Debat

Karlstadmodellen – sprogudvikling med individet i centrum

Solen skinner over Tapperiet i Køge. Området summer af liv. 80 børn og voksne er samlet til den første danske sommerskole i Karlstadmodellen. Fokusbørn, forældre, søskende, fagpersoner og Karlstadvejledere og hjælpere myldrer fra forelæsninger, workshops og individuel vejledning til Tegn til tale kursus, malerværksted, rytmik, og materialeværksted. Luften er tyk af engagement, arbejdsiver og håb. Håb om at arbejdet med Karlstadmodellen skal give fokusbørnene mulighed for at udvikle deres sprog, og derved mulighed for at udvikle deres liv.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Karlstadmodellen er en svensk sprogtræningsmodel udviklet af Iréne Johansson tilbage i 70´erne. Karlstadmodellen har som hovedformål at arbejde for alle menneskers ret til at lære, udvikle og anvende sprog, uanset diagnose, alder og forudsætninger. Visionen er at fremme et godt liv for den enkelte med respekt, delagtighed og ligeværd. Og netop derfor kan alle børn inkluderes i Karlstadmodellen, som er meget anvendelig i forbindelse med inklusion af børn med særlige læringsbehov og udsatte børn i dagtilbud og skoler.

Sprogtræning med individet i centrum

En grundtanke i Karlstadmodellen er, at alle sprogforstyrrelser er unikke – ligesom alle mennesker er unikke. Derfor tilpasses sprogtræningen det enkelte barn og sprogudviklingen varierer derfor i tempo og sværhedsgrad. Der tages altid udgangspunkt i fokusbarnets interesser. Det er ikke svært at lære noget nyt, bare det er sjovt. Mennesker udvikler deres sprog ved at tænke og kommunikere. De udfordringer vi møder i vores hverdagsliv udvikler os. Sprogtræningen bør derfor tage udgangspunkt i barnets hverdagsliv, interesser og aktiviteter. Det vigtigste er, at anvende det man har lært i de daglige rutiner og i de forskellige sociale sammenhænge. Sproget udvikles bedst i samspil med andre mennesker, som er gode samtalepartnere og sproglige rollemodeller, der også kan benytte sig af andre udtryksmåder end talesproget f. eks. Tegn til tale.#Fil 2

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Netværk i sprogtræningen

Ifølge Karlstadmodellen er familie og personer i nærmiljøet de vigtigste aktører, når det gælder sprogtræning. At involvere familie eller nære personer i sprogtræningen kaldes i Karlstadmodellen for netværk. Netværket kender bedst til barnets behov og ressourcer. De har en fortid sammen og vil dele en fremtid sammen. I Karlstadmodellen bruger man netværket til at støtte den, som har svært ved spontant at udvikle sprog. Det har vist sig, at sociale netværk kan blive et stærkt værktøj til at sikre støtte og trivsel på lang sigt for barnet og barnets familie. Det handler om at skabe et miljø, som på forskellige måder stimulerer til at øge kundskaber og kompetencer hos netværksdeltagerne, men også om at beslutte og følge en fælles retning.

Sommerskole

En sommerskole i Karlstadmodellen for børn med sproglige udfordringer og deres familier og netværk har i mange år været en mulighed og en succes i Sverige. Denne sommer havde danske forældre og fagpersoner fra foreningen IAKM-DK (International Association for the Karlstad Model – Danmark) i samarbejde med PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) i Køge sørget for at sommerskolen også blev et tilbud til danske børn og deres netværk. I Køge har man i flere år anvendt Karlstadmodellen med positive resultater og man ønskede derfor at give disse erfaringer og viden videre og at give netværket omkring børn med sproglige udfordringer de kompetencer, de har behov for, så de får medansvar og empowerment i barnets sproglige udvikling og dermed også barnets trivsel. Sommerskolen bliver efter dette års succes en tilbagevendende begivenhed, og det øgede fokus på arbejdet med modellen har gjort, at der er blevet en øget efterspørgsel på uddannede vejledere i Karlstadmodellen.#Fil 1

Vejlederuddannelse kommer til Danmark

Professor Iréne Johansson deltog selv i den danske sommerskole, og afholdte 2 daglige forelæsninger om såvel sproglige som værdimæssige grundprincipper i Karlstadmodellen. Deltagelsen mundede ud i en aftale om, at starte en vejlederuddannelse op på dansk jord med start i januar 2014. Uddannelsen kommer til at finde sted i København, og strækker sig over seks terminer. Hver termin omfatter tre obligatoriske uddannelsesdage af 2 dage. Uddannelsens formål er at sikre kvalitetsudvikling i vejledningen med Karlstadmodellen gennem uddannelse af personer, der ønsker at fungere som vejledere i overensstemmelse med Karlstadmodellens vision og pædagogiske filosofi. Uddannelsen henvender sig til personer med mindst to års gymnasial uddannelse, erfaringer med sprogvanskeligheder eller tilsvarende kvalifikationer. Mere information kan rekvireres ved at skrive til iakm-dk@hotmail.com eller besøge www.karlstadmodellen.se.#Fil 3

Powered by Labrador CMS