Debat

Det kan blive meget dyrt at spare voldsomt på støttekrævende elever i Norddjurs kommune

Norddjurs kommune vil skære voldsomt i udgifterne til støttekrævende elever i det kommende budget fordi vi har fået et pålæg fra finansministeren om at spare voldsomt mange millioner, men det kan vise sig at blive rigtig dyrt.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Af Ulf Harbo (Ø), Norddjurs Kommunalbestyrelse:  

Vi er gået i gang med budget 2016 og borgmesteren har sendt sit forslag til 1.behandling.

Første skridt på vejen til det endelige budget er en tur forbi økonomiudvalget hvis dagsorden man kan se på kommunens hjemmeside.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Det fremgår af bilag 03.07 ”Oversigt over forslag til udmøntning af budget 2016” at vi skal spare 875 000 det første år og ca. 2 millioner om året de næste 3 år så vi ender med en besparelse om året på 7 millioner på specialundervisning i 2019.

Denne voldsomme besparelse kommer i en tid hvor skolerne i forvejen kæmper med inklusion, folkeskolereform, forøget brug af vikarer på 121 % !!!

Projekt synlig læring, 3 gange så mange nationale test, forøget sygefravær på 24 % og en stor udskiftning af lærerstaben pga. af læreropsigelser.

Jeg er meget bekymret for, at de voldsomme besparelser på specialområdet bliver rigtig dyre for os på sigt. Dels fordi det er rigtig mange medarbejdere der skal fyres over de næste 4 år, hvilket giver flere arbejdsløse.

Men også fordi det på sigt kan vise sig at blive meget dyrt hvis lærere, pædagoger, klassekammerater og de støttekrævende børn kommer til at mistrives, bliver syge, flytter eller bare ikke lærer ret meget fordi for mange støttekrævende børn kommer i normalklasser uden støtte.

Jeg ved godt vi skal spare med de udmeldinger og den aftale der er kommet fra Finansminister Claus Hjort, men jeg er bange for det er som at tisse i bukserne i frostvejr at spare så voldsomt over en så kort tidshorisont på dette for skolerne kritiske tidspunkt.

Forslaget er først og fremmest kommet på banen fordi der er nogle nøgletal der viser, at vi bruger dobbelt så mange penge om året på specialundervisning, end det gennemsnit der er både i region Midtjylland og den gruppe af kommuner vi er sammenlignelige med.

Inden vi træffer en så drastisk beslutning er det vigtigt at få fuldstændig klarhed over hvorfor vi bruger dobbelt så mange penge på specialundervisning som de fleste andre kommuner og hvordan man er kommet frem til hvor mange penge vi bruger på specialundervisning.

Jeg vil opfordre til at pårørende, forældre, lærere, ledere, pædagoger og alle andre der har en interesse i området kommer på banen med den viden de har om støttekrævende børn og de specialundervisningstilbud vi har i Norddjurs kommune, så vi kan træffe beslutninger på et så oplyst grundlag som muligt. Høringsfristen er sat til den 18 september, så det er ikke lang man har til at ytre sig.

Links:

http://polweb.norddjurs.dk/open/%C3%98konomiudvalget%20%28%C3%85ben%29/2015/08-09-2015/Dagsorden%20%28%C3%85ben%29/%C3%98K-08-09-2015%20-%2000%20Dagsorden%20med%20bilag.pdf

 http://www.folkeskolen.dk/564793/danmarkskort-laerernes-sygefravaer-steget-markant-i-77-kommuner

http://www.dr.dk/nyheder/indland/grafik-se-hvor-meget-vikartimerne-fylder-i-din-kommune  

Powered by Labrador CMS