Trine Hemmer-Hansen ærgrer sig over, at påsken i år presser elevernes træk af emner til udtræksprøverne. Hun har spurgt ministeriet, om reglerne åbner mulighed for at eleverne må trække en dag tidligere end normalt.

Påsken komplicerer årets udtræksprøver

Normalt kan eleverne 1. april trække deres emner til prøverne i udtræksfagene, men på grund af påsken må de vente 10 dage. Det giver mindre tid til vejledning frem mod prøverne, mener lærer, som gerne ser, at eleverne kunne trække før tid.

Publiceret Senest opdateret

Eksamenssæsonen nærmer sig, og for første gang siden 2019 bliver der holdt prøver i udtræksfagene.

For grund af corona har udtræksprøverne været aflyst hvert år, siden det første gang skete i 2020.

I forhold til udtræksprøverne er første vigtige dato altid 1. april. Fra den dato må eleverne trække indholdsområderne, de kan komme op i, hvis fagene viser sig at blive udtrukket.

I år falder 1. april på den første lørdag i påskeferien, og det betyder i praksis, at eleverne tidligst kan trække deres emne, når de er tilbage fra ferien tirsdag den 11. april.

Det er så tæt på prøverne, at det kan give problemer, mener dansk- og idrætslærer Trine Hemmer-Hansen, der også er faglig rådgiver for Folkeskolens netværk for dansk og idræt.

Trine Hemmer-Hansen henvendte sig derfor til Børne- og Undervisningsministeriet for at høre, om eleverne i stedet kan få lov til at trække en dag tidligere end normalt, fredag den 31. marts.

”Jeg tænkte, at hvis de måtte trække der, så ville de lige have påskeferien til at tænke. Det hele bliver presset af, at eleverne allerede går på læseferie 17. maj , og i den mellemliggende tid skal de have 10 lektioners vejledning”, siger hun.

Påskeferien flytter rundt

Påskesøndag falder på den første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Datoen for Påskedag er derfor tidligst den 22. marts og senest den 25. april. Skolerne påskeferie starter altid mandag inden påske. I år er det den 3. april.
I 2019, hvor der sidste gang var udtræksfag til eksamen i folkeskolen, startede påskeferien den 13. april, så det var ikke noget, der kom i vejen for trækningen af emner.

I 2018 lå 1. april i slutningen af påskeferien. Sidst 1. april lå i starten af påskeferien var i 2012, hvor ferien startede mandag den 2. april.

Kilde: godpaaske.dk

Lærer: Er der overhovedet tid til, at de kan få den vejledning, de har krav på?

Tiden er så knap i år, at Trine Hemmer-Hansen allerede er begyndt at tælle konkrete timer frem imod, at eleverne går på læseferie.

”Jeg har en 9. klasse i idræt, som har deres idrætstimer om fredagen. Det vil sige, at der for eksempel også ryger en fredag til store bededag. Så man skal lige tælle frem: Er der overhovedet tid til, at de kan få den vejledning?”

Den 25. april får elever og lærere at vide, hvilke udtræksdag der er udtrukket på skolen.

På Trine Hemmer-Hansen skole har man afsat en uge efter de skriftlige prøver, hvor hvert fag, som eleverne skal til eksamen i, får en hel dag, hvor de kan vejlede eleverne.

”På den måde kan jeg nå at give dem de 10 lektioner, men ellers ville jeg ikke kunne det”, understreger hun.

Trine Hemmer-Hansen har fået svar fra ministeriet på spørgsmålet, om hun må lade sine elever trække emner dagen optil påskeferien.

Svaret er herfra "nej", og at vurderingen er, at der "fortsat er tilstrækkelig tid til undervisning og vejledning af eleverne, hvis skolen vælger at lade eleverne trække efter påskeferien".

Religionslærerformand: Udtryk for mistillid

Trine Hemmer Hansen er ikke den eneste, som finder det problematisk, at påskeferien i år komplicerer forløbet om udtræksfagene.

Formand for Religionslærerforeningen John Rydahl påpeger dog, at det ikke er usædvanligt, at påskeferien kommer i vejen.

”Det er vel tilfældet i tre ud af fire år alt efter påskeferiens placering”, siger han.

Til gengæld mener han, at det er udtryk for mangel på tillid til lærerstanden, at lærerne først sent på foråret får besked på, om deres fag bliver et eksamensfag så sent, som tilfældet er.

”I den allerførste udmelding, jeg så herom i sin tid, da prøverne blev indført, hed det sig, at lærerne ville få oplysningen i forbindelse med udtrækket i slutningen af februar”.

"Men det var så blevet ændret i den endelige vejledning, så det kun er kommunerne og skolelederne, der får oplysningen tidligt, mens lærerne må vente”, fortæller han.

John Rydahl anbefaler, at man gør sidste del af årets undervisning til et selvstændigt projektforløb, så det er underordnet, om faget bliver udtrukket eller ej.

Bliver det så udtrukket, kan eleverne gå til prøve i det sidste forløb.

Sproglærerformand: Intet problem

Ikke alle faglige foreningsmænd deler John Rydahls holdning. Formand for Sproglærerforeningen Rita Mogensen har talt med sin bestyrelse, som repræsenterer både engelsk-, fransk- og tysklærere.

”Alle er enige om, at det ikke er noget problem", siger hun.

To prøver til udtræk

Alle elever skal op i én prøve fra den humanistiske fagblok og én prøve fra den naturfaglige fagblok.

Prøverne fra den humanistiske fagblok

Skriftlig engelsk

Skriftlig tysk/fransk

Mundtlig tysk/fransk

Historie (mundtlig)

Samfundsfag (mundtlig)

Kristendomskundskab (mundtlig)

Prøverne fra den naturfaglige fagblok

Biologi (skriftlig)

Geografi (skriftlig)
Mundtlig matematik
Idræt
Fysik/kemi (skriftlig)

"Man tilrettelægger sin undervisning gennem året, så eleverne er så forberedte, at de kan lave disposition til det selvvalgte emne på de 10 timer, som de har til det umiddelbart inden eksamen”, siger hun.

”I engelsk skal alle op i mundtlig engelsk, så det er ikke noget problem. Og hvis eleverne trækker skriftlig engelsk, er de blevet forberedt på gennem den daglige undervisning”, fortæller hun videre.

Trine Hemmer-Hansen holder dog fast i, at det ville have været rart, hvis eleverne kunne trække emner inden ferien i år.

”Det er uheldigt, at påskeferien og trækningsdagen falder, som de gør i år. For eleverne kunne jo gøre sig alle mulige tanker hen over ferien”, siger hun og understreger, at hun ikke ser det som et kæmpe problem.

”På den anden side – hvor meget ville de reelt tænke over det hen over påsken? Ikke meget, tror jeg. Og min forberedelse er det samme. For jeg forbereder mig som om, at mine elever skal til prøven i idræt, uanset om prøven viser sig at blive udtrukket eller ej”.