Eleverne fra Shanhai bærer skoleuniform.

Kinesiske elever indtager dansk folkeskole

Ingen rejser sig uden at få lov, og alle læser lektier 4 timer dagligt. Det er hverdag for eleverne på Jin Cai Secondary School i Shanghai. I denne uge går de i 6.B på Parkvejskolen i Birkerød, hvor de bl.a. konfronteres med Cooperative Learning.

Publiceret Senest opdateret
De danske og kinesiske elever arbejder sammen om at udpege nogle væsentlige forskelle på deres skole- og børneliv.
Eleverne fra Jin Cai Secondary School i Shanghai øver deres fortolkning af H.C.Andersens eventyr 'Kejserens nye klæder' og 'Den lille havfrue'.
6.B havde forud for de kinesiske elevers besøg mailet frem og tilbage med de kinesiske børn og pyntet et træ med al den viden, de indsamlede om Shanghai. Det er tanken, at træet får flere facts påklistret, når det kinesiske besøg er afsluttet.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Benita Hou Larsen er dansk- og engelsklærer på Parkvejskolen i Birkerød. I denne uge har hun og 6.B besøg fra Jin Cai Seconday School, der ligger i den velhavende del af Shanghai. 19 elever og to lærere fra den kinesiske skole er taget til Birkerød for at få et indtryk af en kultur, der er væsensforskellig fra deres egen.

Bud på spørgsmålet om, hvad kinesiske og danske elever gør forskelligt udveksles livligt blandt sjetteklasserne og deres jævnaldrende, kinesiske gæster rundt om i klasseværelset. Ingen er længere helt fremmede for hinanden, for de kinesiske elever har hver især, siden de kom i lørdags, været indlogeret hos en dansk klassekammerats familie.

Flittige læsere bruger briller

Flere danske elever påpeger under snakken om kulturforskelle, at de kinesiske elever går med skoleuniform og læser lektier mange timer hver dag.

I den sammenhæng kan Lang Gao, der underviser i engelsk på Jin Cai og er med de kinesiske elever i Danmark, forklare, at to til fire timers daglig lektielæsning er helt normalt i Kina og nødvendigt for, at eleverne bliver dygtige. Lektielæsningen har også betydet, at rigtig mange af de kinesiske elever bærer briller. Det er ifølge Lang Gao kun et tegn på, at de er flittige læsere.

Eleverne fra Shanghai er især forbavsede over, at de danske elever rejser sig uden at have spurgt om lov. "I Kina ville det være utænkeligt", siger en elev fra Jin Cai og afventer en forklaring fra Benita Hou, der tager ordet.

"I de fleste tilfælde, vil jeg hellere have, at eleverne går lydløst ud af klasseværelset for at gå på toilettet, end at de afbryder undervisningen ved at spørge om lov", forklarer hun og uddyber: "Eleverne har selv opbygget en fornemmelse for, hvornår det er ok". Hendes argumentation synes at give mening for de kinesiske elever. Der nikkes i hvert fald rundt omkring.

'Hvert land har sine fordele'

Lang Gao og viceinspektør på Jin Cai Secondary School Chun Xing er enige om, at man i Shanghai kan lære noget af den danske skole. Flere gange i ugens løb har de kinesiske elever været involveret i de danske elevers gruppearbejde og ud fra den undervisningsstrategi, der kaldes 'Cooperative Learning', er eleverne blevet delagtiggjort i læringen på en helt anden måde, end de er vant til i Shanghai, hvor megen undervisning forelæses i kæmpeklasser som på universitetet.

"Hvis du vil forbedre dine fremtidige karrieremuligheder, er det blevet vigtigt at kunne arbejde sammen. Vores kulturer er forskellige, men vi forsøger på vores skole i Shanghai at lære eleverne at samarbejde", siger Lang Gao. Som medlem af den internationale udvekslingsorganisation AFS har han de seneste år arrangeret skolebesøg for eleverne på Jin Cai i hele verden.

"Hvert land har sine fordele. Det vigtigste for os er at udvide vores elevers internationale horisont", siger han.

Dansk kultur og undervisning under lup

Eleverne fra Jin Cai går ikke i samme klasse eller på samme klassetrin, men er særligt udvalgte til danmarksrejsen på baggrund af deres interesse for drama. Derfor er alle kinesiske kræfter også sat ind på, at Jin Cai-eleverne opfører tre sekvenser fra H.C. Andersens eventyrer, når 6.B, lærere og forældre har arrangeret stor dansk middag på Parkvejskolen, inden ugen er ovre.

"For os ville et drama opført af eleverne være en succes næsten lige meget hvad. Men mens det er vigtigst for mig, at afskedsarrangementet bliver hyggeligt, er det mit klare indtryk, at de kinesiske lærere og elever vil have, at deres optræden bliver perfekt", siger 6. B's klasselærer Benita Hou Larsen.

Det har kostet hende og 6.B's matematiklærer Mads Kragh-Ryding mange timers forberedelse - også flere, end de får betalt - at byde den kinesiske delegation velkommen til Parkvejskolen og elevernes hjem i Birkerød. Også under besøget er Benita Hou Larsen på overarbejde. Tirsdag aften havde hun både Lang Gao og tre forældre i røret.

Hos Emma Elisabeth Boberg, der går i 6.B, ville familien lade deres kinesiske gæst ringe hjem til sine forældre. Ikke fordi, de fornemmede, hun havde hjemve, men fordi det forekom dem naturligt, at hun ville have lyst til at tale med sin mor og far. Den kinesiske pige takkede imidlertid pænt nej tak til tilbuddet. Hendes forældre holdt nemlig en fest i anledning af hun var rejst, så hun ville ikke forstyrre.

"Det er sådan nogle ting, vi ikke kan være forberedt på, fordi vores kulturer er så forskellige", siger Benita Hou Larsen.

"Jeg er glad for at kunne give mine elever den oplevelse og berigelse, det er at indgå i en proces, hvor vi kigger ud i verden og samtidig sætter os selv, vores undervisning og kultur under lup for at kunne formidle viden om os selv til andre ude i verden", afgør hun.

Det vil vise sig om der næste år, når Benita Hou Larsens elever overgår til en anden klasselærer i 7. klasse, kan skabes opbakning blandt forældre og skoleledelse til et genvisit i Shanghai. De kinesiske elever, Lang Gao og Chun Xing regner i hvert fald med det.