'De studerende kommer til at lære om tværfagligt samarbejde, så de sammen med lærere og pædagoger kan forebygge og behandle mistrivsel blandt børn og unge”, siger Charlotte Mathiassen.
"De studerende kommer til at lære om tværfagligt samarbejde, så de sammen med lærere og pædagoger kan forebygge og behandle mistrivsel blandt børn og unge”, siger Charlotte Mathiassen.

Kandidatuddannelse rykker tættere på praksis i PPR

DPU vil leve op til efterspørgslen på pædagogiske kompetencer i PPR og skærper derfor fokus på det praktiske arbejde i PPR i en ny studieordning for kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi. Blandt andet kommer flerfagligt samarbejde i højsædet.

Publiceret

Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi retter sig mod flere praksisser og har hele tiden kvalificeret de studerende til at arbejde i PPR, men nu er DPU på Aarhus Universitet på vej med en ny studieordning, så kandidaterne i højere grad kvalificeres til at dække opgaverne i PPR.

”Det har vi hele tiden uddannet kandidater til, men nu sætter vi mere strøm til ved at fokusere mere på PPR-relaterede problemstillinger i både obligatoriske moduler og i valgfagene”, siger afdelingsleder Charlotte Mathiassen.

Dermed efterkommer DPU efterspørgslen fra PPR-ledere. I en undersøgelse, som DPU præsenterede i november sidste år, pegede de netop på, at det kræver flere ansatte med erfaring fra pædagogisk praksis, hvis PPR skal lykkes med at omstille sig fra at udrede enkeltelever til i højere grad at arbejde forebyggende.

”Der har historisk set været stor bredde i valgfagene på kandidatuddannelsen, men nu udvikler vi fag om PPR, om nul til seksårige og om pædagogik og undervisning, som alle kvalificerer til arbejdet i PPR".

"De studerende kommer blandt andet til at lære om tværfagligt samarbejde, så de får kompetencer til at arbejde tæt sammen med lærere og pædagoger i det praktiske felt med at forebygge og behandle mistrivsel blandt børn og unge”, uddyber Charlotte Mathiassen.

Øget fokus på at omsætte analyser til praksis

Mange af de studerende er gode til at indgå i PPR, fordi de har en baggrund som lærer eller pædagog, fremhæver afdelingslederen.

”Vi bygger videre på deres erfaringer, når vi på første modul underviser i pædagogiske psykologiske teorier, og i hvordan teorierne kan bidrage til at forstå komplekse problematikker i det praktiske arbejde i blandt andet PPR. De studerende lærer ikke kun at lave en analyse af problemstillingen. De lærer også at omsætte forskning til konkrete interventioner i praksis ud fra skolen eller dagtilbuddets vilkår".

"Alt det bliver skærpet i den nye studieordning”, forklarer hun.

Studieordningen bliver til i samarbejde med forskere og praktikere fra PPR. Her har det vist sig vigtigt for DPU at understrege, at studiet bygger på den tilgang, at børn, unge og voksne, også dem med særlige behov, udvikler sig i et gensidigt forhold med omverdenen.

”Nogle børn og unge har udviklingsforstyrrelser, men ingen børn fungerer ens, selv om de har samme diagnose. Derfor er det vigtigt, at lærere og pædagoger på uddannelsen i pædagogisk psykologi diskuterer ny dansk og international forskning, så de kan bygge videre på deres didaktiske og pædagogiske kompetencer. Det vil vi være en del af, samtidig med at vi lærer dem at forholde sig reflekteret og kritisk til en øget diagnosekultur”, siger Charlotte Mathiassen.

De studerende skal arbejde med aktuelle former

På valgfaget om PPR kommer de studerende til at lære om aktuelle praksisformer. Her er mellemformer, co-teaching og struktureret pædagogik konkrete bud på, hvordan det almene og det specialpædagogiske kan arbejde sammen.

”Vi har altid haft et godt netværk med PPR-kontorer, og det udvikler vi også på, i og med at vi inviterer PPR-medarbejdere til at fortælle de studerende om deres praksis. Det nye er, at vi skærper fokus på aktuelle problemstillinger som mistrivsel og skolefravær og udvider vores netværk med flere PPR-kontorer”, siger Charlotte Mathiassen.

Det er vigtigt, at de studerende kommer i kontakt med praktikere fra PPR, når de skal oversætte teoretisk viden til konkrete problemstillinger, tilføjer hun.

