Alle tre sprogprøver bliver på Tingbjerg Skole gennemført af alle elever - også dem, som har bestået. Eleverne ved ikke, hvem, som bliver testet.
Alle tre sprogprøver bliver på Tingbjerg Skole gennemført af alle elever - også dem, som har bestået. Eleverne ved ikke, hvem, som bliver testet.

Mere end hver 10. elev dumpede sprogtest i børnehaveklassen

I år var første år med stopprøver for børnehaveklassebørn på 40 skoler i ghettoområder. Corona har betydet en midlertidig lovændring, der betyder, at en dumpet sprogprøve i år ikke har forhindret elever i at fortsætte i 1. klasse.

Publiceret

SPROGPRØVER I børnehaveklassen

Sprogprøverne skal styrke elevernes sproglige forudsætninger forat få et godt udbytte af deres skolegang. Elevernes sprogligekompetencer testes i kombination med en målrettet sprogstimulerendeindsats for elever, som ikke bliver vurderet sprogparate. Nåreleven er vurderet sprogparat, behøver denne ikke længere atdeltage i sprogstimulering og sprogprøver.

• Første obligatoriske sprogprøveforsøg skal gennemføres iforbindelse med undervisningens påbegyndelse.

• Andet obligatoriske sprogprøveforsøg skal gennemføres ifebruar måned.

• Tredje obligatoriske sprogprøveforsøg skal gennemføresumiddelbart inden skoleårets afslutning.

• Fjerde frivillige sprogprøveforsøg gennemføres, inden 1.klasse begynder (efter tilbud om sommerskole i sommerferien).

Som forberedelse til det fjerde sprogprøveforsøg skal elevensforældre tilbydes, at eleven mod betaling kan deltage i frivilligundervisning i sommerferien. Hvis eleven ikke vurderes at væresprogparat efter tredje obligatoriske eller fjerde frivilligesprogprøveforsøg, kan eleven som udgangspunkt ikke rykke op i 1.klasse. En elev kan dog kun gå børnehaveklassen om én gang.

Kilde: uvm.dk

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

128 elever dumpede tre sprogprøveforsøg sidste skoleår. Yderligere 7 elever dumpede efter de havde taget det frivillige fjerde forsøg.

Det viser en opgørelse fra Undervisningsministeriet, som folkeskolen.dk har fået indsigt i. I alt blev der testet 1100 elever. Det vil sige, at cirka 12 procent af eleverne dumpede.  

Ministeriet oplyser, at der på grund af tekniske problemer mangler indberetninger af sprogprøver i børnehaveklassen på én af de 40 skoler, som er på ministeriets liste over skoler, hvor det er obligatorisk for eleverne at deltage i sprogtest i børnehaveklassen. Derfor kan tallene blive justeret på et senere tidspunkt.

Året, hvor corona lukkede skoler, var også det første år, hvor eleverne kunne dumpe børnehaveklassen. Men aflyst undervisning og dermed også manglende mulighed for sprogstimulering mellem de tre sprogtest betød, at regeringen indførte midlertidige regler for dette år. Hvor loven siger, at elever, der ikke består, kan blive afskåret fra at rykke op i 1. klasse, har elevens forældre i år haft mulighed for efter samråd med skolens leder at kræve, at barnet rykkede op i 1. klasse.

Ingen sommerskole på Tingbjerg Skole

Ingen sommerskole på Tingbjerg Skole

På Tingbjerg Skole i Københavns nordvestkvarter har otte elever ikke bestået sprogprøverne i børnehaveklassen. For de seks børns vedkommende har forældrene valgt, at de skal begynde i 1. klasse efter sommerferien.

"Der var en større andel af elever i 0. klasse, der ikke bestod første og anden sprogprøve. Vi besluttede at oprette nødundervisning under corona-nedlukningen, hvor 12 elever fra børnehaveklasserne deltog. De fik et boost på tre timer om dagen i små hold. Det handlede om, at de skulle tale så meget som muligt og have fokus på forskellige emner - det kunne være udvidet ordforråd eller ekstra læsning", har afdelingsleder for indskolingen Anne Mette Færgeman tidligere fortalt til folkeskolen.dk

"Egentlig skulle vi jo have tilbudt sommerskole til de elever, der ikke havde bestået sprogprøverne, men på grund af corona blev prøver og andet aflyst. Så for de seks elevers vedkommende er det udelukkende forældrene, der har truffet beslutning om, at de skulle i 1. klasse efter sommerferien".

Kun fire elever, som ikke havde bestået de første tre sprogprøveforsøg, deltog på landsplan i år i en frivillig og forældrebetalt sommerskole.

Det er ikke kun børn i ghettoområdernes børnehaveklasser, som skal op til stopprøver i dansk. Også 1.-9. klasses elever, der undervises i dansk som andetsprog på skolerne på Undervisningsministeriets liste, skal op til sprogprøver og risikerer at måtte gå et klassetrin om, hvis de dumper.

Sidste år blev 23 elever vurderet ikke sprogparate efter fire forsøg på klassetrinnene 1.-9. klasse.

Powered by Labrador CMS