Speak up! Lærerne skal ikke være bange for at sige deres mening offentligt, mener Næstveds skolechef, Aase Schmidt.
Speak up! Lærerne skal ikke være bange for at sige deres mening offentligt, mener Næstveds skolechef, Aase Schmidt.

Skolechef: Kritiske lærere skal ikke frygte sanktioner

Mange lærere frygter for sanktioner ved at udtale kritik af skolen i medierne. Folkeskolen.dk har talt med flere lærere, som ikke tør stå frem - blandt andet en lærer fra Næstved. Skolechefen i Næstved slår fast, at lærernes ytringsfrihed er uindskrænket, og at offentlig kritik ikke kan få konsekvenser for deres ansættelse.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Folkeskolen.dk satte sig i starten af ugen for at finde og skrive om den danske lærer, der har allerflest undervisningstimer. Redaktionen har været i kontakt med to lærere, der underviser rekordmeget. De mange konfrontationstimer er på bekostning af tiden til forberedelse, og det koster i kvaliteten af undervisningen, mener begge. 

Desværre ønsker ingen af de to lærere at stå frem ved navn, da de er bange for konsekvenserne af at ytre kritik af deres arbejdsplads i medierne. Lærernes frygt er et konkret eksempel på den tendens, at lærerne ikke tør udtale sig frit om skolen i offentligheden. Tre ud af fire tier, har en undersøgelse foretaget af Scharling Research foretaget for Folkeskolen for nylig vist.

Erik Schmidt-sagen skræmmer

Begge lærere med de rekordhøje undervisningstimetal henviste til sagen om Erik Schmidt, der i juni fik en tjenstlig advarsel for ifølge sin chef, skolelederen på Agedrup Skole, at have udtrykt "negative holdninger".

Børne- og kulturchefernes formand Eik Møller, sagde for nylig om lærernes tilbageholdenhed i den offentlige debat om skolen, at er altid en god idé at fremføre sin kritik steder, hvor der kan gøres noget ved den - og det er sjældent i medierne. 

Skolechef: Selvfølgelig har lærerne ytringsfrihed

En af de to lærere, der ikke vil stå frem med kritik, arbejder som lærer i Næstved Kommune. Næstved er en af de kommuner, der bruger færrest penge per elev, og lærerne kan ifølge skolechef Aase Schmidt risikere at skulle undervise i op mod 810 timer i år. Det er en stigning på 160 årlige timer, viser nøgletal fra KL. Skolechefen medgiver, at det er et højt tal.

Aase Schmidt mener ligesom Eik Møller, at lærerne altid skal gå til deres leder, hvis de vil "drøfte problemer i deres eget system", men rent principielt skal lærerne kunne tale frit i medierne uden at frygte for sanktioner.

"Jeg synes, det er ærgerligt, at lærerne oplever, de ikke kan tale om arbejdsvilkår", siger hun.

"Selvfølgelig har man ytringsfrihed. Jeg synes ikke nødvendigvis, at det skal starte i den offentlige debat - men man har ret og pligt til at snakke om dårligt arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads, og ret til at sige det i offentligheden".

Masser af undervisning 

Ifølge Aase Schmidt svarer Næstvedlærernes undervisningsandel til et gennemsnit på 26,7 lektioner (à 45 minutter) om ugen. Derfra skal så trækkes timer til kompetenceudvikling. 

I flere andre kommuner er lærernes maksimum for antal undervisningstimer endnu højere, og i nogle kommuner er der slet ingen øvre grænse.

Det høje undervisningstimetal er et håndfast eksempel på lærernes forandrede arbejdsdag. En arbejdsdag, som langt størstedelen finder svær, fordi forholdet mellem tid til undervisning og til forberedelsen af den ifølge mange lærere er ved at udhule kvaliteten af skolen.

"Det er en kæmpestor ændring og for nogle lærere måske for stor. Fordelingen af opgaver blandt medarbejdere er ikke på plads i forhold til tyngden af opgaverne", medgiver Aase Schmidt. En del af lov 409 er at finde balance i tyngden af opgaver, tilføjer hun.

"Det er vigtigt, man drøfter, hvad der virker og ikke virker. Vi er nødt til at effektivisere i skolen. Det er der landet et krav om på alle kommuners borde, og det er også en nyttig og vigtig opgave, men der skal ses på det fra flere sider. Arbejdsmiljø og undervisningskvalitet er to væsentlige faktorer (for reformimplementering, red.)".

Efterlyser du ligefrem, at lærerne kommer på banen med deres kritik?

"Det er helt klart forkert at brænde inde med sine tanker om arbejdsmiljø".

Har lærerne noget at frygt i forhold til deres arbejdsmæssige forhold, hvis de udtaler deres kritik offentligt?

"Enhver velbegrundet bekymring eller kritik af noget skal man kunne komme på banen med. Lærere i Næstved har bestemt deres ytringsfrihed. Hvis man holder sig inden for fornuftige rammer, kan det ikke få sanktioner".

Ligger der en opgave i for jer at fortælle lærerne, at de roligt kan udtale kritik i det offentlige rum?

"Ja, der ligger i en opgave at gå ud og sige, at lærere skal kunne sige det højt, som de vil. Hvis jeg hører, at nogle lærere er bange for det, vil jeg drøfte med lederne, hvad vi skal gøre. På den anden side skal man som lærer være opmærksom på, at der er udstukket nogle politiske rammer for ens arbejde". 

Powered by Labrador CMS