"De yngste elever har arbejdet med at lydere sig frem. Derfor kan de godt se, at hæsd lyder som hest og snajl som snegl, når de i ordbindetesten skal finde vrøvleord, der lyder som rigtige ord", forklarer Lone Kaastrup-Hansen.

Kritiske læsevejledere: National test fanger ikke alle ordblinde blandt de yngste elever

Mange elever bliver testet for tidligt med den nationale ordblindetest, så de trods ordblindhed ikke ender i rødt felt og dermed mister muligheden for hjælp. Det oplever en gruppe læsevejledere, som er ved at indsamle data, der kan dokumentere deres erfaring.

Publiceret

Roskilde vilscreene alle elever i 7. klasse

Skole- og børneudvalget i Roskilde Kommune har netop vedtaget,at fra næste år skal alle elever screenes for ordblindhed i 7.klasse. Screeningen kommer oven i screeninger i 0. og 2.klasse.

"Det, vi ikke fanger i starten af skoleforløbet, fanger vi herinden udskolingen", forklarer udvalgsformand Jette Henning (S) tilDagbladet.

Det fremgår af sagsfremstillingen, at screeningen skal foretagesi 7. klasse, fordi der ikke eksisterer værktøjer til screening forordblindhed til 4. til 6. klassetrin.

"De elever, der efter screening er under mistanke forordblindhed, vil efterfølgende skulle undersøges nærmere forordblindhed. Sikkerheden af resultatet fra både screening og teststiger, når eleverne testes senere i skoleforløbet. Dette skyldes,at elever med høj begavelse eller stor forældrestøtte hjemmefra eri stand til at kompensere for deres ordblindhed, således at deresordblindhed først træder tydeligt frem, når læsekravene stiger iudskolingen", lyder det i sagsfremstillingen.

Ud over screeningen i 7. klasse bliver alle forældre gjortopmærksomme på, at de har retskrav på at få ordblindetestet deresbarn efter 4. klasse, hvis de ser behov for det.

"Der er nogen, som ikke bruger den mulighed, og det hænger noksammen med, at de ikke ved, at de har den", siger Jette Henning tilavisen.

Ad hoc gruppen iRoal

 • Mette Birkemos, ordblindelærer, Kalundborg Kommune
 • Hanne Maigaard, privatpraktiserende læsevejleder
 • Lone Kaastrup-Hansen, privatpraktiserende læse- ogordblindevejleder og læsevejleder på Herningsholm Erhvervsskole& Gymnasier
 • Anne Sofie Nesgaard, læsevejleder og ordblindelærer,Munkegårdsskolen, Gentofte Kommune
 • Lissy Rasmussen, læsekonsulent, Stevns Kommune
 • Anette Steenberg, læsevejleder og ordblindeunderviser, BagsværdSkole og Stengård Skole, Gladsaxe Kommune
 • Dorthe Bendixen, læsevejleder, Forældreskolen i Aarhus
 • Annette Klint, privatpraktiserende læsekonsulent

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det kan være altafgørende for en elev at blive testet rød fremfor gul i den nationale elektroniske ordblindetest, som kan anvendes fra slutningen af 3. klasse. Slår eleven ud som rød, kan eleven få ekstra undervisning i læsestrategier, adgang til blandt andet lydbøger på nationalbiblioteket Nota og ret til at gå til prøve på særlige vilkår.

Havner eleven derimod i testens gule kategori, har eleven fonologiske vanskeligheder, men uden at være egentlig ordblind. Dermed har eleven ikke samme rettigheder som sine kammerater i rødt felt.

Vestjyske læseeksperter: Ordblinde i gul kategori kommer i klemme til prøven i retskrivning

Problemet er bare, at den nationale ordblindetest ikke er sikker nok i 3. og 4. klasse, og derfor risikerer elever at havne i gul kategori, selv om de retteligt bør ende i rød. Det oplever en ad hoc gruppe under Samrådet for Ordblindhed og Andre Læsevanskeligheder, i daglig tale Roal.

"Hvis man tager den nationale ordblindetest i 3.-4. klasse, ryger mange elever i gul, men efterhånden som de bliver ældre, og teksterne i skolen stiger i sværhedsgrad, læser de langsommere og langsommere i forhold til klassekammeraterne", siger Lone Kaastrup-Hansen fra ad hoc gruppen. Hun her tidligere været læsevejleder på Sunds-Ilskov Skole i Herning Kommune og beklæder nu samme funktion på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. Derudover er hun privatpraktiserende læsevejleder.

Fonologisk opdragelse fører til et bedre resultat

Som udgangspunkt skal man kun teste med den nationale ordblindetest én gang. Den anbefaling følger mange skoler, men tester man alligevel gule elever igen i 8.-9. klasse, slår mange ud som røde.

"Det ved vi, fordi vi har valgt at teste elever med vedvarende vanskeligheder to gange. I mellemtiden har vi testet med Elbros ordlister eller andre test, og her har resultatet også peget på, at disse elever er ordblinde", fortæller Lone Kaastrup-Hansen.

