Især i de mere boglige fag arbejder  skolerne med at få integreret bevægelse.
Især i de mere boglige fag arbejder skolerne med at få integreret bevægelse.

Undersøgelse: Skoleelever bevæger sig mere efter corona

Det er stadig kun cirka halvdelen af landets skoler, der opfylder kravet om de daglige 45 minutters bevægelse i skoledagen, viser ny undersøgelse fra Dansk Skoleidræt. Dog tyder det på, at flere elever får pulsen op efter genåbningen af skolerne.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mens corona-nedlukningen af landets skoler gjorde det vanskeligt at leve op til kravet om 45 minutters bevægelse i skoledagen, viser det sig nu, at flere skoleelever jævnligt får bevæget sig, efter at de er vendt tilbage til de genåbnede skoler efter sommerferien.

Det fremgår af Dansk Skoleidræts store undersøgelse "Bevægelse
i skoledagen 2020", som nu offentliggøres for femte år i træk.

Under forårets nedlukning inddrog halvdelen af skolerne
slet ikke bevægelse i undervisningen - og hvis de gjorde, var det i mindre
omfang end før nedlukningen. Men nu viser det sig, at over halvdelen af
skolerne efter genåbningen inddrager bevægelse i større omfang end før
nedlukningen. Og som en følge af de forskellige corona-retningslinjer foregår bevægelse nu i høj grad uden for.

Således svarer 78 procent af skolerne, at de nu afvikler
bevægelse udenfor i større omfang end før covid-19 i indskoling og på
mellemtrin.

"Det tyder på, at skolerne i denne periode har skabt gode
erfaringer med bevægelse og undervisning i uderummet, som de kan drage nytte af i fremtiden - med og uden restriktioner", siger Dansk Skoleidræts generalsekretær Bjørn Friis Neerfeldt.

Politisk er bevægelse i skoledagen blevet opprioriteret i
den seneste tid. Senest i form af en forøgelse af statens tilskuddet til Dansk Skoleidræt, der ifølge børne- og undervisningsminister Pernille
Rosenkrantz-Theil (S) har gjort en stor indsats de seneste år for at fremme bevægelse i skolen. Tidligere har ministeren også selv spillet ud med et initiativ, der skal forankre en vedvarende indsats, bl.a. ved at fokusere på de mere "forbeholdne" lærere.

Ingen udvikling i tallene

Den politiske opprioritering er dog ikke slået igennem i
tallene endnu, for generelt er der ikke megen bevægelse i tallene for, hvor meget landets skoleelever bevæger sig i løbet af skoledagen.

Cirka halvdelen af skolerne lever op til lovkravet om
gennemsnitligt 45 minutters daglig bevægelse. Blandt folkeskolerne, som er den eneste skoletype, der er forpligtet til at leve op til lovens krav, svarer 55 procent ja. Sidste år var det tilsvarende tal 58 procent.

"Selv om der er mange skoler, der gør det rigtig godt, peger
resultaterne tydeligt på, at der er en del danske skoleelever, der ikke bevæger sig ret meget. Det er desværre et billede, der flugter med andre nyere undersøgelser på området", siger generalsekretær Bjørn Friis Neerfeldt.

Af undersøgelsen fremgår det også, at der er signifikant
flere ledere end pædagogisk personale, der vurderer, at deres skole opfylder lovkravet. Således mener 72 procent af lederne, at deres skole lever op til loven, mens det tilsvarende tal for lærere eller pædagoger er 51 procent.

Behov for fælles forståelse om bevægelse

Ifølge Dansk Skoleidræts Jacob Have Nielsen, der er
videnskonsulent og har udarbejdet undersøgelsen, indikerer det, at der kan være forskel på, hvordan bevægelse i skoledagen opleves.

"Det kan derfor være en anbefaling at sikre, at der på
skolen skabes fælles forståelse for, hvad bevægelse er, og i hvilket omfang det foregår", siger han.

Undersøgelsen viser også, at det foruden idræt især er i de boglige fag, at skolerne arbejder med bevægelse. Det gælder 75 procent af skolerne - og omfatter især fag som matematik, dansk, engelsk, natur/teknologi og tysk. For de resterende fag angiver under 10 procent, at deres skole integrerer bevægelse i fagene.

"Det viser klart, at det er vigtigt at understøtte flere
faggrupper med inspiration og kompetenceudvikling, så bevægelse kan integreres bredt i flere fag i skoledagen", påpeger Jacob Have Nielsen.

Powered by Labrador CMS