Den stiplede linje viser, hvornår folkeskolereformen trådte i kraft. Opgørelsen baserer sig på den samlede population af lønmodtagere medarbejdsfunktionen lærer, som har fået udbetalt løn fra en folkeskole i perioden, både fuldtids-, deltids- og timelønnede. Opgørelsen viser ikke, om der er tale om personale, som er fastansat på skolen (og derfor med høj sandsynlighed indgår i planlægningen af undervisningenog dermed i Undervisningsministeriets opfølgning), eller om der er tale om vikarer.
Den stiplede linje viser, hvornår folkeskolereformen trådte i kraft. Opgørelsen baserer sig på den samlede population af lønmodtagere medarbejdsfunktionen lærer, som har fået udbetalt løn fra en folkeskole i perioden, både fuldtids-, deltids- og timelønnede. Opgørelsen viser ikke, om der er tale om personale, som er fastansat på skolen (og derfor med høj sandsynlighed indgår i planlægningen af undervisningenog dermed i Undervisningsministeriets opfølgning), eller om der er tale om vikarer.

Rigsrevisionen: Hver 10. lærer i skolen har højst en studentereksamen

Rigsrevisionen trækker i en ny rapport tæppet væk under påstanden om stigende fagfagligt niveau i undervisningen i folkeskolen. Undervisningsministeriet tæller nemlig kun de planlagte timer og glemmer, at flere og flere timer aflyses eller varetages af en ikke-læreruddannet vikar. Læs kritikpunkerne her:

Publiceret Senest opdateret
Graf over stigningen i antallet af timelønnede/løstansatte lærere i folkeskolen.
Graf over stigningen i antallet af timelønnede/løstansatte lærere i folkeskolen.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Undervisningsministeriet overvurderer kompetencedækningen i den danske folkeskole. Sådan lyder konklusionen i Rigsrevisionens rapport.

'Kompetencedækning' er det ord, Undervisningsministeriet bruger for, hvor stor en andel af folkeskoleelevernes timer, der varetages af en lærer, der er linjefagsuddannet i det pågældende fag eller har 'tilsvarende kompetencer'. Et af målene i folkeskolereformen er fuld kompetencedækning i 2020, og ifølge ministeriet nåede man sidste år delmålet om 85 procent af timerne i 2016. Men det tror Rigsrevisionen altså ikke på. Fordi:

1)      Antallet af løstansatte, timelønnede lærere, er steget for hvert år, siden folkeskolereformen trådte i kraft. Antallet er steget med 47 procent siden 2014, mens det samlede antal lærere er faldet med 2 procent. Fire ud af fem timelønnede lærere har højst en studentereksamen bag sig.

2)      De timelønnede lærere vil kun i begrænset omfang indgå i ministeriets kompetencedækningsopgørelse, fordi den kun tæller planlagte timer, ikke gennemførte timer. Og netop fagtimerne må det efter Rigsrevisionens vurdering være svært med kort varsel at finde vikarer til, som har de rette fagkvalifikationer.

3)      Undervisningsministeriet har slet ikke opgjort kompetencedækningen for de tre procent af eleverne, der undervises i specialklasser.

Læs mere

Rigsrevisonensrapport

Powered by Labrador CMS