Initiativtager til ansøgningen om en fri, privat læreruddannelse i Herning, valgmenighedspræst Morten Kvist er i morgen inviteret med til møde i uddannelses- og forskningsudvalget.

Privat læreruddannelse i Herning er igen på politikernes bord i morgen

Folketingets uddannelsesudvalg skal i morgen tage stilling til, om der skal ligge en privat læreruddannelse i Herning. Udansk og lukket proces, lyder kritikken fra de eksisterende midtjyske læreruddannelsesteder.

Publiceret

Ny fri læreruddannelse?

2. marts vedtog et flertal uden om regeringen bestående afVenstre, de Konservative, De Radikale, Dansk Folkeparti, LiberalAlliance, Nye Borgerlige, Alternativet og løsgænger Simon EmilAmmitzbøll-Bille at åbne for, at Danmark kan få en ny frilæreruddannelse. 

Flertallet valgte, at det skal være op til uddannelses- ogforskningsudvalgets at behandle eventuelle ansøgninger.

Især medlem af partiet Frie Grønne Uffe Elbæk var under denpolitiske behandling i februar og marts massiv modstander afforeslaget om en læreruddannelse i Herning. Han kaldte påfolkeskolen.dk blandt andet forslaget for en"full-blown politisk skandalesag".

Modsat den Den fri Lærerskole i Ollerup er det hensigten,at en ny fri læreruddannelse i Herning skal kvalificere til atundervise i folkeskolen. 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I ly af blandt andet anbefalinger til en forbedring af den offentlige læreruddannelse og en finanslov med flere penge til at realisere ambitionerne forholder et udvalg på Christiansborg sig for tiden til en mulig en fordobling af antallet af frie, private læreruddannelser.

Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg har modtaget en ansøgning om at oprette en fri, privat læreruddannelse i Herning, og den ansøgning skal udvalget drøfte på et møde i morgen eftermiddag, hvilket kan betyde, at Danmark kan få endnu en fri, privat læreruddannelse udover den nuværende uddannelse til de frie skoler i Ollerup.

Af udvalgets dagsordener kan det læses, at udvalget allerede på sit seneste møde den 23. november foretog en "politisk drøftelse" af ansøgningen.

Af morgendagens dagsorden fremgår det, at man har inviteret initiativtager bag ansøgningen, valgmenighedspræst i Herning Morten Kvist, og efterfølgende på samme møde lyder et af dagsordenspunkterne "fortsat politisk drøftelse og beslutning".

Forslag om fri læreruddannelse vedtaget: Udvalg skal bestemme, hvem der skal stå bag 

Uklar proces

Men hvilken form for beslutning, der skal tages i morgen, fremgår ikke af dagsordenen, og Morten Kvist ved heller ikke, hvad der konkret skal ske på mødet.

"Vores ansøgning blev i første omgang behandlet på det seneste møde i udvalget, og det gav anledning til, at de har indkaldt os til foretræde for udvalget. Men jeg ved ikke, hvad den videre proces er", siger Morten Kvist.

Han forventer dog, at udvalget i morgen vil vende tommelfingeren op, ned eller til siden som et måske.

"Det kan jo være, at der er nogle elementer, de gerne vil have ændret eller ønsker, at vi bliver skarpere på. Det kan også være, at de siger ja. Så skal der udarbejdes en form for procedure for, hvem der videre skal behandle det, og hvem skal vi snakke med. Så går der et kæmpe maskineri i gang", siger han.

Placeringen er måske den største knast

En af hovedknasterne kan meget vel blive uddannelsens placering. For da muligheden for sådan en uddannelse var til behandling i Folketinget i starten af marts, var det et krav fra de Radikales Marianne Jelved - som dengang var med til at sikre et flertal udenom regeringen - at uddannelsen ikke skulle ligge i Herning.

Fri læreruddannelse tæt på en realitet: Men den skal måske ikke ligge i Herning 

Alligevel søger initiativtagerne om, at uddannelsen placeres i Herning.  

"Vi kalder initiativet for Den Frie Læreruddannelse i Herning, og i vores ansøgning fremgår det, at vi har nogle meget stærke samarbejdspartnere i Herning. Vi har skabt en skolekreds bestående af næsten 200 mennesker, hvoraf lige under halvdelen er forankret i Herningområdet. Og et af vores ønsker er, at vi skal arbejde tæt med Den Jyske Sangskole i Herning", siger Morten Kvist.

Ingen plan B

Har I en alternativ placering, hvis udvalget siger nej til, at uddannelsen kan ligge i Herning?

"Vi har ikke nogen plan B på den måde, hvor vi så siger, at så lægger vi den bare i Skagen, Holbæk eller Maribo. Det vil være en helt ny situation, som jeg ikke ved, hvordan vi skal forholde os til. Men det vil være et tilbageslag for hele ideen", siger Morten Kvist.

