En podcast kan fx være produktet i en danskprøve som led i forsøget med prakitisk orienterede afgangsprøver.

Nu kan skoler afprøve praktisk prøve i dansk og matematik

Børne- og Undervisningsministeriet har åbnet for ansøgninger fra skoler, der kunne være interesseret i at deltage i et toårigt forsøg med en alternativ og mere praktisk orienteret mundtlig prøve i dansk og matematik.

Publiceret Senest opdateret

Kunne du og dine kolleger tænke jer at prøve en ny og mere praksisorienteret prøveform af i mundtlig dansk eller matematik?

Børne- og Undervisningsministeriet har i dag åbnet for ansøgninger til et toårigt forsøg med nye praktiske prøver i begge fag.

Skolerne kan vælge mellem to forskellige prøveformer: Enten skal eleverne til en caseprøve eller en portfolioprøve.

Prøveformerne har det tilfælles, at eleverne skal fremstille et produkt, hvor elevernes viden, færdigheder og kompetencer i fagene sættes i spil.

I dansk kunne det for eksempel være en podcast, en reklame eller et blogindlæg, skriver ministeriet. I matematik kunne produktet være et spil, en graf eller en fysisk model.

Den helt store forskel på prøveformerne er, at caseprøven er en gruppeprøve, mens portfolioprøven er en individuel prøve.

Kommer ens skole med i forsøget, vil skolen både modtage inspirationsmateriale og vejledning fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det skal ”sikre de bedste muligheder for at forberede og afvikle forsøgsprøven”, står der i pressemeddelelsen.

Der vil også være mulighed for at deltage i netværksgrupper, så de skoler, der er med i forsøget, kan dele erfaringer med hinanden.

De nye praktiske prøver kommer til at foregå i skoleårene 2023/2024 og 2024/2025.

Der er tilmeldingsfrist for ansøgninger til skoleåret 2023/2024 den 13. april.