Silke Svare, talsperson for Autisme Ungdom.
Silke Svare, talsperson for Autisme Ungdom.

Unge autister har fem forslag til at sikre elever med autisme en god skolegang

Skolevægring er et udbredt problem blandt elever med autisme. I forbindelse med kommunalvalget sætter Autisme Ungdom fokus på autisters mulighed for at komme i skole. Organisationen opfordrer blandt andet til i højere grad at spørge autisterne selv, hvad der skal til.

Publiceret

Tre unge med hver sinskoletid

For at støtte op om de fem politiske løsningsforslag har AutismeUngdom udgivet fem videoer på Facebook med unge med autisme:

  • 18-årige Hanne fortæller, hvordan hun har kæmpet medskolevægring i størstedelen af sin skoletid.
  • Alexander  har gået på en specialskole hele sin skoletid.Han fortæller i sin video, hvordan skolen har givet ham lyst til atlære. I dag er han 21 år og læser japanstudier påuniversitetet.
  • Bertram på 21 fik diagnosen Aspegers, da han var 12 år. Hanfortæller, hvorfor han mener, at en tidlig diagnose eressentiel.

Du finder link til de tre videoer under artiklen.

Unge autisterdemonstrerer

 Klokken 14 på fredag demonstrerer Autisme Ungdom forautisters rettigheder på Rådhuspladsen i København.

Demonstrationen skal blandt andet sætte fokus på, hvor vigtigtdet er, at politikere lytter til autister, når de tagerbeslutninger, der handler om dem. Samtidig skal den gøre autistersvilkår og trivsel til en vigtig dagsorden under kommunalvalget.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kommunalvalgskampagen fra Autisme Ungdom byder på fem politiske forslag om, hvad der skal til for at give elever med autisme en god skolegang, så de lærer noget, og så man hindrer skolevægring. For eksempel betyder manglende viden blandt medarbejderne, at mange autistiske elever bliver misforstået og mistrives i folkeskolen, mener ungdomsorganisationen.

"Man skal styrke medarbejdernes viden om, hvad det vil sige at have en hjerne, der ikke er som alle andres, så personalet har kompetencerne til at støtte og styrke den enkelte elev".

"Der skal være fokus på at opdage og diagnosticere autisme fra en tidligere alder. Vi foreslår derfor at styrke skolepsykologers faglige viden om autisme og gøre vejen til udredning lettere. Derudover skal vi revurdere, hvilke tegn på mistrivsel, der er udslagsgivende for at henvise til udredning og PPR, da gode karakterer ikke må blive brugt som et argument for, at barnet ikke mistrives", hedder det i Autisme Ungdoms andet forslag.

Lettere og hurtigere adgang til et specialiseret skoletilbud

Lettere og hurtigere adgang til et specialiseret skoletilbud

Mange autistiske børn og unge har brug for en plads på en specialskole eller i en specialklasse. Men ofte må forældre kæmpe med kommunen for at få tildelt den plads på et specialiseret skoletilbud, som barnet har brug for, oplever Autisme Ungdom. Imens begynder barnet at få det dårligere, og mange dropper ud af deres nuværende skoletilbud.

"Vi foreslår, at der indføres en økonomisk sanktion mod kommuner, som ulovligt giver afslag på en ansøgning om plads på et specialiseret skoletilbud, eller trækker sager i langdrag uden en gyldig grund".

Autisme Ungdom vurderer, at besparelser er en af grundene til, at næsten halvdelen af autistiske elever oplever ufrivilligt skolefravær.

"Vi foreslår, at man forbyder kommunerne at pålægge de enkelte skoler selv at skulle betale for at sende elever på et specialiseret skoletilbud. I stedet skal enten kommunerne i samarbejde med staten eller kommunerne selv overtage finansieringen, og visiteringsopgaven overtages af Viso. Derudover opfordrer vi stærkt til, at man sætter flere penge af til at styrke hele skoleområdet".

Nyt videnscenter skal hjælpe inklusionsindsatsen på vej

Nyt videnscenter skal hjælpe inklusionsindsatsen på vej

Det femte forslag handler om inklusion. Her foreslår Autisme Ungdom, at der oprettes et Videncenter for Inklusion, som kan rådgive både almene folkeskoler, privatskoler, friskoler og specialskoler samt kommunerne om, hvordan man bedst inkluderer elever med specielle behov.

"Der skal oprettes en større pulje, så videncentret kan oprette nye inklusionstilbud i folkeskolen i samarbejde med kommunerne. Samtidig skal autistiske menneske have en aktiv rolle i denne inklusionsindsats, så de selv kan være med til at udforme lærematerialet og komme med forslag til, hvordan man opbygger trygge rammer. Disse elevers indsigt i, hvordan man oplever skolen som autistisk menneske, er helt uvurderlig", fremhæver Autisme Ungdom.

Du kan læse de fem løsningsforslag fra Autisme Ungdom via dette link:

Læs mere

Fem forslag fra Autisme Ungdom

Video med Hanne

Video med Alexander

Vidoe med Bertram

Powered by Labrador CMS