunkt", siger han.

Powered by Labrador CMS