Faget 'trivsel, demokrati, samarbejde' er udviklet af børnehaveklasseleder Gina Schlicker og inklutionspædagog Joan Dalgaard Kongsted.

Opfinder fag, der skal lære eleverne om demokrati fra 0. klasse

På skolen i Nr. Jernløse har man skabt et fag med titlen ’Trivsel, demokrati, samarbejde’ for de mindste. Uden vejledende mål og ministeriel fagbeskrivelse er det lærerne selv, der definerer, hvad faget skal gå ud på.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Jeg ser faget som et opgør med overdreven boglighed og præstationsræs", siger inklusionspædagog Joan Dalgaard Kongsted på skolen i Nr. Jernløse i Holbæk Kommune.

"Tiden, lærerne får i TDS kan de bruge på det vigtige relationsarbejde", fortsætter han.

Trivsel, demokrati, samarbejde - i daglig tale TDS - er udviklet af Joan Dalgaard Kongsfelt og børnehaveklasseleder Gina Schlicker på basis af nogle af de 550 indkomne forslag fra ansatte, elever, deres forældre og lokalsamfundet i almindelighed til, hvordan skolens frihed kan udnyttes,

De har store ambitioner for faget, selv om indholdet er løst defineret.

Frihedsforsøg: Holbækskole skruer op for elevindflydelsen

"Vi ville jo egentlig gerne have, at alle klassetrin skulle have det her fag", siger Gina Schlicker. "Det kom vi ikke igennem med. Men vi håber, at tankerne bag faget breder til op i årgangene og ud i andre fag".

Gina Schlicker planlægger blandt andet at bruge faget til at opbygge relationer til sine elever, til at tale med dem om det, der optager dem og hun håber, at den tid, hun bruger på faget, gør, at de vil opleve, at skolens voksne lytter til dem og tager dem alvorligt.

Statsministeren: Total frihed til folkeskolerne i Esbjerg og Holbæk

"Demokrati og samarbejde er store, abstrakte ord for så små elever" siger hun.

"Jeg håber, at de i TDS kommer til at lære demokrati med kroppen, opleve demokrati. Vi kan også bruge tiden til at forebygge for eksempel mobning og tale om vigtige og svære ting i børnenes liv. Og nogle gange bare få en god snak over et spil".

- Det lyder næsten som en gammeldags klassens time?

"Det kan man sige, men det er ret bevidst, at vi kalder det noget andet", siger Gina Schlicker.

"Jeg tænker, at når det er et fag, så kræver det noget mere didaktisk refleksion. Det handler ikke bare om at lave en kageliste og spille rundbold. Det handler om at finde ud af, hvordan vi kan få de elever, der ikke gider rundbold, med i fællesskabet".

"Vi har kun overskriften at rette os efter"

Mett Andersen er lærer i 2. klasse, hvor hun skal stå for undervisningen i TDS. Hendes tilgang til faget er en lidt anden end børnehaveklasselederens.

"Der er jo tre bogstaver i fagets navn. Og jeg har især grebet fat i D'et", smiler hun.

"Jeg er meget optaget at undersøge, hvordan elevers medindflydelse kan fungere motiverende, og jeg har kigget meget på UNICEF's rettighedsskoler som inspiration til indholdet. Vi har meget forskellige indfaldsvinkler til faget, og det er ok. Det er fag, hvor alt er tilladt. For vi har kun overskriften at rette os efter".

Frihed til mere fritid, nye fag og fordybelse

Endnu er faget 'trivsel, demokrati, samarbejde' helt nyt og Mett Andersen har kun undervist i det i en enkelt lektion.

Hun planlægger på lidt længere sigt at lade klassen få besøg af skolens elevråd som en måde at tale elevdemokrati med børnene og måske motivere dem til selv at søge indflydelse.

Selv skal hun løbende evaluere faget sammen med de andre lærere og børnehaveklasseledere, som underviser i det. For TDS er også en arena, hvor lærere og pædagoger skal arbejde sammen, inspirere hinanden, eksperimentere og tage chancer.

"Det er også noget af det gode ved faget", siger Mett Andersen.

"Jeg må gerne lave noget, der viser sig ikke at virke. Der er ingen mål, jeg skal hakke af. Det føles meget frit".

Sådan bliver de få hegnspæle om friheden for Holbæks skoler