Kompetencemål og kanon hænger ikke sammen

Historielærerne er blevet fanget mellem kanonkrav og læringsmål, antyder ny undersøgelse. Fagets Fælles Mål for historie er mere komplekse og omfattende end målene for andre fag, og så skal der også være tid til kanonpunkter. Med kun to ugentlige lektioner.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Lærerne oplever, at det fokus på læringsmål, som ligger implicit i de forenklede Fælles Mål, harmonerer dårligt med en historiekanon. De vurderer, at historiekanonen indebærer et fokus på konkret faktuel viden,
som spiller dårligt sammen med et fokus på kompetencemål. Lærerne vurderer, at det er en vanskelig opgave at skabe en god sammenhæng mellem de forenklede Fælles Mål og kanonen. Lærerne oplever, at der er en fare for, at man kommer til at lave læringsmål, der i for høj grad fokuserer på fakta, fordi man skal holde fokus på historiekanonen samtidig", hedder det i rapporten "Undersøgelse af læreres og forældres forståelse af forenklede Fælles Mål", som er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut.

Afsnittet om forenklede fælles mål i historie er baseret på fokusgruppe interviews med lærere, som i skoleåret 2014/25 har brugt dem i
undervisningen.

Kanon og kompetencer trækker hver sin vej

Historielærerne vurderer, at historiekanonen indebærer et fokus på konkret faktuel viden, som harmonerer dårligt med det fokus på kompetencemål, der er grundlæggende i forenklede Fælles Mål.

En af dem siger: "I virkeligheden er det kamufleret, at der er flere kompetenceområder, som man lige skal nå".

Kombinationen af de forenklede Fælles Mål og en historiekanon betyder, at de interviewede lærere oplever, at deres handlerum i planlægningen af undervisningen er reduceret, og at faget er tættere styret.

De oplever også, at der reelt er mere end de tre kompetenceområder - kronologi og sammenhæng, kildearbejde og historiebrug. De forenklede Fælles Mål for historie er simpelthen mere komplekse og omfattende end målene for flere af de andre fag. Og at de ikke er specielt forenklede:

"Man forsøger at lave en systematik, som ikke er logisk" siger en af de interviewede lærere i rapporten.


Antorini: Nej, der er ingen konflikt

Undervisningsminister Christine Antorini er ikke enig i EVA's
konklusioner og vil ikke ændre hverken Fælles Mål eller kanonlisten.

"De forenklede Fælles Mål har fokus på elevernes historiefaglige færdigheder og kompetencer, mens historiekanonen giver eleverne
et overblik over væsentlige nedslag i historien, der har betydning for at kunne forstå verden, som den ser ud i dag" siger hun til folkeskolen.dk.

Hun fremhæver endvidere, at der var historielærere med i den arbejdsgruppe, der sidste år reviderede de Fælles Mål og i den forbindelse tog kanonlisten op. På arbejdsgruppens anbefaling blev kravet om kronologi i kanonundervisningen fjernet.

"Derudover er kanonpunkterne nu skrevet ind i Fælles Mål i en form, der sammen med forklaringer i læseplan og vejledning gør det mere tydeligt,
hvordan lærerne kan arbejde med kanonens konkrete indhold" siger altså
undervisningsministeren.

Falihos: Målstyring kan være et gode

I modsætning til Antorini mener Foreningen af lærere i Historie og Samfundsfag, Falihos, at der tydeligt er behov for støtte til at få
omsat de forenklede Fælles Mål til praktisk undervisning. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse.

"Historiefaget indeholder et dna og et fagligt sprog, som besværliggør anvendelsen af målstyring i faget" skriver Falihos, som dog ikke desto mindre er glade for læringsmålstænkningen, fordi den kan være en styrke
for historiefaget. "Kulturfagene må ikke blive "de esoteriske erkendelsers klub" og det kan måltænkningen være med til at modvirke."

For at hjælpe landets historielærere med at finde balancen mellem kanon og kompetencer vil Falihos, i samarbejde med Nationalt  videnscenter
for historie- og kulturarvsformidling, udvælge et korps af  historiefagsambassadører, der vil blive klædt på, af blandt andet ministeriets læringskonsulenter, til at uddanne kolleger i, hvordan man kan anvende målene og styrke faget.

Powered by Labrador CMS