Når rammerne ændres, skal platformene også justeres, siger Thomas Gyldal.
Når rammerne ændres, skal platformene også justeres, siger Thomas Gyldal.

Aftale: Læringsplatformene skal tilpasses de færre bindinger i Fælles Mål

Regeringen og KL gav i juni hinanden håndslag på at justere læringsplatformene til de færre bindende mål i Fælles Mål. Det er nu blevet tilføjet til den oprindelige aftale om det store brugerportalinitiativ, som platformene er en del af.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det fremgår ikke af aftalen, hvornår justeringen er klar. Men udviklingsdirektør i KL med ansvar for skoleområdet Arne Eggert udtalte i juni til folkeskolen.dk, at platformene ville være klar inden for et år.

Anbefalinger er fem temaer

Arbejdsgruppens anbefalinger bestod af fem temaer. De fem temaer er:

Tema 1: Behov for styrket lokal dialog om den meningsfulde anvendelse af læringsplatforme

Anvendelsen af læringsplatformene skal forankres i en lokal dialog mellem kommune, skoleledelse og de fagprofessionelle og den didaktiske og kontekstafhængige anvendelse af læringsplatformene skal være begrundet i faglige, pædagogiske og didaktiske overvejelser.

Tema 2: Mere rum til den professionelle dømmekraft og til eksperimenterende tilgange til læringsplatforme

Der skal lokalt skabes mulighed for, at fagprofessionelle kan eksperimentere med læringsplatformenes funktionaliteter med henblik på at vurdere, hvornår og hvordan anvendelsen af læringsplatformene er meningsgivende.

Tema 3: Læringsplatformenes design skal understøtte en fleksibel anvendelse

Læringsplatformenes design og funktionalitet giver de fagprofessionelle mulighed for at arbejde med undervisning ud fra forskellige perspektiver og med afsæt i fx fagenes formål, aktiviteter, indhold, lokaliteter, anledninger m.v. Det skal sikres, at funktionerne på læringsplatformene harmonerer med den gennemførte lovændring af Fælles Mål.

Tema 4: Gentænkning af elevplansfunktionen på læringsplatformene

Der skal skabes muligheder for at udarbejde en elevplan, hvor der er balance mellem muligheden for at anvende kvalitative og kvantitative evalueringer, og hvor fokus er på evalueringens kvalitet frem for på kvantiteten af fx gennemførte læringsmål.

Tema 5: Udviklingen af teknologier til at understøtte fagprofessionelles arbejde

Læringsplatforme eller øvrige teknologier skal understøtte helheden i de fagprofessionelles arbejde og læringsplatforme eller øvrige teknologier skal understøtte en mangfoldig pædagogisk praksis.

Læs mere

Powered by Labrador CMS