Mathilde og Bibbi taler om cirklen og skæringspunkter på tal- og aktivitetsbanen i Nyborg, mens Paula ser til.

Ny tal- og aktivitetspark ved VUC i Nyborg

"Har I taget matematikbrillerne på? Hvor kan I finde matematik her?", spørger matematiklærer Bibbi Visby, mens hun gennemgår matematiklegepladsen sammen med tre talblinde elever. Folkeskolelærere fra Nyborg og Kerteminde har været på kursus.

Publiceret
Mathilde løber banen rundt, mens uret tæller og lærer Bibbi Visby ser til.
Bibbi Visby taler med Paula og Mathilde om cirklen, der her ses delt op i brøker.
Mathilde og Paula på tal- og aktivitetsbanen i Nyborg

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En kæmpestor kugleramme, talrækker, cirkler og et klatrestativ med forskellige rumlige former er bare nogle af elementerne i den nye tal- og aktivitetspark, som VUC Nyborg og Kampsportens Hus deler. Der er årstal på løbebanen og mulighed for at tage tid på løberne. Ud for alle de angivne årstal er en QR-kode, hvor man kan læse noget historie fra Danmark eller måske fra Nyborg.

Årstal er svære at læse for mange i matematikvanskeligheder - derfor er de med her på banen. Der er også et analogt ur med en ekstra cirkel, der viser, at 2 også kan være 14, når man skal aflæse klokken.

"Er det ikke et koordinatsystem?", spørger Mathilde. Jo, og Bibbi spørger, om de kan fortælle mere. Paula og Mathilde fortæller om x- og y-aksen. Med på Mathildes mobiltelefon er Otto, der er den tredje elev på kurset. Han deltager online i undervisningen, og nu skulle han lige med ud for at hoppe og løbe på tal- og aktivitetsbanen, synes de andre to.

Talblind elev: Vi spørger hele tiden om matematik, og her er det ok

Banen er finansieret med hjælp af Nyborg Kommune og Villum Fonden. Der er boksebolde, cylindre til kickboksning og til at tale om rumlige former. Der er trampoliner og et ønske om at få en stor udendørs tavle til undervisningen også.

Koordinatsystemet er en boldbane med basketkurve og mål, så det hele kan have flere formål.

Talrække i stedet for tabeller

Bibbi spørger, hvor lang de tror, løbebanen er. Netop den slags skøn er meget svære, så der kommer mange bud. Den er 100 meter.

Hvorfor har jeg valgt, at her skal være en talrække og ikke nogle tabeller, spørger Bibbi Visby.

"Fordi vi kan finde tabellerne i tallene", lyder et svar fra pigerne.

"Ja, I har ikke brug for tabeller, for I bruger jo lommeregner alligevel, når I skal regne noget ud, men det gælder om at se mønstrene i tallene", forklarer læreren.

En cirkel er malet op med brøker, så man kan se, hvad der er en halv, en kvart og en ottendedel.

Uret er cirkelformet med tal og med en trampolin i midten. Så dette er stedet hvis eleverne skal have noget luft og samtidig tale om matematik, tal, former eller måske få afmystificeret noget i matematikken - få det anskueliggjort.

"Vi kan tale om at forlænge og forkorte brøker, vi kan se en ret vinkel og se, hvad en kvart egentlig er", siger Bibbi Visby.

Cirklen får Mathilde til at sige, at der er 360 grader rundt i cirklen.

"Vi har også en matematikvogn med kegler, linealer, snor, kridt, vinkelmålere og andet grej. Den kan lærerne låne, hvis de vil forklare noget eller eleverne skal regne noget ud", siger Bibbi Visby.

Tal- og aktivitetsbanen åbnede officielt i september og kan bruges af alle  interesserede.