Daniel Rugholm er Børne- og undervisningsordfører for Det Konservative Folkeparti.
Daniel Rugholm er Børne- og undervisningsordfører for Det Konservative Folkeparti.

Konservative vil fastholde frivillige lektiecafeer

Efter sommerferien og valget er der lagt op til et højere timetal for eleverne – når lektiecafeerne bliver gjort obligatoriske. Men hvis Konservative bliver en del af en regering, vil de ikke støtte en længere skoledag.

Publiceret

FOLKESKOLEREFORMENS TO TRIN

Trin et:

"Timetallet hæves, så en skoleuge udgør 30 timer ibørnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer i 4.-6. klasse og 35 timeri 7.-9. klasse. Eleverne vil dog - hvis de fravælger lektiehjælp -kun skulle have en skoleuge på 28 timer i børnehaveklassen til 3.klasse, 30 timer i 4.-6. klasse og 33 timer i 7.-9. klasse. Dettegælder kun i perioden frem til næste folketingsvalg. "

Trin to:

"Regeringen og de øvrige aftaleparter (Venstre og DanskFolkeparti) vil desuden fremsætte et lovforslag med ikrafttrædenstraks efter næste folketingsvalg. Dette lovforslag indeholderfølgende to hovedelementer:

- En skoleuge på 30 timer fra børnehaveklassen til 3. klasse, 33timer i 4.-6. klasse og 35 timer i 7.-9. klasse.

- Faglig fordybelse og lektiehjælp inden for skoletiden.

 Kilde: UVM.dk

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Baggrunden er forløbet omkring folkeskolereformen. Den blev vedtaget i to trin:

På det første trin, der er gælder i dag, er timetallet lavere for eleverne, fordi det er frivilligt om de deltager i lektiecafeerne.

På det næste trin, der træder i kraft efter et folketingsvalg, vil det være obligatorisk for eleverne at deltage og skoledagen bliver dermed længere for alle (se faktaboks).

På den måde løste forligskredsen bag folkeskolereformen den gordiske knude, der opstod, da de ville indføre en reform allerede fra 2014, og samtidig måtte lytte til Det Konservative Folkepartis veto-ret.

Denne to-trins løsning indebar, at Det Konservative Folkeparti efter et valg vil miste deres plads den forligskredsen, der står bag folkeskolerefomen. Dermed kan lektiecafeerne blive obligatoriske.

Med et eventuelt borgerligt flertal, vil man godt kunne forestille sig en VK-regering som i 00'erne. Og hvis et parti bliver en del af regeringen, er regeringsdeltagelsen automatisk en billet til de gældende forlig.

Så selvom Det Konservative Folkeparti lige nu står til at ryge ud af forligskredsen efter valget  - vil de igen være med, hvis de skulle blive en del af regeringen. Derfor er det relevant at spørge partiets Børne- og undervisningsordfører, Daniel Rugholm:

Hvis Det Konservative Folkeparti efter dette valg er med i forligskredsen bliver det så med den længere skoledag og obligatorisk lektiehjælp?

"Nej, vi vil gøre alt, hvad vi kan for det modsatte. Og netop fortsætte med frivillige lektiecafeer. Vi kommer ikke til at støtte op om tvungne lektiecafeer", siger Daniel Rugholm til folkeskolen.dk.

Så en regering med de konservative kommer ikke til at have længere skoledag?

"Nej, hvis det er det, det kræves, kan vi ikke være med i forligskredsen. Det er vores indstilling nu. Men det er noget, vores partiformand skal afgøre i forhandlingerne. Jeg ved også, at det er Sørens( Pape Poulsen - red.) indstilling. Vi er ikke med i den del af forliget, der omhandler det her, og det kommer vi heller ikke. Og vi vil gøre alt, hvad vi kan og forhåbentlig bruge nogle afgørende mandater på at få fjernet tvangen i forhold til de her lektiecafeer, der ellers bliver indført efter sommerferien, som det ser ud nu", siger Daniel Rugholm.

Kan du forestille dig, at I bliver en del af regeringen uden at være en del af folkeskole-forligskredsen?

"Fokus for os er slet ikke at skulle i regering. Fokus for os er, at skulle lave konservativ politik. Det er et vigtigt område for os. OG vi har stærke holdninger, og det så vi også for to år siden, da det blev forhandlet. Derfor er det ikke et mål for os at komme i regeringen, men det er et mål for os, at gennemføre mest mulig konservativ politik. Det her er et af vores rigtig vigtige temaer, og derfor vil vi gøre alt hvad vi kan få at få en afgørende placering, så vi kan få ændret nogle af de ting, som vi ikke synes er særligt gode. Det gælder først og fremmest lektiecafeer, men vi er også der, hvor vi siger, at den understøttende undervisning er vi også villige til at kigge på. Fordi vi hører mange dårlige eksempler fra lærere og andre medarbejdere i folkeskolen: Det håber vi også, at de andre partier er villige til at lytte til. Vi kan jo håbe, at de er blevet klogere", siger Daniel Rugholm.

Læs mere

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside:

"Fremtidens folkeskole starter i 2014"

Powered by Labrador CMS