Selvom kalenderen siger 2020, og skoledagen varer til langt ud på eftermiddagen, står 'eftersidning' stadig som en mulig sanktion i ordensbekendtgørelsen.

KL, skolelederne og DLF: På tide at opdatere folkeskolens ordensregler

Eftersidning står stadig som en mulig sanktion i ordensbekendtgørelsen i folkeskolen. Det er bare ét eksempel på, hvorfor skolens parter nu beder ministeren invitere dem til et møde om en modernisering af de gamle paragraffer.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Undervisningsministeriet har på opfordring fra Folketingets Ombudsmand sendt nogle tilretninger af bekendtgørelsen i høring, der skal tydeliggøre elevers og forældres retssikkerhed, hvis skolen beslutter, at det er nødvendigt at sende en elev hjem på grund af elevens opførsel.

"Vi er helt enige i, at det er meget vigtigt at følge hurtigt op på anbefalinger fra ombudsmanden og at sikre elevers og forældres retssikkerhed", skriver formændene for Danmarks Lærerforening, Skole og Forældre, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL's Børne- og Undervisningsudvalg i et brev til undervisningsministeren.

70 procent af skolelederne har sendt elever 'hjem på en tænker'

Men det er ærgerligt, skriver de, at man ikke benytter lejligheden til at sætte sig sammen og se på, om der ikke er behov for en mere generel revision af bekendtgørelsen.

Balance mellem fællesskab og individ

"For det mener vi, at der er. Hverdagen i skolen og rammerne for børn og unges liv ændrer sig løbende, og derfor er det nødvendigt med jævne mellemrum at se på, om de lovgivningsmæssige rammer for skolens håndtering af adfærd, der udfordrer skolens fællesskaber, stadig er tidssvarende. Den nuværende bekendtgørelse bærer præg af, at det er længe siden, man sidst havde den drøftelse", skriver de.

"Det handler om samspillet mellem fællesskabets interesser og individets rettigheder", siger formanden for Lærerforeningens undervisningsudvalg Regitze Flannov til folkeskolen.dk.

Uro i skolen - historisk set

"Bekendtgørelsen trænger til at blive skrevet igennem, så skolen og skolelederen har nogle fleksible handlemuligheder, smatidig med, at vi får skabt en harmoni i mellem fællesskabets interesser og individets rettigheder", siger hun og påpeger også, at bekendtgørelsen i det hele taget sakl opdateres, fordi samfundet har forandret sig i det seneste årti:

"Det handler eksempelvis om den teknologiske udvikling og sociale medier, der i nogen grad har udvisket grænsen mellem, hvornår man er i skole og hvornår man er hjemme".

Behovet for en gennemskrivning var der altså fuld enighed mellem organisationerne, som nu har opfordret ministeren til at indkalde dem til et møde, hvor de i fællesskab kan få revideret bekenddtgørelsen og den tilhørende vejledning "med et bredt fokus på at sikre de bedst mulige rammer for arbejdet med gode og trygge læringsfællesskaber på alle skoler".