Modstanderne af forslaget om politisk at give grønt lys til, at en privat udbyder skal kunne uddannelse folkeskolelærere på linje med professionshøjskolerne, kritiserede grundlaget for uddannelsen for at være for tyndt og ukonkret.

Stefan Hermann: Dramatisk, hvis Folketinget siger ja til fri læreruddannelse i Herning 

Siden har initiativtagerne formuleret fagbeskrivelser for fagene dansk, matematik, sang/musik, pædagogik/didaktik, historie, almen dannelse og skolen i samfundet. Det fremgår desuden af ansøgningen, at underviserne på uddannelsen som udgangspunkt skal have kandidatgrad fra et universitet.

Det fremgår også, at der vil være to praktikperioder i løbet af uddannelsens fire år. En kort i begyndelsen på to-tre uger, der skal afklare, om den studerende har valgt den rigtige uddannelse, og en lang på et halvt år cirka midtvejst, hvor de pædagogiske færdigheder grundlægges og afprøves.

Skal koste 25.000 om året

Initiativtagerne er desuden blevet konkrete på, hvor meget det vil koste de studerende at gå på uddannelsen.

"Der vil være en egenbetaling på omkring 25.000 om året, hvoraf halvdelen går til mad, som er en obligatorisk del af uddannelsen. Det gør vi, fordi vi gerne have vil have et godt studiemiljø. Vi vil gerne have, at de studerende spiser sammen hver dag med lærerne. Det skal bidrage til et studiemiljø, og vi skal også have morgensang. Jeg tror, at noget af problemet rundt omkring på læreruddannelserne er, at det er en lillesmule identitetsløst at være lærerstuderende. Det skal vi have styrket ved at lave et stærkt fagligt miljø", fortæller Morten Kvist.

Svar gør Elbæk sikker i sin sag: Privat læreruddannelse en full-blown skandalesag 

Via: Ny uddannelse i Midtjylland kan få store konsekvenser

Udsigten til en mulig læreruddannelse i Herning er tidligere blevet mødt af massiv bekymring fra Professionshøjskolen Via, der driver flere læreruddannelser ikke langt fra Herning.

Her er frygten, at flere af de nuværende læreruddannelser vil blive lukningstruet, hvis konkurrencen om de studerende bliver større.

Via vil oprette læreruddannelsesfilial i Horsens 

"Det vil få store konsekvenser for vores optag i Nørre Nissum, Silkeborg, Skive og Holstebro. Alle fire uddannelsessteder har traditionelt en del studerende fra Herning, og vi har allerede rigtigt mange tomme pladser de steder", siger dekan for Vias læreruddannelser Elsebeth Jensen, der også er formand for Læreruddannelsens Ledernetværk.

Elsebeth Jensen fortæller, at Via har sendt en henvendelse til både udvalget på Christiansborg, hvor professionshøjskolen gør rede for sin bekymring om en ny læreruddannelse til området.

Kritiserer behandlingsprocessen

Elsebeth Jensen kalder behandlingen af ansøgningen for meget lukket og uklar.

"Vi lever i et land, der ellers er præget af åbenhed og politiske processer med inddragelse, men sådan er det jo på ingen måde her. Der er ingen kendte kriterier for, hvad der skal til for, at udvalget godkender en ansøgning, og det er ikke muligt at se, hvilke bilag udvalget skal forholde sig til. I stedet er det på et udvalgsmøde, hvor det ikke fremgår tydeligt, hvordan og hvornår der tages en konkret beslutning", siger hun.

Ifølge Morten Kvist er der ingen grund til at frygte, at en læreruddannelse i Herning vil kunne ses på ansøgertallet til de omkringliggende læreruddannelser.

"Jeg tror ikke, at vi er nogen væsentlig konkurrent til de andre læreruddannelser. Vi forventer, at vi vil tiltrække en ny slags studerende, som findes over hele landet, og som gerne vil lidt mere og som vil være indstillet på at være ret flittige. For vi vil komme til at kræve en del af vores studerende. Vores lange praktik tager jo noget fra den normale læse- og studietid. Men de skal kunne det samme - og måske endda lidt mere. Så det bliver for folk, der vil engagere sig. Dem har de selvfølgelig også på de andre uddannelser, og dem vi vil gerne have flere af. Så jeg tror ikke, at det kommer til at gøre fra eller til for de andre uddannelser, om vi får lov at oprette vores læreruddannelse".

Initiativtager bag fri læreruddannelse: Elbæks kritik skyder langt over målet

Redaktionen har forgæves forsøgt at komme i kontakt med formand for uddannelses- og forskningsudvalget Kasper Sand Kjær (S) og Socialdemokratiets uddannelsesordfører Ida Auken for at få afklaret, hvilken beslutning udvalget skal foretage i morgen.

Folkeskolen.dk/lærerstuderende har til gengæld modtaget en kort skriftlig kommentar fra Venstres uddannelsesordfører Ulla Tørnæs, som bekræfter, at man har modtaget ansøgningen, og at partiet "ønsker at videresende denne til behandling i Uddannelses- og Forskningsministeriet".