Bachelorprojekt

Co-teaching kan skabe bedre samarbejde mellem musiklærere og skolepædagoger, siger Viktor Ryborg Hammer.
Co-teaching kan skabe bedre samarbejde mellem musiklærere og skolepædagoger, siger Viktor Ryborg Hammer.

Bachelor: Der er et uudnyttet potentiale i samarbejdet mellem musiklærere og pædagoger

Skolepædagoger skal ikke bare sørge for ro i musikundervisningen. De skal bidrage til det faglige indhold, siger Viktor Hammer i sit professionsbachelorprojekt.

Publiceret Senest opdateret

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer ogoffentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og debedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Seindstillingsskema og tidsfrist på sitet. 

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer,undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år treprojekter, der tildeles priser. Læs om formålet og sedommerkomiteerne på skærmen. 

Lærerprofession.dk drives ifællesskab af professionshøjskolerne ogfagbladet Folkeskolen / folkeskolen.dk.

Det støttes af LB Forsikring, Akademisk Forlag, GyldendalUddannelse, Hans Reitzels Forlag, Kähler Design ogSinatur-hotellerne.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"En forbedring af samarbejdet mellem landets musiklærere og skolepædagoger vil føre til et øget læringsudbytte for både ansatte og elever. Et bedre samarbejde og læringsudbytte betyder i sidste ende en styrkelse af musikfaget i folkeskolen som helhed"

Sådan lyder det fra Viktor Ryborg Hammer i sit professionsbachelorprojekt fra læreruddannelsen ved Københavns professionshøjskole.

I dag er kun 51 procent af musiklærerne i folkeskolen uddannede lærere med musik som linjefag. Det viser DPU-rapporten "Musikfaget i undervisning og uddannelse - status og perspektiv 2020".

Næsten halvdelen af landets musiklærere er enten læreruddannede uden musikfaglige kvalifikationer, musikere uden pædagogiske kompetencer eller noget helt tredje.

Han anbefaler, at musiklærere og pædagoger tager afsæt i co-teaching-metoden, så undervisningen i højere grad bliver tværprofessionel frem for tværfaglig.

En musiklærer udtaler, at hun har fået øjnene op for pædagogens kompetencer:

"Før jeg co-teachede anede jeg intet om pædagogens kompetencer, men det gør jeg nu, og det er helt vildt, hvad hun kan bidrage med, til trods for at hun ikke har nogen særlige musiske kompetencer".

En anden musiklærer peger på, at der er et uudnyttet potentiale i samarbejdet:

"Hold nu op, hvor kan vi lære meget af hinanden, hvis vi tør åbne vores praksis, og vores ledelse giver os tid til at dyrke de gode trygge læringsmiljøer i musiklokalet", siger hun.

New mail

What do you want to do ?
Powered by Labrador CMS