Bachelorprojekt

Læreren må gøre sig klart overfor sig selv, hvor grænsen går i forhold til at inddrage det private og personlige, skriver Kathrine Møller og Sigrid Schou.

Bachelorer: Hvor går grænserne i seksualundervisning?

Lærere skal identificere deres egne grænser, når de skal balancere i gråzonerne mellem det private, det personlige og det professionelle i seksualundervisningen, skriver Kathrine Møller og Sigrid Schou.

Publiceret

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer ogoffentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og debedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Seindstillingsskema og tidsfrist på sitet. 

Uafhængige dommere med kendskab til skolen - lærere,skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen ogforskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læsom formålet og se dommerkomiteerne på skærmen. 

Lærerprofession.dk drives ifællesskab af professionshøjskolerne ogfagbladet Folkeskolen / folkeskolen.dk.

Det støttes af LB Forsikring, Akademisk Forlag, GyldendalUddannelse, Hans Reitzels Forlag og Sinatur-hotellerne.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Man kan godt blive grebet af stemningen i sådan en klasse. Det der med at de bare synes det er sjovt. Jeg har engang prøvet at fortælle om min første gang. Og det er måske også derfor jeg reflekterede over, at det gider jeg sgu egentlig ikke og stå at udbasunere min personlighed omkring. Så det er måske noget man lærer med tiden at sige fra på de områder, der bliver for personlige".

Sådan fortæller en interviewet lærer, Jonas, om en oplevelse i, sundheds-og seksualundervisning og familiekundskab, SSF. Han havde ikke gjort op med sig selv, hvor hans grænser lå, da han som nyuddannet fortalte om sin seksuelle debut.

"Hvordan forholder lærere sig til det obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, med særligt henblik på balancen mellem det private og det professionelle aspekt", spørger Kathrine Møller Nielsen og Sigrid Schou Jørgensen i deres professionsbachelorprojekt fra læreruddannelsen på Frederiksberg ved Københavns Professionshøjskole.

I projektet undersøger de, hvilke gråzoner der kan opstå mellem den private- og professionelle personlighed i i SSF-undervisningen, og hvordan lærerne kan ruste sig til at varetage undervisningen. Projektet bygger på en spørgeskemaundersøgelse med 202 lærere og 89 elever fra 6. til 10.klasse og interview med to lærere.

De tre P'er og den autentisk lærer

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på skærmen.

Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.

Kathrine Møller og Sigrid Schou tager i projektet udgangspunkt i professor Per Fibæk Laursens bog, 'Den autentiske lærer', og socialrådgiver Erik Jappes teori om 'De Tre P'er': privat, personlig og professionel. 

"Når man er privat, handles der udelukkende ud fra egne behov og erfaringer. Adfærden er styret af følelser og tilfældigheder og har ikke teoretisk eller metodisk grundlag. I det professionelle domæne er grundlaget for al adfærd teoretisk, og der handles ud fra andres behov. Her tages der ikke udgangspunkt i den professionelles menneskelighed, men kun faglighed. Det personlige inddrager mennesket. En handling er her drevet af intuition og situationsfornemmelse, hvor både egne og andres behov søges opfyldt. Det bør tilstræbes at integrere det personlige i det professionelle, idet man fremstår nærværende i sin profession", forklarer de. 

Lektor Helle Bjerresgaard udvider perspektivet på 'De Tre P'er'. Hun ser ikke domænerne som separate. Læreren har en personlighed, der enten er professionel eller privat, afhængig af arenaen personen begår sig i. Den professionelle-personlige lærer "må tage sin profession på sig", siger hun. Det gøres gennem lærerens faglighed, personlighed, værdier og engagement. Det er dog  vigtigt, tilføjer hun, at lærerens personlige værdier må samstemmes med skolens mål og principper, og det lægger pres på den professionelle dømmekraft.

For Per Fibæk Laursen handler autenticitet blandt andet om, at man er personligt investeret i sin lærergerning. Den personlige intention, inkarnation af budskabet, respekt for eleverne, rammerne for arbejdet, samarbejde med kollegerne, at kunne hvad man vil og at kunne tage vare på sin egen udvikling, skriver Kathrine Møller og Sigrid Schou.