Når de yngste elever scorer gult, selv om det tyder på, at de er ordblinde, hænger det blandt andet sammen med, at de endnu ikke er kommet over børnestavningen.

"De har arbejdet med at lydere sig frem, så de er fonologisk opdraget. Derfor kan de godt se, at hæsd lyder som hest og snajl som snegl, når de i ordbindetesten skal finde vrøvleord, der lyder som rigtige ord. Og når næsten alle ord i en opgave begynder med i, ved de godt, at de ikke skal vælge det ene ord, der begynder med e", uddyber Lone Kaastrup-Hansen.

Læsevejleder: Skoler bør have en plan for opfølgning af ordblindetesten

Det spiller også ind, hvor hurtigt eleven tager testen.

"Ordblindetesten er mere sikker, jo ældre eleverne er. Men testen fanger ikke elever, som skynder sig, fordi den beregner hastighed som noget positivt".

Der er også ordblinde, som godt kan godt læse, men har store problemer med at stave.

"Eleverne bliver ikke bedt om at stave i ordblindetesten, så den fanger heller ikke elever, som primært har stavevanskeligheder".

Med kun én test er det alt eller intet for eleven

Ad hoc-gruppen under Roal arbejder for, at elever med gul testscore kan anerkendes som værende ordblinde, såfremt de bliver testet ordblinde med andre test.

"Hvis man tester med fire test, og det ene resultat stikker lidt ud, er det nok denne test, der er noget galt med, mens de tre andre giver et reelt billede af elevens vanskeligheder. Hvis man kun tester én gang med én test, er det alt eller intet", siger læsevejlederen og understreger, at det ikke er alle gule elever, som vil slå ud som røde i andre test.

"Vi taler om de elever, som ligger tæt på rød og åbenlyst har problemer med at læse og skrive, og hvor alt tyder på, at de er ordblinde. Vores forslag er, at man ikke bruger ordblindetesten i 3. klasse, fordi den er for usikker, men i stedet bruger andre test. For eksempel giver Elbros ordlister også adgang til Nota", siger Lone Kaastrup-Hansen.

Mange kommuner anerkender kun den nationale ordblindetest

Adskillige kommuner anerkender kun den nationale ordblindetest som redskab til at diagnosticere ordblindhed, påpeger ad hoc gruppen. Også selv om Undervisningsministeriets fagfolk gang på gang pointerer i Ordblindenetværket, at elever kan testes med andre relevante test.

Ministeriet: Derfor må gul gruppe ikke bruge ordforslag til prøven i retskrivning

Ad hoc gruppen har derfor opfordret ministeriet til at sende et hyrdebrev ud til skoler og kommuner med en præcisering af, at ordblindhed fortsat kan diagnosticeres med andre standardiserede test, så der bliver sikret ensrettet praksis i kommunerne for de elever, der kommer i klemme, fordi den nationale ordblindetest ikke er sikker nok i 3. og 4. klasse.

Det skrev gruppen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i marts. Stuk svarede, at den nationale ordblindetest netop blev udviklet ud fra et ønske om en ensartet identifikation af ordblindhed på tværs af kommuner, skoler og andre uddannelsesinstitutioner. Stuk fremhævede samtidig, at ordblindetesten har disse fordele:

 • Ordblindetesten er det nyeste forskningsbaserede og standardiserede testværktøj til afdækning af ordblindhed.
 • Ordblindetesten sikrer en ensartet afdækning af ordblindhed.
 • Ordblindetesten går på tværs af uddannelsesområder, og data i testen følger eleven i et lukket testvejledersystem i 15 år. Det bidrager til, at en elev/studerende ikke skal testes flere gange i sit skole- og studieliv.

"Derfor peger Børne- og Undervisningsministeriet i vejlednings- og rådgivningssammenhænge på, at det er hensigtsmæssigt at teste med ordblindetesten", skrev Stuk.

Styrelse afviser at sende hyrdebrev ud til skoler og kommuner

På den baggrund mener Stuk ikke, at der er grundlag for at sende et hyrdebrev ud, men erkendte samtidig, at det gjorde indtryk, at ad hoc gruppen havde vedlagt 880 underskrifter fra blandt andre læsevejledere i sin henvendelse. Det tal er siden steget til 913.

Stuk ville derfor høre mere om gruppens oplevelser med brug af forskellige testredskaber. Gruppens syv repræsentanter var således til møde i juni med 12 mand fra Stuk.

"De lyttede interesseret, men lige nu bliver der ikke ændret noget. Derfor arbejder vi videre. Vi er ved at samle data ind om, hvor mange elever der testes gule i den nationale ordblindetest, men slår ud som ordblinde i andre test. Vi har oplevet, at testen ikke finder alle ordblinde helt op til 5.-6. klasse, så vi ser en tendens, men vi er nødt til at have fakta på bordet for at kunne dokumentere det", siger Lone Kaastrup-Hansen.