Lærerformand Gordon Ørskov Madsen har indgået en første delaftale i OK21 - en arbejdstidsaftale for lærerne på bl.a. private gymnasiers grundskoler og sosu-skoler.

Farvel til lov 409: Lærerne på privat- og sosu-skoler får nu også arbejdstidsaftale

Det er en meget tilfreds formand for Lærernes Centralorganisation Gordon Ørskov Madsen, der netop har sat sin underskrift på en arbejdstidsaftale for lærerne på bl.a. friskoler, sosu-skoler og frie fagskoler.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Siden nedsættelsen af Lærerkommissionen har det været aftalen, at når man var nået til enighed om en lærerarbejdstid i folkeskolen, så skulle den danne udgangspunkt for forhandlinger for de lærere, der arbejder på statslig og regional overenskomst.

Der er blevet forhandlet i flere måneder mellem Lærernes Centralorganisation og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i Skatteministeriet, og nu er man blevet enige om en aftale.

"Jeg er meget, meget tilfreds med, at vi nu har indgået en aftale på det statslige område, som kan afløse Lov 409", siger Gordon Ørskov Madsen.

"Den aftale slår partssamarbejdet fast og rummer tydelige aftaler om, hvordan den skal implementeres og sikrer, at de centrale parter følger op på, at den faktisk bliver implementeret", siger han videre. 

Der er i høj grad tale om en oversættelse af den aftale, der blev indgået i august for lærerne i folkeskolen, A20, og den nye aftale er lige så god som A20 og faktisk stærkere i sine formuleringer omkring tillidsrepræsentantens rolle.

I A20 er der en del elementer, som skal aftales på det kommunale niveau, dvs. mellem skoleforvaltningen og den lokale lærerkreds. Sådan et niveau findes hverken for fri- og privatskoler eller i staten, og derfor er en del af de elementer flyttet til den enkelte skole, hvor der skal forhandles mellem ledelse og tillidsrepræsentant. 

Lærer på kostskole: »Jeg vil også have en arbejdstidsaftale«

Meget forskelligartede skoler

"Der har været store udfordringer i, at der er tale om nogle meget forskellige skoler og institutioner - fra bittesmå friskoler ude på landet til store uddannelsesinstitutioner fordelt på flere afdelinger og også skoler med døgnåbent som frie fagskoler og efterskoler og institutioner med flere årlige optag. Men det er lykkedes, og jeg synes, det er lykkedes rigtig godt", siger Gordon Ørskov Madsen.

Tidligere var det Moderniseringsstyrelsen i Finansministeriet, der forhandlede overenskomster på det statslige område, og Gordon Ørskov har tydeligt kunnet mærke en forskel, efter rollen er blevet flyttet væk fra Finansministeriet.

"Med denne aftale er det slået helt fast, at arbejdsgiverne har nogle klare forpligtelser, de skal leve op til - det har været meget svært tidligere at forpligte staten i aftalesystemet". 

Skoleplan

Det afgørende for lærernes forhandlere har været at sikre rettigheder og værdi svarende til A20, og det er lykkedes:

"Det betyder for eksempel, at lærerne har krav på en opgaveoversigt, hvor der står antal undervisningstimer og det antal forberedelsestimer, man estimerer, at de skal bruge, så man kan se en sammenhæng mellem undervisning og forberedelse. Elevpauserne skal stå der, fordi alle opgaver, der forventes at tage mindst 60 timer årligt, skal stå der. Hvis opgaverne ændrer sig væsentligt i indhold eller omfang i løbet af året, er skolelederen forpligtet til at forholde sig til, hvad det skal have af konsekvenser. Og hvis forberedelsestiden af en eller anden grund går til andre formål, er skolelederen forpligtet til at angive, hvornår læreren så skal forberede sig. Og hvis det sker gentagne gange, har læreren ret til at få skemalagt sin forberedelsestid", forklarer Gordon Ørskov.

Han fremhæver også kravet om en 'skoleplan', hvor skoleledelsen prioriterer opgavernes indhold og omfang, fx klasselæreropgaven - en plan som også lærerkollegiet har adgang til at komme med input til.

"Det er nogle eksempler på elementer, der har aftalemæssig værdi", siger han.

Den nye aftale skal først endelig godkendes som en del af forårets overenskomst, OK21. Den vil bl.a. omfatte medlemmer af Uddannelsesforbundet på en række voksenuddannelsesinstitutioner, for fri- og efterskolelærerne i Frie Skolers Lærerforening og for omkring 1200 medlemmer af Danmarks Lærerforening på private gymnasiers grundskoler, Røde Kors-skoler, sosu-skoler og frie fagskoler.

Hele hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening var positivt stemt, da den blev præsenteret i morges, men vil først endeligt tage stilling, når den behandles i sammenhæng med de øvrige dele af OK21.

Når OK21 falder på plads på det statslige område, holdes en vejledende urafstemning blandt de 1200 medlemmer, og så er det forretningsudvalget i Lærernes Centralorganisation, der siger ja eller nej til den samlede statslige overenskomst.

Der forhandles også om en arbejdstidsaftale på det regionale område. Når den er på plads, skal den også indgå i OK21-forhandlingerne, og først når overenskomsterne er stemt igennem, bliver det et endeligt farvel til Lov 409 for alle lærere i Danmark.

Læs mere

Forhandlingsresultatet