”Det kan være, at studerende laver en aftale med et PPR om at arbejde med et særligt emne på stedet. For eksempel: ’Vi kunne godt tænke os, at I hjælper os med, hvordan vi kan implementere co-teaching’. De studerende vil så undersøge, analysere og komme med bud på, hvordan implementeringen kan foregå”.

Kandidaterne kan udføre en lang række test

Studieordningen, som DPU udvikler på, er fra 2012. Den blev senest revideret i 2016-2017, og i 2018 blev den tilpasset rapporter om behovene i PPR.

”Dengang diskuterede vi, om der var brug for en helt ny uddannelse. Vi nåede frem til, at det var der ikke, men vi imødekom behovet for, at kandidaterne skal kunne arbejde med forskellige test”, siger Charlotte Mathiassen.

Det er ikke gængs viden i alle PPR-enheder rundt om i landet, at kandidater i pædagogisk psykolog må anvende et stort antal test.

”Kandidaterne får grundlæggende viden om test og testning, som de stifter bekendtskab med at udføre, ligesom de lærer om, hvordan de kan forstå resultaterne i praksis. Det får yderligere fokus i den nye studieordning, for det er vigtigt, at kandidaterne kan udføre pædagogiske psykologiske test, når de skal arbejde i PPR-regi”, siger afdelingslederen.

DPU bringer på sin hjemmeside en liste over, hvilke test kandidater i pædagogisk psykologi må udføre. I alt er der tale om 76 test.

DPU finder skolepsykolog-uddannelse overflødig

Uddannelsen giver de studerende ret til at bruge betegnelsen cand.pæd. i pædagogisk psykologi, når de er kommet vellykket igennem de to års undervisning.

Ikke desto mindre er der stadig nogle, som forveksler uddannelsen med cand. pæd. psyk, selv om uddannelsen til skolepsykolog blev nedlagt for snart 20 år siden og erstattet af netop uddannelsen til cand. pæd. i pædagogisk psykologi.

Samtidig er der kræfter, som arbejder på at få genindført uddannelsen til skolepsykolog. Før valget i efteråret pålagde et mindretal daværende uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) at sondere behovet for en ny psykologfaglig efteruddannelse til lærere og pædagoger, dog uden mulighed for at få autorisation som psykolog.

Den uddannelse kan DPU ikke se behovet for. Det lægger DPU ikke skjul på i sin vurdering af svarene i efterårets undersøgelse af PPR-lederes opfattelse af udfordringer og muligheder med bemanding, uddannelsesbehov og faggrænser.

”Hverken resultater af denne eller tidligere undersøgelser indikerer, at der er behov for en helt ny overbygningsuddannelse, eller at en sådan vil være til særlig gavn for ambitionen om et paradigmeskift fra udredning til forebyggende indsatser på baggrund af pædagogisk psykologisk ekspertise”, skriver DPU i en af sine tre anbefalinger på baggrund af undersøgelsen blandt PPR-ledere.

Vi leverer allerede det, PPR efterspørger

Det er ikke den politiske debat om en psykologfaglig overbygningsuddannelse til lærere og pædagoger, som har fået DPU til at rette kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi mere mod PPR, understreger Charlotte Mathiassen

”Vi har arbejdet på det her i flere år. Jeg har selvfølgelig fulgt debatten, og vi har prøvet at gøre det tydeligt, at vi allerede har den uddannelse, PPR-lederne efterspørger, at man bruger vores kandidater i PPR-felten. Og vi er selvfølgelig åbne for at videreudvikle på de studerendes kvalifikationer, så de bliver endnu bedre klædt på til at arbejde i PPR”, siger afdelingslederen.

Når DPU har en uddannelse, som leverer det, der efterlyses, hvorfor skal man så bruge resurser på at udvikle nyt, spørger hun reflektorisk.

”Hvis det i lige så høj grad er et arbejdsmarkeds- og ansættelsesproblem, skal det løses andre steder. Vi leverer en relevant uddannelse, hvor vi løbende inddrager aftagere og andre eksterne parter i kvalitetsudviklingen og præsenterer de studerende for både grundlæggende og nyere tilgange til pædagogisk psykologi".

"Samtidig beskæftiger vi os med intervention og praksis på et forskningsbaseret grundlag. De studerende lærer at arbejde med pædagogiske psykologiske problemstillinger i bred forstand, herunder udredning og vurdering”, siger Charlotte Mathiessen.

Hun mangler prodekanens godkendelse af den nye studieordning, men hun regner med, at den er på trapperne, så studieordningen kan virke fra september i år.

Sidste år søgte 1.010 ind på kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi. 225 blev optaget og er fordelt på campus i henholdsvis Aarhus og Emdrup i København.

Powered by Labrador CMS