Kursusleder Rachel Zachariassen oplever billedkunstlærere, som er sultne efter mere viden om deres fag, nu hvor de skal have elever til afgangsprøve.

Kursusleder: Billedkunstlærere er usikre på fagets eksamen

Om halvandet år skal de første elever op til obligatorisk afgangsprøve i billedkunst, men prøvevejledningen er ikke klar endnu. Det frustrerer lærerne, fortæller kursusleder Rachel Zachariasen, som efteruddanner lærere til undervisning i valgfaget.

Publiceret

Rachels Portræt/lær hinanden atkende-forløb

Valgfagselever kender ikke nødvendigvis hinanden godt, når destarter på holdet. Rachel Zachariassen forslår, at man som sitførste forløb kan lade eleverne interviewe hinanden og så skabeportrætter ud fra interviewene. Lav gerne flere portrætter, hvorforskellige teknikker, metoder og materialer anvendes ogkombineres.

"Det er en væsentlig del af valgfaget at kunne være tydeligomkring hvilket budskab, man vil sende, og denne opgave indeholderen masse kommunikation" siger Rachel Zachariasen. "også i forholdtil analysedelen af faget, for eleverne skal jo analysere hvordaninterviewet kommer til udtryk i værket".

Rachel Zachariassen er oprindelig uddannet lærer, menunderviser nu på læreruddannelsen i Odense og i Jelling samt påefter-videreuddannelsen i fagene billedkunst og håndværk og design.Hun er også en af forfatterne bag bogen 'Billedkunst - et fag iskolen', som udkom tidligere på året. Folkeskolen.dk/billedkunsthar talt med hende om, hvad hun oplever, billedkunstlærerneefterspørger, når de kommer på hendes kurser, som skal klæde dem påtil valg- og prøvefaget billedkunst.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Det er især prøven - hvad er målet for enden af det her forløb - der optager mine kursister. Jeg tror, det hænger sammen med, at de er lidt usikre på hvad eleverne skal levere. De vil selvfølgelig klæde dem på, så godt de kan, hvilket er lidt svært, når prøvebekendtgørelsen ikke er klar".

"Ministeriet har jo nu meldt ud, hvordan de formoder at prøven kommer til at være, og der kommer formentlig kun mindre justeringer, når oplægget har været i høringsrunden. Men de er jo i gang allerede ude på skolerne".

"På mine kurser har vi kigget på læseplanen for faget - hvad er fagets indhold - og så har vi talt om progressionen fra det obligatoriske forløb til valgfaget. Hvad er det, de mere skal på valgfaget?"

Billedkunstlærerforeningen har sit eget bud på en eksamen

Rachel Zachariasen opfordrer sine kursister til at lave en prøveeksamen med sine elever - men først i 8.

"Hvis man kan lave en slags generalprøve med sine elever, vil de føle sig mere trygge. Altså tilrettelægge et af sine forløb ligesom en eksamen. Men jeg ville ikke have fokus på prøven før 8. klasse. I 7. er det vigtigt at eleverne oplever glæden ved at skabe billeder og kommunikere om dem".

Tal sammen i teamet

Rachel Zachariassen opfordrer til at skolens fagteam (hvis den har sådan et) mødet på tværs af årgangene og taler sammen om fagets indhold. Så kan man bedre få en ide om, hvad man kan forvente de kan, når de starter på valgfaget i 7. klasse.

"Samarbejdet på tværs af årgange kan godt styrkes mange steder. Også for at sørge for at nå rundt om hele billedkunstfaget samt undgå at eleverne kommer igennem de samme ting flere gange i løbet af deres skoletid", siger hun.

Billedkunstlærere står ofte uden et fagteam

Opstart af valgfag: brug dine egne interesser 

Med det in mente opfordrer Rachel Zachariassen billedkunstlærerne til at lade deres egne interesser præge indholdet af valgfaget, i hvert fald i begyndelsen. Hvis læreren brænder for det, der er igangsat, vil det ofte smitte af på eleverne.

"Det skal selvfølgelig leve op tilFælles mål, men det må også gerne være påvirket af hvad man selv brænder for lærer. Når man så lærer sit hold at kende, kan man også indarbejde det, de gerne vil i de forløb, man planlægger. Det kan jo være fint at lade dem være medbestemmende" mener hun.

"Der er helt sikkert en vis bevægelsesfrihed inden for rammerne af fælles mål og læseplan, som man ligeså godt kan udnytte".

Tre ideer til forløb i valgfaget billedkunst

Godt at faget er blevet en prøvefag

Rachel Zachariassen fortæller, at de fleste af hendes kursister er glade for, at billedkunst er blevet et prøvefag.

"Det er som om, at når der er en prøve i faget, så bliver det taget lidt mere alvorligt ude på skolerne. For eksempel bliver der lagt mere vægt på at lærerne faktisk har faget som undervisningsfag", siger hun.

"Det blev måske ikke vægtet så meget før. Kursisterne melder tilbage, at faget bliver set som mere vigtigt end før. Men der er nogle stykker, som ikke er så begejstrede for, at det skal afsluttes med en prøve. Det kan være, fordi de synes, der er prøver og test nok i skolen i forvejen, eller fordi de ikke mener at eleverne skal motiveres af karakteren - det skal mere være noget med lysten, der kommer indefra. Og så kan det være svært for nogen at se, hvordan man skal vurdere en kreativ proces".

Positive, men usikre lærere

Lærerne er generelt positive omkring valgfaget billedkunst, selv om der også nogle frustrationer over for eksempel den endnu manglende eksamensbekendtgørelse. Det gør at mange føler sig på lidt usikker grund, mener Rachel Zachariassen.

"De hungrer virkelig efter de her kurser. Aldrig har jeg haft så mange tilmeldte til kurser, som jeg har lige nu".

»Jeg er den eneste, der får betalt efteruddannelse«