Hillerød Kommune satser på at spare 1,8 millioner kroner på vikarkontoen ved at reducere lærernes sygefravær. Samtidig med at hver lærer får en halv times ekstra undervisning om ugen.
Hillerød Kommune satser på at spare 1,8 millioner kroner på vikarkontoen ved at reducere lærernes sygefravær. Samtidig med at hver lærer får en halv times ekstra undervisning om ugen.

Hillerød-budget: Lærerne skal undervise mere og blive mindre syge

Lærerne i Hillerød skal fra næste skoleår undervise en halv lektion mere om ugen, og samtidig budgetterer kommunen med at spare penge på vikarkontoen. Det bliver næsten umuligt, lyder det fra lærernes kredsformand. Opdateret 11/10 kl. 17:33: Hillerød trækker skolebesparelse tilbage.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Formand for Børne, Familie og Ungeudvalget Peter Frederiksen (Venstre) så også helst, at politikerne ikke var nødsaget til at spare på skolerne:

"Overordnet set udgør skoleområdet en lille halv milliard i Hillerød Kommune. Vi er økonomisk presset som alle andre kommuner, så vi er nødsaget til at se, hvor vi kan finde nogle midler. Et sted er folkeskolen. Vi ville gerne kunne holde det ude, men det er et stort budgetområde, og vi har ikke kunne holde det helt ude", siger Peter Frederiksen til folkeskolen.dk.

Han fortæller, at politikerne er meget opmærksomme på, at besparelserne kommer til at mærkes på skolerne.

"Vi ved godt, at det er en udfordring, så derfor har vi også etableret en dialog med lærerne, fordi det jo kan være, at der er nogle opgaver som møder, papirarbejde eller lignende som kommunen har pålagt skolerne, som vi måske kan fjerne. Men vi kan ikke på forhånd sige, at vi kender til det, derfor vil vi snakke med mennesker, der vil det rigtige for folkeskolen", siger han.

Færre penge til vikarer

Færre penge til vikarer

Samtidig med at lærerne skal undervise mere, er der i Hillerøds budget også lagt op til, at lærernes sygefravær skal formindskes. Man regner med at kunne spare 1,8 millioner om året på lavere sygefravær på skolerne.

Baggrunden for forslaget er, at Rambøll har fundet frem til, at sygefraværet på skolerne i Hillerød ligger højere end i kommuner, som Hillerød sammenligner sig med.  

"Dette sammenholdt med, at skolerne selv har identificeret et behov for at nedbringe sygefraværet blandt medarbejderne, peger på, at der er et muligt økonomisk potentiale i forhold til at reducere fraværet", står der i rapporten fra Rambøll.

I notaterne til forslaget om at nedbringe sygefraværet har forvaltningen peget på, at forudsætningerne for Rambølls beregninger ikke holder stik, fordi alle timer som lærere ikke er tilstede på skolen i dag ikke vikardækkes:  

"Rambøll forudsætter, at alle timer, hvor en medarbejder er fraværende pga. sygefravær, kompetenceudvikling, 6. ferieuge, seniordage, barns sygedag samt møder vikardækkes. Dette er ikke tilfældet.  Forvaltningen vurderer, at der er en stor risiko for, at det ikke viser sig muligt at reducere sygefraværet fra 5,7 % til 3,3 % (Hørsholm-niveau) til trods for en systematisk indsats i henhold til Hillerød Kommunes sygefraværspolitik".

Kredsformand Zacharias Jensen skriver også i sit debatindlæg:

"En reducering af midlerne til vikardækning er nærmest umulig at imødekomme".

Peter Frederiksen håber, at det med en indsats fra kommunens HR-afdeling vil kunne lade sig gøre at nedsætte sygefraværet - og han ser ikke, at det muligvis kan blive sværere, når man samtidig skruer op for lærernes undervisningstid:

"Vi er bevidst om, at det kan give udfordringer at læsse flere arbejdsopgaver ind i lærernes hverdag. Men vi ser ikke noget, der taler for, at man bliver mere syg af den årsag", siger Peter Frederiksen og tilføjer: "Vi kommer til at lave et forstærket HR-indsats på skoleområdet, hvor vi får involveret vores centrale HR i udfordringen. Der er noget forskel på fraværet på skolerne, vi vil gerne have kortlagt, hvorfor en skole har mindre sygefravær end andre. Først og sidst handler det om, at fravær og vikarer, gør at undervisningen får ringere kvalitet for eleverne. Vi vil helst have at timerne bliver læst af en fuldtidsansat medarbejder".

Powered by Labrador CMS