Ingen lærerprofession.dk-særpris i naturfag i år

Ingen af de indstillede bachelor- og diplomprojekter, der beskæftiger sig med naturfag i skolen, lever op til dommernes krav til den planlagte Lærerprofession.dk-særpris inden for naturfagene. Derfor bliver den ikke uddelt i år.

Publiceret

GODE PROJEKTER

Lærerprofession.dk præsentererog offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen ogde bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

- Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Seindstillingsskema og tidsfrist her

- Uafhængige dommere af lærere, skoleledere, skolechefer,undervisere fra læreruddannelsen og forskere udpeger hvert år treprojekter til præmiering. Læs om formålet og sedommerkomiteerne her

Lærerprofession.dk drivesi fællesskab af professionshøjskolerne ogfagbladet Folkeskolen.

- Sponsoreres af Akademisk Forlag, Gyldendal Uddannelse, HansReitzels Forlag, Kähler Design, Lærerstandens Brandforsikring ogSinatur-hotellerne.

- Naturfagssærprisen sponsoreres af Aliniea, GO Forlag og HansReitzels Forlag.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det var ellers planen at uddele priser for et bachelorprojekt fra læreruddannelsen og et pædagogisk diplomprojekt fra skoleområdet, som diskuterer grundskolens naturfag, altså biologi, fysik/kemi, geografi, natur/teknologi, og som kobler diskussion af muligheder og udfordringer med et handlingsrettet perspektiv.

Hun tilføjer: "De nominerede diplom- og bachelorprojekter har været spændende at læse. Jeg har genkendt mange af de beskrevne problemfelter og forstår forfatternes interesse for at skabe mere viden og mere værdi, men der er ikke blevet taget fat på de udfordringer, der er i forhold til grundskolens naturfag."

Først på side 22

Et andet komitemedlem, lektor på professionshøjskolen Via Lars Brian Krogh, mener, at der blandt de ti projekter, som dommerne havde til vurdering, var flere, der levede op til de generelle krav om at være originale og om at kunne inspirere andre, men de handlede for lidt om naturfag.

"Flere projekter var rigtig gode, men når man skal frem til side 22, før naturfag bliver nævnt, er de ikke relevante for særprisen. Dermed være også sagt, at årsagen til den manglende uddeling ikke er, at vi som dommere har sat barren for højt," lyder det fra Lars Brian Krogh.

De kommende år er der måske udsigt til, at flere lærerstuderende vil fordybe sig i naturfag i deres afsluttende projekt, fordi Uddannelsessministeriet stiller krav om, at bachelorprojekterne skal være mere fagfaglige.

Det er fint, men vejlederne skal også stille krav:

"For størstedelen af de studerende bliver bachelorprojektet blot endnu en opgave at bestå, snarere end en mulighed for at forstå og udvikle praksis, såvel deres egen som professionens," siger Lars Brian Krogh.

Endeligt peger Aarhus-lektoren på, at der i mange diplom- og bachelorprojekter er fint styr på teorien, men ikke på at forholde sig kritisk til den.

"På den måde kommer det til at virke, som om de forskellige modeller og begrebsapparater ikke kan modsiges eller diskuteres. Det både kan og skal de," siger Lars Brian Krogh.

Naturfagspris i 2019

Naturfagspris i 2019

Lærerprofession.dk forsøger at uddele naturfagspriser til næste år, og fristen for at indstille bachelor- og diplomprojekter er tirsdag den 20. august 2019.

Powered by Labrador CMS