Skolegårdene behøver ikke at være zoneinddelte, og eleverne kan sendes på lejrskoler. Sådan lyder nogle af de nye retningslinjer.

Så er det nu: Ok med to elever ved hvert bord og lejrskoler

Så blev det 18. maj, og skolerne åbner endnu mere. Med de seneste svar fra ministeriet står det klart, at eleverne må komme på lejrskole, skolegården behøver ikke længere være delt op, og der kan sidde to ved hvert bord.

Publiceret

DE GENERELLESUNDHEDSANBEFALINGER

Skolerne skal ligesom resten af samfundet særligt forholde sigtil følgende tre grundelemter i prioriteret rækkefølge:

  1. Isolation af personer med symptomer for eksempel i eget hjemeller på sygehus
  2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne ogkontaktpunkter
  3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed ogbarrierer

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Så kom dagen endelig, hvor skolerne igen kan åbne dørene for deres ældste elever. Og det sker sammen med et nyt sæt spørgsmål og svar fra Undervisningsministeriet om corona-retningslinjer.

Sent onsdag eftermiddag kom sundhedsretningslinjerne, skolerne havde ventet på. De nye instrukser fik en hård medfart fra skoleledernes formand Claus Hjortdal for at være alt for løse.

Hjortdal kalder nye retningslinjer for et paradigmeskift: Opfordrer til ulydighed i visse kommuner 

Siden har Børne- og Undervisningsministeriet opdateret sin corona-underside med mere konkrete spørgsmål/svar, der giver skolerne konkret indblik i, hvad man må og ikke må.

Ja, til to elever ved samme bord

Det nok vigtigste er afstanden mellem elever ved samme bord. Her har Claus Hjortdal tidligere udtalt, at der har manglet klarhed i forhold til, om det er muligt at placere en elev i hver ende af et tomandsbord på 120 cm borde.

Og det kan man godt. For princippet om at måle fra elevernes næsetip til næsetip betyder i praksis, at der skal være en meter fra midten af deres stolesæde "og ikke fra armlæn til armlæn", skriver ministeriet på sin hjemmeside.

Så kom retningslinjerne for skolerne: Der kan stadig blive brug for fjernundervisning, og timetal vil variere 

Det anbefales dog faktisk, at afstanden mellem eleverne øges "til mere end en meter ved ansigtsvendte bordopstillinger", fremgår det.

Vær obs på øget risiko for dråbesmitte

Er der tilfælde, hvor man bør holde sig til den oprindelige corona-afstand på to meter? Ja, det er der ifølge ministeriet - "i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte", lyder det.

Ifølge ministeriet er en sådan situation eksempelvis, når læreren giver tavleundervisning. Her bør der være to meter til forreste række. Ligeledes bør der holdes to meter - ud fra et forsigtighedsprincip - "ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v."

Direkte i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm udtalte i sidste uge, at det også kan være en ide at holde sig til de to meter, hvis man er en lærer, der går meget rundt i klasselokalet og underviser "meget højlydt".

Bondo med bøn til kommunerne: Giv skolerne frihed til at tilrettelægge skoledagen 

Ifølge ministeriet vil der være situationer, hvor selv kravet på én meter ikke kan overholdes. Det drejer sig om sport og idrætsaktiviteter, undervisning i de praktiske fag, når elever skal trøstes, udeleg og i frikvartererne. I disse situationer er der brug for ekstra opmærksomhed på håndhygiejne og rengøring, lyder anbefalingerne.

Ikke behov for opdelte skolegårde  

Da de små elever kom tilbage til skolen, viste alle tv-kanaler billeder fra zoneopdelte skolegårde, der skulle sikre, at eleverne ikke blev blandt for meget. Det er der ikke længere krav til. Der er desuden heller ikke nogen anbefalinger om, at eleverne "skal lege eller lave undervisningsaktiviteter i de samme mindre grupper".

Mette Frederiksen om afstand i skolen: Brug jeres sunde fornuft 

Nu er "udgangspunktet" hele klassen. Og så anbefales det, at frikvarterne "så vidt muligt organiseres forskudt, så det er få klasser, der holder frikvarter samtidigt".

Send gerne eleverne på lejrskole

Det anbefales til gengæld, at eleverne skal have så få lærere som muligt i løbet ad dagen - uden der dog sættes et anbefalet tal på. Og så gøres det klart, at skolen gerne må modtage besøgende, så længe man er opmærksom på at overholde de generelle anbefalinger til afstand og hygiejne.

På ministeriets spørgsmål/svar-side fremgår det også, at skolerne er velkomne til at udnytte den sidste tid af skoleåret til at sende eleverne på lejrskole. Her skal skolerne igen være opmærksomme på "så vidt muligt" at sørge for, at eleverne kan sove med mindst en meter imellem hinanden.

Læs mere

Her finder du ministerietsspørgsmål/svar-side