Mikael Højbjerg og Thomas Mose forventer at være klar med den første udgave af deres digitale læringsplatform til ordblinde om et års tid.
Mikael Højbjerg og Thomas Mose forventer at være klar med den første udgave af deres digitale læringsplatform til ordblinde om et års tid.

Lærere vinder stor iværksætterpris for digital læringsplatform til ordblinde

To ordblindelærere har vundet en pris på 400.000 kroner, så de kan arbejde videre med deres ide om en digital platform til ordblinde elever. Platformen bygger på multisensorisk undervisning og skal gøre det muligt for ordblinde elever at arbejde med læsning i klassen. Første udgave af app’en ventes at være klar om et år.

Publiceret

game changers

Game Changers er en kampagne, som TV3 og Viasat har lanceret isamarbejde med Reach for Change, en non-profit organisation underdet svenske investeringsselskab Kinnevik. Kampagnen er på udkigefter ideer, som:

  • gør hverdagen bedre for børn i Danmark
  • har en målbar social effekt
  • har potentiale for at nå flere børn - selv efterstøtteperioden
  • har kapacitet til at udvikle en bæredygtig forretningsmodel ogen langsigtet finansieringsplan
  • som rækker udover ændringer for individet til forandringersamfundsmæssigt

Derudover stiller kampagnen krav om, at idemageren:

  • har iværksætterevner og er resultatdrevet, målorienteret,pragmatisk og fleksibel
  • er i stand til at inspirere andre og få andre involveret
  • brænder for at gøre en forskel for børn

Du kan læse mere om kampagnen via linket til højre forartiklen.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mikael Højbjerg og Thomas Mose har vundet Game Changer-prisen, som gives til iværksættere, der har en ide til, hvordan hverdagen kan blive lettere for børn i Danmark. De har begge en baggrund som lærere i folkeskolen og som læsevejledere og ordblindelærere. I dag driver de virksomheden ordblindetræning.dk, hvor de udvikler undervisningsmaterialer og holder kurser for lærere, børn og forældre. Desuden underviser de ordblinde voksne på VUC.

Eleven husker bogstavernes lyde med fingrene

Mikael Højbjerg og Thomas Mose bygger deres undervisning på den multisensoriske tilgang. Det er en metode, som blev skabt i USA i 1930'erne og inddrager alle sanser i læseundervisningen. For eksempel lærer eleven at huske bogstavernes lyde ved hjælp af sine fingre.

"Metoden er understøttet af solid forskning. Man har blandt andet målt hjerneaktiviteten hos ordblinde før og efter et træningsforløb og har på den måde påvist, at deres hjerneaktivitet kommer til at ligne almindelige læseres", fortæller Mikael Højbjerg.

Selv om metoden er udbredt i USA og har eksisteret i årtier, er han og Thomas Mose de første, som har sat den ind i en dansk kontekst.

"Måske er vi kommet først, fordi der ikke har været tradition for at lave undervisningsmaterialer til denne målgruppe", siger Mikael Højbjerg.

Eleven kan få ordblindeundervisning i klassen

Makkerparret har lavet læse-stave hæfter, som bygger på den multisensoriske tilgang. Det samme kommer den digitale platform til. Tanken er også, at eleverne skal kunne bruge den, mens de sidder sammen med deres klassekammerater.

"At elever bliver taget ud af klassen til for eksempel ordblindeundervisning er ved at blive udfaset. Derfor udvikler vi platformen, så elever kan få ordblindeundervisning i klassen. Det bliver en omfattende app med 60-70 timers undervisning, hvor eleven får instruktion og feedback undervejs. Eleven får at vide, hvad han gør godt, og hvad han bør arbejde mere med, og bliver på den måde i høj grad selvkørende. App'en bygges op, så den både bliver sjov og effektiv at arbejde med", fortæller Mikael Højbjerg.

Eleven øver lydrette ord på to bogstaver

Med den nationale test for ordblindhed, som blev lanceret tidligere på året, vil ordblinde elever for alvor blive spottet, vurderer han. Men det vil stadig være forskelligt, hvad de får tilbudt af målrettet undervisning,

Læsepraktikere tager imod ny ordblindetest med både glæde og skepsis

"Her kommer vi så med et bud på en systematisk undervisning i ordlæsestrategier. Eleven begynder måske med lydrette ord på to bogstaver, så på tre og fire bogstaver og derefter ord med flere stavelser. Gradvist vil vi indføre ord med konsonantklynger, og på sigt lægger vi også vokaltrapper ind, så eleven lærer, at u'et i dukke lyder som et å".

App'en bliver indrettet, så det ikke bliver så let for eleven at flytte et forkert bogstav. For eksempel hvis eleven skal stave til mus og kommer til at tage et b i stedet for et m.

Platformen er klar om et års tid

Foreløbig har Thomas Mose og Mikael Højbjerg udviklet en betaversion, som elever tester i øjeblikket. Ud fra deres feedback skal app'en tilpasses og udvides med flere ord.

Elever får krav på at blive testet for ordblindhed én gang i skoleforløbet

"Vi har ikke teknisk viden, men faglig viden om ordblindeundervisning. Via konkurrencen kommer vi til at indgå i et vejledningsprogram med erhvervsfolk, som ved noget om udviklingsdelen. Målet er, at vi er klar med en digital platform om et års tid", siger Mikael Højbjerg.

Læs mere

Powered by Labrador CMS