De sædvanlige retningslinjer, hvor lærere så vidt muligt skal holde én meters afstand til eleverne og hinanden gælder også ved den mundtlige prøve - hvor der jo også kun er tre personer til stede i lokalet.

Censorer landet rundt i coronatid: Sådan er reglerne

I denne uge begynder de mundtlige prøver. 9.- og 10.-klasserne skal kun til to hver. Men de foregår stort set som normalt, hvilket betyder, at et korps på omkring 100 erfarne lærere per fag rejser på tværs af landet som censorer. Som udgangspunkt uden krav om coronatest.

Publiceret
Birgitte Therkildsen har fået første vaccinestik og vil også medbringe mundbind og en frisk test, når hun skal af sted som beskikket censor i dansk.

Mundtlige prøver 2021

Fra på torsdag den 27. maj til og med torsdag den 17. juniholdes de mundtlige prøver, som i år er skåret ned til kun dansk ogengelsk i 9. klasse og dansk og matematik i 10. klasse.

Fordi undervisningen i mere end et år har været præget afnedlukninger med onlineundervisning, får eleverne deresstandpunktskarakter på forhånd og er sikret, at hvis de får endårligere karakter ved prøven, ophøjes standpunktskarakteren tilprøvekarakter på eksamensbeviset.

Skolerne har mulighed for at undlade at formulere prøvespørgsmåltil dele af faget, som alene er foregået med nødundervisning udenfysisk fremmøde - se prøvevejledningerne 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Selv om censorer er et omrejsende folk, er der ikke umiddelbart særlige coronakrav i forbindelse med de mundtlige eksaminer, der begynder i denne uge. 

"Ind til videre har vi ikke fået nogen særlige beskeder", siger Birgitte Therkildsen, der er danskkonsulent og har mange års erfaring som beskikket censor ved den mundtlige prøve i dansk.

"Vi er omkring 100 beskikkede censorer i mundtlig dansk, og det er jo netop meningen, at vi skal rejse langt væk, så man sikrer, at eksamen foregår nogenlunde ens på tværs af landet".

Blog: At være beskikket censor

Hun skal af sted fire dage i juni til to forskellige skoler, og dem har hun været i kontakt med, men det har været med fokus på de særlige regler for opgivelserne, som gælder i år, fordi eleverne har siddet hjemme og fået onlineundervisning store dele af året. Hun vil have fået første vaccinestik, inden hun skal ud som censor, så hun er ikke voldsomt bekymret for at skulle af sted. Hun regner også med at sørge for at være nytestet og bruge mundbind, når hun går omkring på skolerne. Men det er ikke noget, hun indtil videre har fået information om. Hun forventer kun at skulle omgås klassens lærer, og når første prøvedag er overstået, indlogerer hun sig på et hotelværelse og møder så op på skolen igen næste dag.

De beskikkede censorer dækker langt fra alle de mundtlige prøver. De fleste prøver afvikles med en lokal censor fra en anden skole i kommunen eller nabokommunen - skolerne er med i en såkaldt censorring, hvor udskolingslærerne tager ud og er censorer hos hinanden. Hele ideen med ekstern censur er jo, at det skal være en uvildig person, der hverken kender elev eller eksaminator, og derfor vil censorerne skulle rejse fra én skole til en anden i en tid, hvor man af smittemæssige grunde begrænser antallet af gæster udefra. Betyder det, at man som skoleleder kan stille krav til censor om negativ corona-test inden afholdelse af en mundtlig prøve?

På uvm.dk/corona lyder svaret, at man skal følge 'de sædvanlige regler'. Og de sædvanlige regler for krav om test i en almindelig grundskole lyder som bekendt på en 'kraftig opfordring' til test, men ikke et egentligt krav. Og så alligevel. For siden november sidste år og frem til 1. juli i år har en helt særlig covid-19-lov givet arbejdsgivere lov til at pålægge ansatte at tage en covid-19-test. Reglen er først og fremmest tænkt i relation til udenlandsk arbejdskraft, der kommer til landet. Men den gælder overalt, hvis arbejdsgiveren - for eksempel en skoleleder - har en saglig, sundhedsmæssig begrundelse for at kræve en test.

Når elev, lærer og censor mødes på selve prøvedagen gælder de samme afstandskrav som i skolen i øvrigt, det vil sige, at lærer og censor skal tilstræbe at holde en meters afstand til eleven og hinanden. 

Virtuel censur 

Hvad hvis censor få dage før prøven bliver testet positiv for corona eller sendt i karantæne som nær kontakt? Det betyder ikke en aflyst prøve for eleverne - for skolerne skal altid finde en erstatning, hvis censor sygemelder sig. Men hvis den pågældende censor sidder helt symptomfri derhjemme, kan man også aftale, at han eller hun er med virtuelt. Så møder eleven frem som planlagt og gennemfører prøven i lokalet sammen med sin lærer, mens censor er til stede via en skærm. 

Skriftlig dansk: Til afgangsprøve med sikkerhedsnet 

Hvad med de skoler, der er lukket ned enten på grund af smitteudbrud på skolen, eller fordi den ligger i et sogn eller en kommune, der lukker ned på grund af høje smittetal?

Her lyder meldingen fra Undervisningsministeriet, at prøven alligevel - som udgangspunkt - skal gennemføres. Hvis lokalerne ikke kan blive klar, eller der er smitte hos de ansatte, som er involveret i prøven, skal skolelederen se, om det er muligt at flytte prøven til en anden i dag senest 17. juni. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan prøven aflyses, og eleverne får i stedet deres sidste standpunktskarakter på beviset.

Læs mere

Spørgsmål/svar om prøverne påuvm.dk/corona