Kick off-dagen skal give den nye enhed et godt afsæt til at arbejde for en bedre skole for elever med særlige behov

Tesfaye skyder ny enhed for børn med særlige behov i gang

Der har været stille om Vibus, siden enheden blev etableret i april til at styrke indsatsen med inklusion, specialpædagogisk støtte og specialundervisning. Der bliver der ændret på, når undervisningsministeren holder kick off for Vibus for politikere og skolefolk.

Publiceret Senest opdateret

I samarbejde med blandt andre DLF etablerede børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) i april vidensenheden Vibus, som skal styrke både de pædagogiske læringsmiljøer i skoler og dagtilbud og indsatsen inden for inklusion, specialpædagogisk støtte og specialundervisning, så børn og unge med særlige behov får et tilbud eller en indsats, som modsvarer deres behov. Det skal ske gennem udarbejdelse af vidensbaserede politiske beslutningsoplæg og ved at udbrede viden og redskaber til skoler, dagtilbud og kommuner.

Mattias Tesfaye

I morgen skyder Mattias Tesfaye Vibus i gang med en kick off-dag på Nationalmuseet for Folketingets børne- og undervisningsudvalg, parterne omkring folkeskolen, ledere og praktikere fra kommuner, børneorganisationer og vidensaktører.

”Kick off-dagen har til formål at skabe opbakning til Vibus’ arbejde i sektoren og blandt parterne samt at lytte til sektorens og parternes perspektiver på udfordringer, mulige løsninger og generelle input til Vibus’ arbejde. Derfor vil dagen være præget af dialog og inddragelse af sektoren i form af workshopper suppleret med vidensoplæg fra forskere”, skriver ministeren i sin invitation.

Danske Skolelever ser tre år ud i fremtiden

Ud over en introduktion til Vibus byder det dagslange program blandt andet på et videooplæg fra Danske Skoleelever om, hvordan det skal være at være et barn med særlige behov i grundskolen, når vi ser tre år ud i fremtiden.

Derefter giver Thyge Tegtmejer, seniorforsker hos Vive, en indflyvning i forskning inden for inklusion og specialundervisning, mens Chantal Maria Pohl Nielsen, chefkonsulent hos Danmarks Evalueringsinstitut, præsenterer centrale fund i den PPR-undersøgelse, som blev offentliggjort i juni.

I fire workshopper skal deltagerne drøfte, hvordan man sikrer de bedste betingelser for børn og unge med særlige behov i både skole og dagtilbud. I hver workshop sætter en faglig ekspert rammen for debatten med et oplæg. For eksempel retter Rikke Reiter, centerchef for Dagtilbud, skoler, fritid og idræt i Helsingør Kommune, blikket mod de lovgivningsmæssige og kommunale rammer for specialpædagogisk støtte og specialundervisning, og hvilke muligheder de giver.

Tæt samarbejde om et fagligt grundlag

Efter en pause står børnenes stemmer igen på dagsordenen. Denne gang giver Autisme Ungdom sit bud på fremtiden for børn med særlige behov i grundskolen, inden forskningsleder ved Københavns Professionshøjskole Janne Hedegaard Hansen skaber en overgang til en panedebat med DLF, Skolelederforeningen, KL, Danske Skoleelever, Skole og Forældre, BUPL, Børne- og Kulturchefforeningen og Danske Handicaporganisationer.

Netop de organisationer har været med til at udarbejde kommissoriet for Vibus. Her fremgår det, at Vibus skal arbejde tæt sammen med forskere, ledere, lærere, forældre og elever om at etablere et fagligt grundlag for en styrket indsats for børn og unge med særlige behov.

Grundlaget ventes klar i 2025

Formålet med Vibus er at sikre, at elever på grundskoler og ungdomsuddannelser får den støtte, de har behov for, så de kan klare sig bedst muligt igennem deres skolegang. Det indebærer undersøgelser, kortlægninger og en afdækning af, hvilke tilbud og indsatser der i dag eksisterer for børn og unge med særlige behov.

Samtidig skal enheden sikre, at den eksisterende viden udbredes til praksis, og at lærere og pædagoger får konkrete redskaber.

Det faglige grundlag forventes at være færdigt i 2025.