Virkelighedsnær og undersøgende matematik skal udvikles i nyt projekt med 21 lærere i Lejre.

21 lærere fra Lejre i udviklingsprojekt om matematik

21 lærere på Lejre Kommunes syv folkeskoler deltager i projekt om mere anvendelsesorienteret og eksperimenterende matematik. De skal sammen med professionshøjskolen Absalon udvikle nyt undervisningsmateriale om virkelighedsnær matematik.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Udviklingsprojektet 'Bedre anvendelsesorienteret og eksperimenterende matematikundervisning' i Lejre har fået 3,7 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden for en 3-årig periode.

Ideen er at styrke elevernes evne til at anvende matematik i STEM-fagene (Science, Technology, Engineering, Matematics) og udvikle lærernes kompetencer inden for området. De 21 lærere er fordelt ligeligt på indskoling, mellemtrin og udskoling.

Undersøgende matematik ændrer elev- og lærerroller

"Projektet bygger videre på Kvalitet i Dansk og Matematik (KiDM), hvor vi fandt ud af, at det er en hård proces for nogle at arbejde undersøgende i matematik, fordi man skal operere i en mere åben retning og måske uden et fast resultat", fortæller Bent Lindhardt, lektor på Absalon og leder af projektet.

"Der kan være mange muligheder. Her i det nye projekt udvikler vi sammen med lærerne".

Matematik-grubler med indbygget frustration eller sjov

Målet er at udvikle aktiviterer og opgaver, der tager udgangspunkt i, hvor lærerne er.

"Vi tænker, at de 21 lærere vil være prototypiske for landets lærere. Vi skal arbejde eksperimenterende og med virkelighedsnær matematik. Vi skal også se på elevernes processer", siger Bent Lindhardt.

"Se hvordan de arbejder. I KiDM havde vi svært ved at måle på elevernes udvikling, men her kan vi se på en mindre gruppe og se mere kvalitativt på det".

Det nye skal slå rødder

Projektet løber de næste tre år. Der er afsat seks heldagsmøder i løbet af et år og også tid til kortere møder på skolerne, hvor udviklingskonsulenter fra Absalon står for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling.

Undersøgende matematikopgaver klar til brug i undervisningen

"Det er en unik mulighed for lærerne. Gruppen på syv indskolingslærere får tid til at tale sammen og sætte sig ind i det nye. Det kræver tid at forberede sig til god undervisning, og her får det nye mulighed for at slå rødder over de tre år. Det er vigtigt, hvis man skal ændre på sin opfattelse af faget matematik", siger Dorte Læssøe Ivarsen, der skal arbejde sammen med indskolingslærerne.

Stine Dunkan Gents, Helle Lykke Østerby og Karl-Otto Markussen er de andre konsulenter og undervisere fra Absalon, der skal deltage i projektet.

"Vi prøver at sætte udviklingsarbejdet ind i den trange virkelighed, som lærerne kender. Og det skulle der være tid til på de tre år", siger Bent Lindhardt.

Projektet vil også få en hjemmeside, hvor andre kan få glæde af ideerne til inspiration i deres undervisning.

Matematiklærere bliver bedre i netværk

Matematikken skal sættes ind i rammerne af STEM-fagene, og det betyder, at eleverne skal arbejde med engineering. De skal designe og skabe noget konkret.

Også Lejre-skolernes matematikvejledere bliver involveret i projektet som sparringspartnere.

Forskningsmæssigt bygger matematikprojektet i Lejre på ideer og erfaringer fra KiDM i Danmark og Mist-projektet i USA, hvor 360.000 elever har deltaget.