"Det er stadig stor afstand mange steder mellem testen, og hvilken undervisning skolen kan tilbyde ordblinde elever. Det handler ikke blot om at give eleven ekstra læseundervisning ude på gangen. Det er hele skolens læringsmiljø, som skal ændres", siger lektor Louise Rønberg fra Københavns Professionshøjskole.

Ny uddannelse styrker skoler med ordblindelærere

Flere skoler har efterlyst en efteruddannelse, som klæder lærere på til at undervise ordblinde elever. Efterspørgslen hænger sammen med den nationale ordblindetest. De første lærere er i gang med uddannelsen, som består af tre moduler fra andre uddannelser.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Igennem flere år har Professionshøjskolen København fået henvendelser fra skoler og kommuner, som undrede sig over, at man kun kunne uddanne sig til ordblindelærer for voksne, men ikke for børn.

"Det undrede vi os også selv over, og derfor gik vi i gang med at udvikle en efteruddannelse til ordblindelærer i grundskolen", fortæller lektor Louise Rønberg fra Professionshøjskolen København.

Den nationale ordblindetest har kun fået skolernes efterspørgsel til at stige.

"Der er stadig mange steder, hvor der er langt fra testresultat til handling i undervisningen. Hvilken form for undervisning har eleven brug for? Det handler ikke blot om at give eleven lidt ekstra læseundervisning ude på gangen. Det er hele skolens læringsmiljø, som skal ændres", siger Louise Rønberg.

Da Hillerød Kommune ønskede at uddanne et hold lærere, gik det pludselig stærkt med at få uddannelsen gjort klar.

"Hillerød har lavet en handleplan for sprog og læsning, hvor det indgår, at der skal være viden om ordblindhed på alle kommunens skoler. Derfor skal skolerne have hver en tovholder på skolens udvikling på ordblindeområdet", fortæller Louise Rønberg.

16 lærere fra Hillerød er i gang med en komprimeret udgave af den nye uddannelse og bliver færdige til sommer.

Uddannelsen stykket sammen af moduler fra andre uddannelser

Uddannelsen stykket sammen af moduler fra andre uddannelser

Efteruddannelsen til ordblindelærer er sat sammen af tre moduler fra andre efteruddannelser:

  • Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0. til 3. klasse (fra læsevejleder i grundskolen)
  • Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi (fra logopæd).
  • Læse- og skriveteknologi (fra undervisning i læsning og/eller matematik for voksne).

"Det er en længere proces at komme igennem det nationale faglige udvalg med en helt ny efteruddannelse, men udvalget har vurderet, at skolerne har behov for ordblindelærere. Da der alligevel ville være et overlap til andre uddannelse, har vi stykket efteruddannelsen til ordblindelærer sammen af eksisterende moduler. Men både modul to og tre har vi tilpasset funktionen som ordblindelærer for børn", siger Louise Rønberg.

Hun forventer at kunne se en forskel i de studerendes eksamensopgaver i forhold til de uddannelser, modulerne kommer fra.

"De studerende har et mål med at uddanne sig til ordblindelærer, så jeg vil tro, at de vil fokusere på forebyggelse af læsevanskeligheder i deres eksamensopgave efter det første modul".

Ti på det første hold vil være ordblindelærere

Ti på det første hold vil være ordblindelærere

De første studerende hos Professionshøjskolen København tager lige nu det første model sammen med kolleger, der vil være læsevejledere.

"En halv snes af de studerende på holdet ved, at de vil læse til ordblindelærer. De kan så tage modul to til foråret og modul tre om et år", siger Louise Rønberg.

Den nye uddannelse er oprettet i en erkendelse af, at læsevanskeligheder ikke blot er elevens problem - det er hele skolens problem.

"Derfor skal det løses i fællesskab, og det kræver en resurseperson, som har ideer til, hvordan man kan tilrettelægge undervisning for ordblinde elever, og som kender til, hvordan lærerne kan støtte eleverne", siger lektoren.

Selv om de fleste skoler har en læsevejleder, har du også brug for en ordblindelærer, mener Louise Rønberg.

"Selvfølgelig kender læsevejledere også til ordblindhed og varetager også ofte opgaven med ordblinde elever. Men læsevejledere er sat i verden til at stå for den brede læse-skriveudvikling i alle fag, hvor en ordblindelærer udelukkende har fokus på skolens ordblinde elever".

Hele skolen skal støtte den ordblinde elev

Hele skolen skal støtte den ordblinde elev

Vanskelighederne med at læse og skrive får mange ordblinde elever til at se negativt på sig selv, og i de ældste klasser er der tendens til, at de også skaber et negativt fagligt selvbillede.

"Den tendens kan vi vende ved, at eleven oplever støtte fra skolen, for eksempel ved at klassens tekster er digitalt tilgængelige og klar ved timens begyndelse. Det ved mange lærere, men ikke alle. Lærere løber stærkt, så hvis alle skal have blik for det lille ekstra, ordblinde har brug for, skal skolen sætte støtten i system", siger Louise Rønberg.

De nye ordblindelærere får dog ikke dette samme teoretiske grundlag for at vejlede kolleger som læsevejledere.

"Ordblindelærerne skal være tæt på praksis. De skal selvfølgelig kunne vejlede deres kolleger, men det bliver i form af formidling og sparring og ikke nødvendigvis som observation af undervisning", siger Louise Rønberg.

Andre professionshøjskoler kan også tilbyde udddannelsen

Andre professionshøjskoler kan også tilbyde udddannelsen

Uddannelsen til ordblindelærer udbydes også af andre professionshøjskoler. Louise Rønberg har dog ikke undersøgt omfanget. Det kan også være, det først viser sig til foråret.

"Alle kan begynde på det første modul, som indgår i uddannelsen til læsevejleder, og hvis en professionshøjskole ikke selv lancerer muligheden for at gå i retning af ordblindelærer, kan de studerende pege på muligheden", siger Louise Rønberg, som er spændt på, hvordan uddannelsen vil sprede sig.

Powered by Labrador CMS