Susan Tetler understreger, at inklusionen ikke er en opgave den enkelte lærer skal stå med alene - det er hele systemets opgave. Og deri er Christine Antorini helt enig.
Susan Tetler understreger, at inklusionen ikke er en opgave den enkelte lærer skal stå med alene - det er hele systemets opgave. Og deri er Christine Antorini helt enig.

Nyt panel skal samle viden om inklusion

Inklusion kræver en kulturændring og meget mere videndeling. Det mener professor Susan Tetler, som er den nye leder af Antorinis netop udnævnte videnspanel med 18 praktikere og forskere

Publiceret

Det nye panel

Susan Tetler, professor ved Institut forUddannelse og Pædagogik - Læring, Aarhus Universitet(formand)
Andreas Rasch-Christensen, forskningschef,VIA
Ane Stallknecht, fagcenterchef børn- og familie,Kalundborg
Anette Volfing Højager, lærer på Isefjordsskolen,Holbæk
Charlotte Højholt, lektor på institut forpsykologi og uddannelsesforskning, RUC
Christian Quvang, videncenterkonsulent iNationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion, UCSyddanmark
Jan Kirkegaard, chef for PPR, Aarhus
Karen Leth, skoleleder på Katrinedals Skole,København
Lise-Lotte Mathiasen, afdelingsleder forspecialskoleafdeling Sydbyskolen, Næstved
Lone Johansen, inklusionsrådgivningen,Ministeriet for Børn og Undervisning.
Marianne Heilskov Hansen, skolebestyrelsesmedlempå Vestermarksskolen, Vesthimmerland
Marianne Horsdal, professor, dr.phil. ialmenpædagogik, SDU
Niels Egelund, professor i specialpædagogik ogdirektør for Center for Strategisk Uddannelsesforskning, AarhusUniversitet.
Peter Rodney-Jensen, Institut for Blinde ogSvagsynede
Søren Hybel, lærer på Ørskildskolen,Svendborg
Thomas D. Nielsen, faglig koordinator forspecialpædagogik, Guldborgsund
Tobias Kleis Jensen, sekretariatsfrivillig iDanske Skoleelevers sekretariat
Vibe Larsen, udviklingskonsulent,professionshøjskolen UCC

Resursecenter for Inklusion

Det nye panel er en del af et nyt Resursecenter for Inklusionsom startede under Ministeriet for Børn og Undervisning 1.september. I centeret sidder to medarbejdere og to studenter. Etrådgivningsteam, skal følge inklusionsindsatsen i 20 udvalgtekommuner. Og endelig er der nedsat en følgegruppe med alleinteressenterne.

Læs mere om resursecenteret her

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Susan Tetler skal tage vare på Christine Antorinis barn 'Inklusionen' i folkeskolen. Hun skal stå i spidsen for det råd, som for ministeren skal indsamle viden om, hvordan det går med inklusionsopgaven i folkeskolen. Rådet består desuden af lærere, skoleledere, en elev og en forældre, specialundervisningsledere, koordinatorer  og forskere fra professionshøjskoler og universiteter. Meningen er, at Susan Tetler skal forsøge at skabe den kobling mellem praksis, professionshøjskoler og forskere, som efterspørges på så mange områder.

"I skal være de første på et rigtigt vigtigt felt, der skal forsøge at skabe en kobling, så vi finder ud af, hvordan vi får et bedre flow frem og tilbage mellem forskerne og praksis", siger Christine Antorini til Susan Tetler, som hun har inviteret til morgenmad og en snak medFolkeskolen.

Hun kender ikke personligt Tetler i forvejen, men som hun siger:

"Alle kender dig og siger, at du er en fantastisk kapacitet inden for at kombinere forskning og praksis. Så jeg håber, at vi får et godt bud på, hvad der sker i forskningsmiljøet, hvordan vi får det ud i klasseværelserne og hvad vi mangler viden om. Og så skal det også ses i sammenhæng med vores nye rådgivningsteam, som går ud og hjælper i kommunerne".

Susan Tetler har da også baggrunden for at kunne koble viden og praksis med 30 år som lærer og speciallærer og 10 år som forsker i specialpædagogik.

"Det er en helt unik situation, vi står i, fordi der i øjeblikket er så bred konsensus på alle niveauer om inklusionen. Det betyder noget, når man skal sætte gang i så bred en udvikling. Kommunerne arbejder seriøst med det, skolelederne har taget opgaven til sig og arbejder med at implementere det, så man kan give lærerne ejerskab. Og det er det allervigtigste: Lærere, pædagoger og forældre har ejerskab til den her opgave", siger Susan Tetler.

