Jacob Mark, SF, mener, at flere ture i naturen vil få børn til at bruge naturen mere og beskytte den, når de bliver større.

SF vil give skoleklasser gratis transport ud i naturen

Børn i dag er kun ude i naturen halvt så meget, som deres bedsteforældre var, viser undersøgelser. For at gøre det lettere for skoler at tage eleverne med ud i naturen, foreslår SF nu, at klasser skal have lov at køre gratis med bus og tog uden for myldretiden.

Publiceret Senest opdateret

Seks forslag tilundervisningsministeren

  • En naturskole i alle kommuner: I dag kankommunerne vælge at have en naturskole, men de behøver ikke. SFmener, at alle kommuner skal have en naturskole, så lærerne kan fåhjælp til at lave skole ude i naturen.
  • Gratis transport til ture: For flere skolerstår penge til transport i vejen for at komme ud i naturen. SFønsker, at det fremover skal være gratis for skoler at tage ud inaturen med offentlig transport.
  • Opdyrkning af den nære natur på og omkringskoler: SF foreslår, at der udarbejdesvejledningsmateriale til kommunerne, så de kan få hjælp ogvejledning til, hvordan den nære natur på og omkring skolerne kanopdyrkes. Det kan fx være krat, insekthoteller eller skolehaver, sånatur kan indgå i undervisningen.
  • Alt krat og skove skal erklæres tilbørneskove: I Viborg Kommune har de seks børneskove.Formålet er, at børn får øjnene op for muligheden for leg i skove,styrke deres kendskab til natur og inspirere forældre ogbedsteforældre til at komme ud i skovene. Børneskovene ligger alletæt på boligområder, og er derfor et alternativ til at lege pålegepladserne. Når børn får lov til at lege, udforske og få godeoplevelser i naturen, bliver de både sunde, glade og naturvante -og med tiden kommer de til at bruge og beskytte naturen. SF mener,at alle kommuner kan lade sig inspirere af Viborg. Tænk hvis allekrat og skove i landet var erklæret børneskove.
  • Gratis lokaler til naturskoler: En ny regelfra naturstyrelsen betyder, at naturskoler skal betale husleje.Desværre betyder det også, at flere naturskoler må lukke ellerspare naturvejleder timer væk fra børnene. For SF er det vigtigt atsikre, at naturskolerne kan bruge flere timer med børnene. Derforskal det for naturskolerne være gratis at bruge kommunens lokalertil naturskoleformål.
  • Flere timer med to voksne: Med en ekstravoksen i klassen vil flere klasser have mulighed for at kommeafsted ud i naturen uden alt for meget planlægning. SF mener, atalle skoler skal have frihed til at gøre skoledagen kortere, for såtil gengæld at have flere timer med to voksne i klassen.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Op til Naturens Dag på søndag har SF's undervisningsordfører Jacob Mark sendt seks forslag til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

"Det er vigtigt, at børn får øjnene op for alle de muligheder, der er for at opleve, udforske og lege i naturen. Både fordi det gør dem gladere og sundere. Men også fordi de vil komme til at bruge naturen mere og beskytte den, når de bliver større", siger Jacob Mark.

"Hver dag uden for myldretid er der tomme sæder i busser og toge. Tænk hvis de kunne bruges gratis af skolebørn til at komme mere ud i naturen, så de kan få en god oplevelse og noget unikt og spændende læring med. Busserne og togene kører jo alligevel, så hvorfor ikke have børnene med?" 

Mange skoler og daginstitutioner har benyttet sig af den omkringliggende natur i corona-smittetiden, fordi smitterisikoen er langt mindre, når eleverne undervises og leger udenfor. Men for de skoler og daginstitutioner, der ikke har naturen lige uden for døren, er der behov for hjælp til transporten. Hvordan det skal finansieres, vil Jacob Mark tale med ministeren om.