Debat

Det mener partierne om inklusion i folkeskolen.

VAOB har op til valget spurgt alle opstillingsberettigede partier til folketingsvalget om følgende: "Hvilke tiltag vil partiet tage initiativ til for at få inklusion i folkeskolen til at virke for alle ordblinde elever?"

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Venstre står ikke alene med deres udspil om inklusion i folkeskolen!

Stig Grenov Kristendemokraternes Landsformand svarer: "KD vil arbejde for, at der fortsat er centrale læringsinstitutioner, med speciel fokus på specielle læringsmæssige udfordringer. Vi skal turde samle kompetencerne og videns indsamlingen om disse handikap, i stedet for at kræve, at alle lærere i samtlige skoler skal være specialister på samtlige områder."

Enhedslisten siger: "Det vil være en god ide at nedsætte klassekvotienten, så lærerne og pædagogerne får mere tid til den enkelte elev. Dernæst er det vigtigt at understrege at det ikke må blive inklusion for enhver pris. Nogle børn med ordblindhed vil have godt af at komme i specialtilbud.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Ellers er alle partier på tværs af fløjene, opmærksomme på at ressourcerne skal følge eleverne.

Børne- og undervisningsordfører for Socialdemokratiet svarer. "Vi ønsker en stærk folkeskole, hvor vi får alle med. Nogle elever har brug for at komme ud i en klasse, hvor der tages ekstra hånd om deres problemer. Men hvis vi sætter tidligt ind overfor ordblindhed, så kan mange flere børn følge undervisningen i de klasser, hvor de har deres kammerater og deres kendte lærere. "

Ole Hvas Kristiansen fra SF udtaler bl.a.: Børn med ordblindhed/dysleksi skal have den rigtige hjælp i tide – og hvis det sker, så viser forskningen også at de kommer til at læse lige så godt og hurtigt som andre børn. Men desværre er der eksempler på at det ikke altid er tilfældet eller også er tilbuddene tidsbegrænsede. Derfor skal vi sikre at man i alle kommuner har de rigtige specialtilbud klar samt det nødvendige og opdaterede IT-udstyr (”rygsække”), når man udreder et barn der slås med ordblindhed/dysleksi.

Disse tilbud behøver ikke at ligge på en specialskole, men de skal være stabile og målrettede med flere særlektioner om ugen indtil det enkelte barn har klækket læsekoden. Tilbuddet skal selvsagt gives af en lærer med efteruddannelse på området og disse lærere skal altid kunne trække på den specialviden vi har på ordblindeskolerne.

Det mener VAOB:

Ordblinde er en af de største elev grupper i læse og skrivevanskligheder som skal inkluderes i folkeskolen, og der vil for mange af denne gruppe nok aldrig blive tale om specialundervisning.

VAOB er derfor bekymret når vi konstaterer at når elever bliver diagnosticeret som ordblind, så tager det meget lang tid før der sker noget, samtidig er tilbuddene ofte meget sparsomme og tidsbegrænsede.

VAOB kunne godt tænke sig at det blev muligt for forældrene at få en uvildig instans til at vurderer om det inklusions tilbud de har fået er tilstrækkeligt, og håber der bliver stillet krav om at når eleven er diagnosticeret, skal der udarbejdes en individuel handleplan. ROAL har netop udarbejdet en handleplansskabelon for elever i skriftsproglige vanskeligheder, som du kan finde her: www.roal.dk/handleplansskabelon

Du kan læse de samlet svar fra partierne her: www.vaob.nu/valg2015

Med venlig hilsen Christian Bach Andersen formand VAOB – Vestsjællands Aktive Ordblinde. 

Powered by Labrador CMS