"Der er vist ingen andre, som har prøvet at udvikle en test, der skal kunne bruges fra 3. klasse til universitetsniveau, så det bliver en stor udfordring", siger lektor Mads Poulsen fra Center for Læseforskning på Københavns Universitet.

Center for Læseforskning skal udvikle test til ordblinde

Center for Læseforskning har vundet opgaven med at udvikle en test, der kan identificere ordblinde fra 3. klasse til universiteter. Centret undersøger også, om man allerede i 0. og 1. klasse kan teste sig frem til elever, der kan få store læsevanskeligheder.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der mangler en fælles praksis for, hvordan man identificerer elever med ordblindhed, både på tværs af kommunegrænser og i uddannelserne. Ministeriet for Børn og Undervisning får derfor udviklet to nye test, så elever med ordblindhed får en sikker og ensartet dokumentation af deres vanskeligheder - uanset hvor i landet de bor, og hvor i uddannelsessystemet de befinder sig.

Nye test skal identificere ordblinde blandt børn og voksne 

Center for Læseforskning på Københavns Universitet har vundet opgaven med at udvikle "Ordblindetest på tværs", som har elever fra 3. klasse over ungdomsuddannelser og til universitetsniveau i fokus.

"Ud fra anerkendt viden om, hvad ordblindhed er, skal testen kunne afklare, om en elev eller en studerende er ordblind. Derfor skal testen blandt andet kunne vise, om eleven kan sætte lyde og bogstaver sammen. Desuden skal den være digital, flere skal kunne tage den samtidig, og den skal kunne tælle resultaterne sammen", siger chefkonsulent Line Knudsen fra Kontor for inklusion og specialundervisning i ministeriet.

Stor forskel på om skoler og kommuner anerkender ordblindhed

Opgaver med forskellige sværhedsgrader

Testen skal være klar til brug i 2015 og bliver gratis for skoler og uddannelsesinstitutioner. Ud over at få den tekniske side på plads skal Center for Læseforskning bruge tid på at udvikle opgaverne.

"Der er vist ingen andre, som har prøvet at udvikle en test, der skal kunne bruges fra 3. klasse til universitetsniveau, så det bliver en stor udfordring", siger lektor Mads Poulsen, der er tovholder for udviklingsprojektet. Han fortsætter:

"Vi vil lave en række opgaver med underliggende delopgaver, der får forskellige sværhedsgrader, så både eleven i 3. klasse og den studerende på universitetet bliver udfordret. Hvis de altså er ordblinde", siger Mads Poulsen, der vil gøre en del ud af at afprøve opgaverne for at sikre, at de så præcist som muligt afdækker ordblindevanskeligheder.

Unge ordblinde møder modstand i skolen

Da de nationale test blev indført, havde skolerne store problemer med at få dem til at fungere, og der var også fejlagtige opgaver imellem. Men Mads Poulsen er fortrøstningsfuld i forhold til "Ordblindetest på tværs".

"De folk, der skal lave opgaverne, har mange års erfaring med at udvikle den slags test. Det er et spørgsmål om at være opmærksom på det svære i at udvikle enkeltopgaver og på at teste dem igen og igen. Når det gælder selve afviklingen, så er udfordringen med ordblindetesten meget mindre, da den ikke skal kunne køre med nær så mange brugere på en gang som de nationale test", siger Mads Poulsen.

Elever med forøget risiko for læsevanskeligheder

Samtidig med udviklingen af "Ordblindetest på tværs" undersøger Center for Læseforskning, hvordan man blive bedre til at finde elever, der er i fare for at udvikle alvorlige læsevanskeligheder, allerede fra 0. klasse. Det skal ske gennem såkaldte dynamiske test, der ikke blot viser det aktuelle færdighedsniveau, men også afdækker elevens læringspotentiale.

Antorini: Kommunernes ansvar at teste for ordblindhed

Projektet er sat i værk, fordi de eksisterende testredskaber til tidlig opsporing ikke er særligt præcise. Derfor bliver en del elever ikke identificeret i tide til at få gavn af en tidlig forebyggende indsats.

Nu undersøger centret elever fra begyndelsen af 0. klasse til og med 2. klasse på seks skoler for at afklare, om man kan bruge dynamiske test af henholdsvis ordforråd, sproglydsopmærksomhed og afkodning i de to første klassetrin til at forudsige, hvilke børn der i slutningen af 2. klasse vil udvise alvorlige læsevanskeligheder. Hvis de nye test kan bruges, bliver de stillet til rådighed for skolerne.

Også dette projekt skal være færdigt i 2015 og støttes af blandt andre Ministeriet for Børn og Undervisning med 2,5 millioner kroner fra satspuljen for 2012.