"Ytringsfriheden gælder naturligvis også for gymnasielever", lyder det fra ombudsmand Niels Fenger på baggrund af afgørelsen.

Ombudsmanden: Forkert at give elev advarsel for kritisk debatindlæg

Det var ikke berettiget, at en gymnasieelev i en meget omtalt sag fik en skriftlig advarsel for i et debatindlæg at omtale sine medstuderende som dovne og ugidelige. Det har Folketingets Ombudsmand i dag afgjort.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Gymnasieelevens indlæg blev trykt i en større landsdækkende avis mellem jul og nytår i 2019.

Her blev hendes medstuderende beskrevet som "sløve og ugidelige" og som nogle, der "sænker og ødelægger undervisningsniveauet så drastisk for os studerende, som går i skole for at lære".

Hun opfordrede ligeledes til at få fjernet "de luddovne elever og giv plads til os, der går i gymnasiet for at dygtiggøre os".

Indlægget udpegede særligt en ikke-navngiven elev, som flere elever og lærere ifølge gymnasiet godt kunne regne ud, hvem var.

Den pågældende elev har senere fortalt i medierne, at hun er ordblind og har ADHD, og at hun sygemeldte sig på baggrund af episoden.

Ombudsmanden: Lærere har ingen loyalitetspligt overfor arbejdsgiver, når de ytrer sig offentligt

Gymnasiets ledelse gav efterfølgende eleven, der havde skrevet indlægget, en skriftlig advarsel for at have overtrådt skolens studie- og ordensregler vedrørende respekt for sine medstuderende.

De oplyste hende desuden om, at hvis hun overtrådte reglerne igen, ville hun kunne forvente skrappere sanktioner.

Men det var ikke en lovlig sanktion, lyder Ombudsmandens afgørelse.

Ombudsmanden udtrykker forståelse for, at gymnasiet ikke mente, at man kunne sidde ytringerne i debatindlægget overhørig, men ytringerne gav ikke i sig selv grundlag for at give en skriftlig advarsel.

"Gymnasierne skal sikre et godt undervisningsmiljø. De kan derfor godt skride ind over for elevers adfærd - også uden for skolen - f.eks. hvis der er tale om mobning. Men ytringsfriheden gælder naturligvis også for gymnasielever", siger Folketingets Ombudsmand Niels Fenger i en pressemeddelelse og tilføjer:

Holbæk Kommune modtager kritik fra ombudsmand i forflyttelsessag

"Det gælder ikke mindst i forhold til elevers ytringer som led i den offentlige debat om emner af bred almen interesse som f.eks. uddannelsesområdet. Så befinder vi os i ytringsfrihedens kerneområde, og her skal der tungtvejende grunde til for at fastsætte sanktioner. Det pågældende debatindlæg udgjorde ikke i sig selv sådan en grund".

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) opretholdt i september sidste år gymnasiets advarsel. Den studerende klagede herefter til ombudsmanden.

Ombudsmanden fremhæver i sin udtalelse, at han ikke har taget stilling til, hvorvidt andre forhold vedrørende gymnasieelevens optræden på skolen i sammenhæng med debatindlægget kunne have dannet grundlag for en skriftlig advarsel.

Han har alene vurderet, om debatindlægget i sig selv var en af sådan karakter, at det var berettiget at tildele en advarsel.