Faglig inspiration: Fagene stormer frem på folkeskolen.dk

Meget mere indhold om fagene, langt flere lærere, der deler deres ideer og refleksioner, og nye nyhedsbreve til hvert af folkeskolens fag. Med støtte fra Lærerstandens Brandforsikring er Folkeskolens faglige netværk i rivende udvikling.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Næsten hver anden lærer - 46,7 procent - bruger folkeskolen.dk til at finde faglig inspiration. Det viser Folkeskolens læserundersøgelse fra juni. Til sammenligning var det kun otte procent af lærerne, som fandt faglig inspiration på folkeskolen.dk i 2016.

Samtidig er der det første halve år af 2018 udgivet 777 blogindlæg på folkeskolen.dk - svarende til 4,3 blogindlæg hver dag alle ugens syv dage - skrevet af lærere, studerende, undervisere på professionshøjskoler og andre fra skoleverdenen. Det er en stigning på 40 procent fra året før.

Den stigning i videndelingen skyldes i høj grad, at foreningen bag Lærerstandens Brandforsikring, LB Foreningen, i 2016 gav knap 3,2 millioner kroner til en treårig ekstraordinær indsats for de 14 faglige netværk på folkeskolen.dk, mener chefredaktør på fagbladet Folkeskolen Hanne Birgitte Jørgensen.

»Vi havde ikke kapacitet til at dække fagene lige så intensivt, før vi fik bidraget fra Lærerstandens Brandforsikring. Samtidig ved vi jo, at det er lærerne, der er praksiseksperter på fagene, og derfor var vores ønske at støtte lærere og andre praktikere til at dele deres viden på folkeskolen.dk i langt større grad end tidligere«, siger hun og fortsætter:

»Med midlerne er vi begyndt at arbejde mere systematisk og fokuseret på at opdyrke fællesskabet - et onlinecommunity - på de faglige netværk, så langt flere lærere og fageksperter nu bliver hjulpet godt i gang med at dele deres erfaringer. Vi har ansat en communitymanager, som har som sit primære fokus at sørge for, at de faglige netværk bobler med nye indlæg og ny inspiration. I dag skriver bloggerne næsten lige så meget som redaktionen, så der er i dén grad kommet gang i videndelingen«.

Formanden for LB Foreningen, Carsten Mørck-Pedersen, fortæller, at netop den videndeling lærerne imellem er en af årsagerne til, at Lærerstandens Brandforsikring valgte at støtte de faglige netværk.

»Arbejdsglæden for lærerne bliver større, fordi de faglige netværk giver dem et rum, hvor de kan få inspiration og faglig sparring. Det er dét, der er meningen, og derfor skal valget naturligt falde på folkeskolen.dk i forhold til idégenerering og sparring - ikke Google og andre mere 'tilfældige' portaler og søgemaskiner«, siger han og tilføjer:

»Vi støtter de faglige netværk for at støtte gode arbejdsforhold for den enkelte lærer og samtidig skabe et grundlag for en videndeling mellem lærere. Fællesskab og åbenhed er kerneværdier for os i LB, så når vi som organisation vælger at støtte lærerne, er det ikke blot for at aflaste deres hverdag, men også for at støtte fællesskabet og åbenheden i forberedelsen af undervisningen. Viden er et fælles gode«.

Klasseværelsernes eksperter

Visionen er - sat på den helt store klinge - at de faglige netværk skal være med til at udvikle folkeskolen og lærerprofessionen ved at gøre det nemmere for lærerne at blive skarpere på deres fag gennem debatter og faglig sparring. Samtidig giver de mange eksperter fra klasseværelserne rundtomkring i Danmark inspiration til talrige journalistiske artikler, forklarer chefredaktøren.

»Især de unge lærere efterspørger foruden debat også tips og tricks og inspiration til undervisningen i deres fag, viser vores undersøgelser. De er glade for netværkene. Og samtidig hører vi igen og igen fra de lærere, som blogger om deres fag på folkeskolen.dk, at det gør dem skarpere på deres fag, når de reflekterer over deres undervisning for at skrive om det. Det vil vi gerne støtte dem i«, siger Hanne Birgitte Jørgensen.

Fra LB Foreningen glæder formand Carsten Mørck-Pedersen sig over, at næsten hver anden lærer i dag har kendskab til de faglige netværk på folkeskolen.dk - og den andel ser han naturligvis gerne stige. Særligt positivt er det også, at de unge lærere har taget de faglige netværk godt til sig, mener han:

»Det er vigtigt - med al respekt for øvrige grupper - at man fokuserer på de yngre kolleger. Dels er det en gruppe, der kan være svær at komme i kontakt med, da de har rigeligt at gøre med at få dagligdagen til at hænge sammen og finde et ståsted i arbejdet. Dels er det en gruppe, der skal have de bedste muligheder for let at finde ideer og sparring til at skabe den bedste undervisning«.

Boost til lærernes faglige netværk på folkeskolen.dk 

Fagenes rockstars

Med midlerne fra Lærerstandens Brandforsikring lancerede Folkeskolen i januar nye nyhedsbreve for hvert enkelt fag som et supplement til de eksisterende, mere generelle nyhedsbreve fra folkeskolen.dk. De har allerede fået næsten 13.000 tilmeldinger tilsammen. Samtidig er cirka en tredjedel af de månedligt 750.000 sidevisninger på folkeskolen.dk på de faglige netværk.

»Succesen er eksploderet i løbet af det sidste år, fordi netværkene har fået et løft over hele linjen - med nye nyhedsbreve, mere overskuelig opsætning på hjemmesiden og mere indhold. Samtidig er vores journalister kommet mere på banen på de faglige netværk end tidligere, for hvis du vil have folk med til en fest, er det ikke nok at leje et lokale og sætte en jukeboks op og selv gå et andet sted hen. Du bliver nødt til at være der, snakke med folk og byde dem velkommen for at sørge for, at der bliver en fest«, siger Hanne Birgitte Jørgensen.

Hvert fagligt netværk har også fået tilknyttet en lærer som såkaldt faglig rådgiver. De bliver betalt med LB-midlerne for blandt andet at blogge om deres fag og være med i debatten på de faglige netværk. Det har været en særligt stor succes, og de faglige rådgivere har opnået en nærmest rockstarlignende status inden for deres fags universer, fortæller Hanne Birgitte Jørgensen. Rådgiverne har oplevet at blive kendt i skoleverdenen og blive inviteret med i alt fra ministeriets ekspertgrupper til tv-debatter og konferencer.

Carsten Mørck-Pedersen er glad for den positive udvikling:

»Målet fra vores side er, at de faglige netværk skal hvile i sig selv efter at være løbet i gang med denne indsats. Vi har ydet økonomisk støtte til en start, hvor der er blevet skabt rammer og ydet faglig støtte fra fagbladet Folkeskolen og de fagfaglige foreninger i folkeskolen og på professionshøjskolerne. Som det ser ud, tyder det på, at vi er rigtig godt på vej!«

Kilde: Folkeskolens læserundersøgelser er foretaget blandt tilfældigt udvalgte medlemmer af Danmarks Lærerforening. I 2016 foretaget af Scharling Research. I 2018 foretaget af A&B Analyse.