"Jeg er fuldstændig smerteligt klar over, at der er noget, der kan gøres der. Og det er helt rigtigt, at når man sammenligner Lærernes Pension med andre pensionsselskaber, så har vi en opgave i at gøre vores investeringer grønne”, sagde lærernes formand og formand for Lærernes Pensions bestyrelse på dagens virtuelle kongres.

Lærernes principprogram får grøn tilføjelse

DLF’s principprogram blev her til eftermiddag gjort grønnere. Fremover indeholder lærernes principprogram et særskilt afsnit om grøn omstilling og bæredygtighed.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Indtil i dag udgjorde Danmarks Lærerforenings principprogram 16 punkter, men her til eftermiddag besluttede øverste myndighed, kongressen, at tilføje et 17 punkt. Det skete på en virtuel kongres.

Det nye punkt hedder 'Grøn omstilling og bæredygtighed' og tilføjer for første gang grønne ambitioner til lærernes principprogram.

Lærerforeningens delegerede besluttede allerede på sidste år, at principprogrammet skulle have en grøn tilføjelse på årets kongres.

Lærerstuderende vil bruge kongres til at gøre kommende kolleger grønnere 

I tillæg til tilføjelsen i principprogrammet vedtog de delegerede også, at Lærerforeningen fremover sammen med "medlemmer, forskere og andre interessenter" vil for:

- at støtte op om arbejdet med at inddrage grøn omstilling og bæredygtighed i undervisningen i folkeskolen.

- at påvirke samfundets udvikling med grøn omstilling og bæredygtighed på skolerne, i kommunerne og på nationalt og internationalt plan

- at skabe konkrete ændringer hen mod grøn omstilling indadtil i organisationen

Der bliver samtidig oprettet en såkaldt udviklingspulje, der skal understøtte de lokale lærerkredsene i at sætte gang i lokale grønne initiativer.

Også opbakning til de lærerstuderendes forslag

Lærerstuderendes Landskreds, LL, havde på forhånd foreslået, at tilføjelsen til princippet også burde indeholde en forpligtigelse til, at Lærerforeningen skal forpligtes sig selv til at bidrage til en indfrielse af den internationale klimaaftale fra 2015, som kaldes for Paris-aftalen.

Den tilføjelse blev også vedtaget ved en afstemning, hvor 166 stemte for, og 71 stemte imod.

DLF vil bidrage til den grønne omstilling 

Tilføjelsen er især målrettet Lærernes Pension, fordi pensionsselskabet har investeringer i olie, kul og gas. Undervejs i debatten fortalte Mads Tudvad, at Lærernes Pension faktisk er det danske pensionsskab, der har flest investeringer i fossile brændstoffer.

Bestyrelsesbeslutning i går

Som ny lærerformand har Gordon Ørskov Madsen overtaget Anders Bondo Christensens plads som formand for Lærernes Pensions bestyrelse. Han fortalte, at bestyrelsen i går blev enige om en udfasning af investeringerne i olie, kul og gas.

"Vi traf en beslutning om at sætte mere skub i bæredygtige investeringer og at ekskludere selskaber, der ikke agerer i overensstemmelse med Parisaftalen. Vi har særligt fokus på kul-, olie- og gasselskaber. Så 'ud med olie og gas' kan vi gøre til vores motto. Jeg er fuldstændig smerteligt klar over, at der er noget, der kan gøres der. Og det er helt rigtigt, at når man sammenligner Lærernes Pension med andre pensionsselskaber, så har vi en opgave i at gøre vores investeringer grønne", sagde formanden.

Blog:  Ud med olie og gas 

Gordon Ørskov Madsen fortalte desuden, at overgangen til mere bæredygtige investeringer ikke forventes at have økonomiske konsekvenser.

Bjørn Hansen: Gør folkeskoleloven grøn

Undervejs i debatten fortalte hovedstyrelsesmedlem Bjørn Hansen, at han mener, at Lærerforeningen bør arbejde for, at der i fremtiden kommer en grøn tilføjelse til folkeskoleloven.

"Med det samfundsmæssige fokus, der er på klima og miljø fra politisk side lige nu, og med den nødvendighed, der er for både hurtige og mere langsigtede indsatser, bør vi diskutere at foreslå, om ikke et tværgående tema i folkeskoleloven er nødvendigt, så grøn omstilling og bæredygtighed kommer til at omfatte andre områder i fagrækken, fx så det kan indgå i litteratur i dansk, sprogfag og i beregninger i matematik", sagde han.

Gordon Ørskovs første kongres: Lærernes corona-indsats rummer også muligheder 

Sønderborg: "Lugter af et dårligt forvaltningsprojekt"

Selvom et flertal af de delegerede stemte for at gøre principprogrammet grønnere, sagde kredsformand i Sønderborg Lærerkreds Nanna Birgitte Stryhn-Johnsen, at hun ikke mener, at det er en fagforeningsopgave at bidrage til den grønne omstilling.

"Det lugter af et dårligt forvaltningsprojekt, der bliver hældt ned over lærerne, uden at man forinden har fundet ud af, om der er et reelt behov for det. Det er jo allerede en del af rigtigt mange fags formål, og rigtigt mange lærere og skoler arbejder med grøn omstilling. Men det kan også være, at der er nogen lærere, der ikke har overskud til at forholde sig til, hvordan de skal gøre analysearbejdet i dansk mere grønt. Skal vi så være en fagforening, der skal sætte det i værk? Det mener jeg ikke", sagde hun og tilføjede, at hun ikke generelt er imod en grøn omstilling af samfundet.

Kongres: Maratondebat førte til mere kredsinddragelse i DLF's fremtidsstrategi 

Hun undrede sig også over, at udviklingspuljen, som de lokale lærerkredse kan søge til grønne aktiviteter.

"Hvorfor skal vi som forening midt i denne her store debat 'vi er gearet til fremtiden', der har sit udspring i en økonomisk vanskelig situation bruge penge på en så specifik medlemsrettet aktivitet? Jeg kunne så spørge, om så vi til næste år laver en særskilt tilføjelse om sexisme med dertilhørende medlemsrettede aktiviteter. Denne her liste kan ende med at blive ganske lang, fordi er mange dagsordener der er vigtige og sympatiske. Men er det en fagforenings opgave? Det mener jeg ikke".

Næstformand Dorte Lange understregede efterfølgende, at hovedforeningen hverken kræver, at kredsene vil lave grønne initiativer, eller at man vil kræve, at medlemmers undervisning bliver grønnere.