Sådan ser nogle af de røde overstregninger og tilføjelser ud i de reviderede kompetencemål på læreruddannelsen, der i øjeblikket er i høring.
Sådan ser nogle af de røde overstregninger og tilføjelser ud i de reviderede kompetencemål på læreruddannelsen, der i øjeblikket er i høring.

Endelig: Læringsmålstyring afskaffes i læreruddannelsen

Embedsmænd i Uddannelses- og Forskningsministeriet er færdige med deres overstregningsarbejde. Efter sommerferien optræder ordet ’læringsmål’ ikke længere i kompetencemålene på lærerstudiet.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fremtidens lærere skal ikke længere undervises i læringsmålstyret undervisning. Det blev vedtaget i en politisk aftale sidste forår, og efter sommerferien står der ikke længere noget om læringsmålstyret undervisning i kompetencemålene på læreruddannelsen.

Embedsmænd i Uddannelses- og Forskningsministeriet har haft gang i den røde overstregningstusch og fjernet alle henvisninger til læringsmålsstyret undervisning, og nu har de sendt de nye kompetencemål i høring indtil fredag den 19. juni, så de kan træde i kraft til studiestart på den anden side af sommerferien.

Lærerstuderende på sidste semester: Læringsmålstyring har fyldt alt for meget 

Det glæder forperson for de Lærerstuderendes Landskreds (LL) Rasmus Holme Nielsen, at den politiske aftale fra sidste forår snart er endeligt implementeret.

"Det er enormt stort. Det er en gave til den professionelle lærers dømmekraft. Nu går vi væk fra, at de studerende skal bildes ind, at læringsmålstyret undervisning i alle situationer er det rigtige. Nu bliver der mere plads til at lave en faglig professionel vurdering i den konkrete situation", siger han.

'Læringsmål' bliver til 'faglige mål'

At de mange henvisninger til læringsmålstyring nu er muget ud af kompetencemålene, er en direkte konsekvens af, at man i 2017 gav lærerne i folkeskolen mere frihed ved at gøre de mange færdigheds- og vidensmålene i Fælles Mål frivillige.

Går man de nye kompetencemål igennem for henholdsvis lærerens grundfaglighed, undervisningsfagene og praktikken viser det sig, at de nye ændringer mest består af overstregninger af de direkte henvisninger til læringsmålstyring.

Ministeriet: Vi har opfundet 'læringsmålstyret undervisning' 

Samtidig er 'læringsmål' blandt andet ændret til 'faglige mål', og begrebet 'læringsmålstyring' udgår helt. Samtidig ændres et af færdigheds- og vidensmålene for de lærerstuderendes praktikperiode blandt andet fra, at de studerende skal kunne "redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen" til, at de fremover skal kunne "evaluere elevernes udbytte af undervisningen".

Sådan ser nogle af ændringerne af kompetencemålene ud for de lærerstuderendes praktikperioder

 

Sådan ser nogle af ændringerne af kompetencemålene ud for de lærerstuderende, der skal undervise eleverne i 1.-6. klasse i dansk

 

LL: Der er allerede sket en ændring

Det var en aftale med daværende Uddannelses- og Forskningsminister Tommy Ahlers (V) i spidsen sidste marts, der satte gang i embedsværkets overstregningsarbejde.

Politisk aftale: Nye lærere skal ikke længere lære læringsmålstyring 

Selvom læringsmålstyringen først nu står til officielt at træde ud af kompetencemålene, mener de lærerstuderendes forperson imidlertid, at langt de fleste undervisere på lærerstudiet allerede har taget læringsmålstyringen ud af deres undervisning.

"Mit indtryk er, at rigtigt mange læreruddannere har taget det til sig og arbejdet i anden retning. Men der er stadig nogen, der abonnerer på denne her forståelse, og det er derfor rigtigt vigtigt at få det skaffet officielt af vejen", siger han.

Censorerne: Årets eksamener er også ændrede

Ifølge formand for censorformandskabet Hans Krab Koed vil der også allerede være mindre fokus på læringsmål ved sommerens prøver. Og her har den nuværende corona-situation faktisk været en medvirkende årsag.

"De mange læringsmål, som de studerende skal opfylde, har gjort, at der har været enormt mange mål, de studerende skulle nå at opfylde ved eksamenen. Det er gået udover dybden. Og når vi samtidig kunne se, at rigtigt mange eksamener ville foregå online på grund af corona, så valgte vi og ledernetværket på læreruddannelsen at melde ud, at man bør arbejde ud fra de overordnede kompetencemål og ikke færdigheds- og vidensmålene", siger Hans Krab Koed.

SF: Vi skal også have læringsmålstyringen ud af læreruddannelsen 

LL: Et vigtigt skridt, men…

Selvom Rasmus Holme Nielsen glæder sig over, at læringsmålstyringen nu forsvinder helt ud af de officielle mål for læreruddannelsen, mener han stadig, at målstyring fylder for meget på uddannelsen.

"Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, men vi kunne godt have ønske os, at man var gået længere. Jeg mener, at der er brug for at få taget en diskussion om hele kompetencemålsstyringen. Så længe vi har kompetencemålsbegrebet, er vi styret af noget, der skal kunne måles og vejes på millimeteren".

Kritiske censorer ønsker sig små justeringer af læreruddannelsen 

Han mener derfor, at den nuværende høringsproces bør blive startskuddet på en større diskussion af kompetencemålsbegrebet på læreruddannelsen.

"Som det er nu, er det meget almindeligt, at vi studerende starter udviklingen af nye undervisningsforløb med at tjekke af, hvilke mål vi ønsker at kunne sætte et hak ved, og så laver vi så et undervisningsforløb ud fra det. Det har gjort det svært at være den kreative og nytænkende lærer. Derfor er der brug for at få vendt den helt om, så vi starter med at tænke 'hvordan belyser vi det her på en spændende måde, så eleverne føler, at de er medejere og synes, at det er fedt og gerne vil lære noget?' Og så kan vi sætte kompetencemålene på bagefter", siger han.

 

Læs mere

De reviderede kompetencemål for Lærerensgrundfaglighed

De reviderede kompetencemål forundervisningsfagene

De reviderede kompetencemål for praktik

Powered by Labrador CMS