Diagnoserne er blevet en undskyldning

Diagnoserne er blevet en undskyldning

Susan Tetler støtter fuldstændig Christine Antorinis udmeldinger om, at der skal være plads til  elever med særlige behov  i folkeskolen.

"Der er sket en tredobling af børn, der er placeret i specialklasser og skoler på de seneste 10 år. Det kunne tilsyneladende blive ved, behovet var umættet. Jeg er fuldstændig enig i, at det er tendens, der må brydes. Det må være muligt at løse på andre måder".

Men hvad er årsagen til at flere og flere har særlige behov?

"En af årsagerne er måske den neuropsykiatriske hjerneforskning, som har fået vind i sejlene. Den udtrykker et diagnosesyn på børn, som har adfærdsmæssige problemstillinger, som udfordrer lærerne i hverdagen. Man får lavet en uhellig alliance mellem lærerne og forældrene, for kan barnet få en diagnose.  Så bliver de på en måde fritaget for skyld og ansvar, samtidig med, at det har været den perfekte vej til få udløst resurser. Det er ikke en skam i dag for et barn at have en diagnose - heller ikke for forældre og lærere - så det er blevet meget populært".

Brug for en kulturændring

Brug for en kulturændring

Susan Tetler understreger, at der er masser af viden og kompetencer ude på skolerne. Kunsten er at få samlet viden og erfaringer sammen og sat den i spil, så den ikke bare eksisterer isoleret på skoler og i kommuner. Men samtidig mener hun, at der er brug for en kulturændring blandt lærerne, hvis inklusionen skal lykkes.

Antorini fortæller, at hun hele tiden bliver spurgt, hvorfor lærerne ikke har fået pengene. Og hun undrer sig også over, hvorfor man ikke har gjort noget ved inklusionen tidligere.

"Men nu går vi altså i gang. Og vi måler på det. Så når vi om trekvart år skal følge op på kommuneaftalen, så er det for at se, om der er kommet de understøttende mekanismer. Så forhåbentlig vil man få den oplevelse derude, at der faktisk er noget, der kan hjælpe en i arbejdet".

 Der er gode eksempler derude

 Der er gode eksempler derude

Undervisningsministeren mener, at der også er flere steder, hvor det går rigtig godt med inklusionen, og hvor kommunerne har skabt en fælles dagsorden. Hun peger på Aarhus Kommune, som har sat et meget stort inklusionsprogram i gang  i hele kommunen, hvor lærerne og ledere blandt andet er gæster på hinanden skoler for at lære af det de ser.

Det bliver også en af opgaverne for Susan Tetler og det nye panel at pege på, hvor der foregår inklusion, som andre skoler og lærere kan lære af.

"Inklusionsopgaven er stor og kompleks og omfattende, så der er ikke mønsterkommuner. Men der er forskellige kommuner, der tager fat. Horsens arbejder systematisk med at få gode forbindelselinjer mellem forvaltningen og skolelederne. Andre steder er indsatsen centreret omkring PPR's arbejde. Der er tiltag og indsatser overalt, så kan man få det samlet sammen, kan man få et godt billede af, hvilke vilkår der er gode for det inklusionsarbejdet", siger Susan Tetler.

Christine Antorini mener, at det er en fejl, at man hele tiden forventer, at det vil går skævt. Men kan jo også forestille sig, at meget vil gå rigtigt godt - ikke mindst fordi den seneste Clearinghouse rapport viste, at det kan styrke alle børn - både dem med særlige behov og almenbørnene - hvis man inkluderer.

"På partnerskabsmøderne snakkede vi rigtigt meget om inklusion. Det, der gik igen var: Hvornår er tiden inde til, at vi ikke længere snakker om inklusionsindsats, men om hvordan får vi en styrket almen folkeskole. Med inklusion har man sagt, at det er et problem, at der er nogle, der er anderledes. Jeg ved ikke, hvornår tiden er moden. Men det ville da være fantastisk, hvis vi bare havde kunnet kalde det nye center I skal være en del af for "Resursecenteret for styrket almen undervisning".

Læs mere

Det Nationale Ressourcecenter for Inklusion ogSpecialundervisning

Powered by Labrador CMS