 

Gråzoner

I analysen af SSF-undervisningen finder Kathrine Møller og Sigrid Schou tre forskellige tendenser til gråzoner . De første gråzoner opstår, hvis læreren ikke har tydeliggjort overfor sig selv, hvad formålet med undervisningen er.

Det kan være svært at facilitere en mangfoldig samtale, hvis ens værdier ikke stemmer overens med emnets mangfoldige tilgang. Det belyses af Jonas, som har været lærer i tretten år og har flere års erfaring med SSF-undervisning. Han fortæller om et dilemma, han står i, når undervisningen handler om porno:

"Der er også et dilemma omkring porno, som jeg selv har det meget svært ved, og ikke benytter i øvrigt, og synes er amoralsk på alle mulige måder. Og det synes eleverne ikke, i hvert fald ikke dem, der giver udtryk for det. Og det er både piger og drenge, og der kan jeg mærke, at der kommer jeg til at give udtryk for min holdning ret kontant. Ja, det bliver jeg måske mere personligt berørt af det, fordi det frustrerer mig, at eleverne tilsyneladende synes, at den er helt fin. Men derfor synes jeg stadigvæk, at det er vigtigt, at jeg kommer med min holdning."

Jonas' eksempel viser, hvordan en professionel lærer kan blive fanget i et dilemma, når undervisningens indhold trænger ind i lærerens private domæne.

"Hans intention med undervisningen findes i det private domæne, hvor hans eget behov leder til en egenrådig undervisning omkring porno", skriver de.

Lærerne og elevernes grænser 

Den anden tendens handler om, hvordan læreren vurderer, at elevernes grænser går i forhold til at dele private erfaringer. "Ud fra både spørgeskema og interviews kan det ses, at lærere sætter grænsen ved samtalen om egne seksuelle erfaringer. Emner som fødsler og menstruation er mere diskutable, da det afhænger af lærerens egne grænser, samt hvordan læreren vurderer, at eleverne vil modtage budskabet", konkluderer Kathrine Møller og Sigrid Schou. 

Den tredje tendens handler om lærerens og elevernes grænser. Elevernes grænser kan blive overskredet, eller undervisningen møder ikke elevernes vidensbegær, og dermed risikeres det, at lærerens grænser overskrides.

En anden interviewet lærer, Helena, kommer også ind på, at det for hende kan være grænseoverskridende, når eleverne fortæller om deres forældres sexliv. Den type samtaler plejer hun at lukke hurtigt ned. Hun siger:

"I behøver ikke alle sammen at række hånden op og fortælle, hvad jeres forældre laver. For det kan faktisk godt være grænseoverskridende. Også for de andre, der hører. Det kan være grænseoverskridende for den, der siger det og kommer hjem fra skole og tænker: det skulle jeg ikke have sagt".

Helenas professionelle skøn er, at eleverne ikke tænker over de konsekvenser, der kan opstå ved at dele ud af private historie, skriver Kathrine Møller og Sigrid Schou.

Kend dine grænser 

Lærere er generelt komfortable med at undervise i SSF, men der er enkelte elementer, der kan virker udfordrende, konkluderer de i deres professionsbachelorprojekt.  "Det ses at en del af disse elementer, er fordret af emnets private karakter, hvilket gør balancen mellem det private og professionelle aspekt til en central del af arbejdet med SSF".

"Før man træder ind i klasseværelset, skal man have gjort det klart overfor sig selv, hvor grænsen går i forhold til at inddrage den private personlighed. Elevernes engagement kan smitte af på læreren. Et eksempel er, da Jonas fortalte om sin første gang. I undervisningen skal man huske at være tro mod egne grænser og ikke lade sig rive med af stemningen. Omvendt kan man finde sig selv i en ubehagelig situation, hvor eleverne spørger ind til private erfaringer, man ikke har lyst til at dele. Her skal det understreges, at dét at sige nej, ikke er at tabe ansigt. Lærerens afstandtagen til det private domæne og metakommunikationen herom, kan medvirke til udviklingen af elevernes handlekompetence i og med, at de bliver bevidste om private grænser", skriver Kathrine Møller og Sigrid Schoude.

 

Læs hele projektet her: