"De yngste elever har arbejdet med at lydere sig frem. Derfor kan de godt se, at hæsd lyder som hest og snajl som snegl, når de i ordbindetesten skal finde vrøvleord, der lyder som rigtige ord", forklarer Lone Kaastrup-Hansen.

Kritiske læsevejledere: National test fanger ikke alle ordblinde blandt de yngste elever

Mange elever bliver testet for tidligt med den nationale ordblindetest, så de trods ordblindhed ikke ender i rødt felt og dermed mister muligheden for hjælp. Det oplever en gruppe læsevejledere, som er ved at indsamle data, der kan dokumentere deres erfaring.

Publiceret

Roskilde vilscreene alle elever i 7. klasse

Skole- og børneudvalget i Roskilde Kommune har netop vedtaget,at fra næste år skal alle elever screenes for ordblindhed i 7.klasse. Screeningen kommer oven i screeninger i 0. og 2.klasse.

"Det, vi ikke fanger i starten af skoleforløbet, fanger vi herinden udskolingen", forklarer udvalgsformand Jette Henning (S) tilDagbladet.

Det fremgår af sagsfremstillingen, at screeningen skal foretagesi 7. klasse, fordi der ikke eksisterer værktøjer til screening forordblindhed til 4. til 6. klassetrin.

"De elever, der efter screening er under mistanke forordblindhed, vil efterfølgende skulle undersøges nærmere forordblindhed. Sikkerheden af resultatet fra både screening og teststiger, når eleverne testes senere i skoleforløbet. Dette skyldes,at elever med høj begavelse eller stor forældrestøtte hjemmefra eri stand til at kompensere for deres ordblindhed, således at deresordblindhed først træder tydeligt frem, når læsekravene stiger iudskolingen", lyder det i sagsfremstillingen.

Ud over screeningen i 7. klasse bliver alle forældre gjortopmærksomme på, at de har retskrav på at få ordblindetestet deresbarn efter 4. klasse, hvis de ser behov for det.

"Der er nogen, som ikke bruger den mulighed, og det hænger noksammen med, at de ikke ved, at de har den", siger Jette Henning tilavisen.

Ad hoc gruppen iRoal

  • Mette Birkemos, ordblindelærer, Kalundborg Kommune
  • Hanne Maigaard, privatpraktiserende læsevejleder
  • Lone Kaastrup-Hansen, privatpraktiserende læse- ogordblindevejleder og læsevejleder på Herningsholm Erhvervsskole& Gymnasier
  • Anne Sofie Nesgaard, læsevejleder og ordblindelærer,Munkegårdsskolen, Gentofte Kommune
  • Lissy Rasmussen, læsekonsulent, Stevns Kommune
  • Anette Steenberg, læsevejleder og ordblindeunderviser, BagsværdSkole og Stengård Skole, Gladsaxe Kommune
  • Dorthe Bendixen, læsevejleder, Forældreskolen i Aarhus
  • Annette Klint, privatpraktiserende læsekonsulent

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det kan være altafgørende for en elev at blive testet rød fremfor gul i den nationale elektroniske ordblindetest, som kan anvendes fra slutningen af 3. klasse. Slår eleven ud som rød, kan eleven få ekstra undervisning i læsestrategier, adgang til blandt andet lydbøger på nationalbiblioteket Nota og ret til at gå til prøve på særlige vilkår.

Havner eleven derimod i testens gule kategori, har eleven fonologiske vanskeligheder, men uden at være egentlig ordblind. Dermed har eleven ikke samme rettigheder som sine kammerater i rødt felt.

"Hvis man tager den nationale ordblindetest i 3.-4. klasse, ryger mange elever i gul, men efterhånden som de bliver ældre, og teksterne i skolen stiger i sværhedsgrad, læser de langsommere og langsommere i forhold til klassekammeraterne", siger Lone Kaastrup-Hansen fra ad hoc gruppen. Hun her tidligere været læsevejleder på Sunds-Ilskov Skole i Herning Kommune og beklæder nu samme funktion på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. Derudover er hun privatpraktiserende læsevejleder.

Fonologisk opdragelse fører til et bedre resultat

Fonologisk opdragelse fører til et bedre resultat

Som udgangspunkt skal man kun teste med den nationale ordblindetest én gang. Den anbefaling følger mange skoler, men tester man alligevel gule elever igen i 8.-9. klasse, slår mange ud som røde.

"Det ved vi, fordi vi har valgt at teste elever med vedvarende vanskeligheder to gange. I mellemtiden har vi testet med Elbros ordlister eller andre test, og her har resultatet også peget på, at disse elever er ordblinde", fortæller Lone Kaastrup-Hansen.

Når de yngste elever scorer gult, selv om det tyder på, at de er ordblinde, hænger det blandt andet sammen med, at de endnu ikke er kommet over børnestavningen.

"De har arbejdet med at lydere sig frem, så de er fonologisk opdraget. Derfor kan de godt se, at hæsd lyder som hest og snajl som snegl, når de i ordbindetesten skal finde vrøvleord, der lyder som rigtige ord. Og når næsten alle ord i en opgave begynder med i, ved de godt, at de ikke skal vælge det ene ord, der begynder med e", uddyber Lone Kaastrup-Hansen.

På den baggrund mener Stuk ikke, at der er grundlag for at sende et hyrdebrev ud, men erkendte samtidig, at det gjorde indtryk, at ad hoc gruppen havde vedlagt 880 underskrifter fra blandt andre læsevejledere i sin henvendelse. Det tal er siden steget til 913.

Stuk ville derfor høre mere om gruppens oplevelser med brug af forskellige testredskaber. Gruppens syv repræsentanter var således til møde i juni med 12 mand fra Stuk.

"De lyttede interesseret, men lige nu bliver der ikke ændret noget. Derfor arbejder vi videre. Vi er ved at samle data ind om, hvor mange elever der testes gule i den nationale ordblindetest, men slår ud som ordblinde i andre test. Vi har oplevet, at testen ikke finder alle ordblinde helt op til 5.-6. klasse, så vi ser en tendens, men vi er nødt til at have fakta på bordet for at kunne dokumentere det", siger Lone Kaastrup-Hansen.

Powered by Labrador CMS